Jump to content

Списък за проверка на текстовете


Recommended Posts

За проверка

 

Моля когато си изберете беседа за проверка пишете ми за да отбележа в списъка - Христо

 1. Ето човѣкътъ! - Golden Sun - Готова
 2. Житното зърно - Надя Денева Готова
 3. Явлението на Духа- Проверена Йосиф Старков
 4. Талантитѣ - Владислава Борисова Готова
 5. Любовьта - Дела Стефанова - Готова
 6. Сънищата на Иосифа- Ani Atanasowa Готова
 7. Законътъ на служенето- Elena Nikolova Готова
 8. Важностьта на малкитѣ нѣща - Nora Takvoryan Готова
 9. Миръ вамъ! - Зоя Бъклева Готова
 10. Необходимостьта да познаваме БогаKati Bobeva Готова
 11. Колко по-горѣ стои човѣкъ отъ овца! - Mimi Damianova Готова
 12. Фарисей и Митарь - Krasimira Stoyanova Готова
 13. Условията на вѣчния животъ   - Мариана Лазарова Готова
 14. Страхътъ - Golden Sun  (В пдфа липсват страниците 226 до 230 и 238. трябва да се вобавят в пдфа)
 15. Духътъ и плътьта. Приливи и отливи въ живота- -Nora Takvoryan Готова
 16. Словесното млѣко - Iliyana Meleva Готова
 17. Учителитѣ - Ваня Атанасова
 18. Великьденъ  - Golden Sun   Готова
 19. Многоцѣнниятъ бисеръAni Atanasowa Готова
 20. Новото основание  Дела Стефанова Готова
 21. Божествениятъ Промисълъ - Ani Atanasowa Готова
 22. Стари и нови мѣхове  - Albena Vasileva Готова
 23. Свобода на Духа - Klimentina BD Готова
 24. Рождението - Golden Sun Готова
 25. Истината  Golden Sun Готова
 26. Растете въ благодать!  Ani Atanasowa Готова
 27. Марта и Мария Mimi Damianova Готова
 28. Растете въ благодать! Golden Sun Готова
 29. Двамата господари Albena Vasileva Готова
 30. Блаженитѣ - Дела Стефанова Готова
 31. Децата    Вoyana Boeva  Готова
 32. Сольта  Дела Стефанова
 33. Видѣлината  Вoyana Boeva Готова
 34. Раздѣлено царство Elena Nikolova Готова
 35. Изгрѣващето слънце.   Вoyana Boeva

За проверка

 

 1. 1919_05_11 Свѣтило на тѣлото    Elena Nikolova 1.11.2014 Готова
 2. 1919_05_18 Гредата   Elena Nikolova 2.11.2014 Готова
 3. 1919_05_25 Трапезата на Новия Завѣтъ   Nora Takvoryan 2.11.2014 Готова
 4. 1919_06_01 Отхвърлениятъ камъкъ -Elena Nikolova 4.11.2014Готова
 5. 1919_06_08 Гърбавата жена Nora Takvoryan 3,11.2014 Готова
 6. 1919_06_15 Учитель и Господъ   Kati Bobeva 2.11.2014
 7. 1919_06_22 Малкиятъ законъ 5.11.2014 Elena Nikolova  Готова В пдфа и тук липсва текст ??? стр.200
 8. 1919_06_29 Стариятъ книжникъ   Готова Илияна Мелева
 9. 1919_11_16 Двамата свидѣтели. Готова  Илияна Мелева
 10. 1919_12_21 Деньтъ на доброто  - Elena Nikolova 8.11.2014 Готова

Сила и живот, IV серия

 

 

 

 

Все що е писано

 

"Все що е писано". Неделни беседи (1917). Издание 1942 г., София
Книгата за теглене - PDF

 

Съдържание на томчето:

Edited by Ани
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Заведоха Исуса

 

 

(очакват се желаещи за проверка :rolleyes: )

 

"Заведоха Исуса", Неделни беседи, осма серия, т.1, (1925-1926), Издание Русе 1926-1927 г.
Книгата за теглене - PDF


Съдържание на томчето:

Edited by Ани
взимам за редакция
Link to comment
Share on other sites

Сила и живот, V серия



Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ

"Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ". Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки). Пета серия. София, Печатарска производителна кооперация „Съгласие“, 1922. 486 с.
Книгата за теглене - PDF


Съдържание на томчето:

Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ?, 15 януари 1922 г. Готова проверена от Мариана 10.03.2015 г.
Плѣвелитѣ и пшеницата, 22 януари 1922 г. Готова проверена от Мариана 11.03.2015 г.
Пакъ ще ви видя, 29 януари 1922 г. Проверено Йосиф 5.12.2016
Какво трѣбва да искаме?, 5 февруари 1922 г. - Проверена от Diana Miteva 17.11.2019
Ядоха и наситиха се, 12 февруари 1922 г.- Проверена от Diana Miteva 17.11.2019
Искайте, търсете, хлопайте!, 19 февруари 1922 г. Проверена от Diana Miteva 17.11.2019
Царството Божие, 26 февруари 1922 г. Проверена от Diana Miteva 17.11.2019
Въ дома на Отца, 5 март 1922 г. Проверена от Diana Miteva 17.11.2019
Слушайте Него!, 12 март 1922 г. Проверена от Diana Miteva 17.11.2019
Твоето Слово, 19 март 1922 г. Проверена от  Мариела Георгиева
Които васъ приематъ, 26 март 1922 г. Започва да проверява Мариела Георгиева
Прави правете Неговитѣ пътеки!, 2 април 1922 г. Проверена от Мариела Георгиева
Волята на Отца, 9 април 1922 г. - Проверена от Krasimira Georgieva
Не бѫди невѣренъ, но вѣренъ!, 16 април 1922 г. Проверена от Krasimira Georgieva
Христа разпетъ, 23 април 1922 г. - Проверена от Krasimira Georgieva
Ще се стопи!, 30 април 1922 г. - Проверена от Krasimira Georgieva
Ученикътъ не е по-горенъ отъ учителя си, 7 май 1922 г. - Проверена от Krasimira Georgieva
Дъще Сионова, 14 май 1922 г. - Проверена от Krasimira Georgieva
Много плод, 21 май 1922 г. - Проверена от Krasimira Georgieva
Неговата заповѣдь, 28 май 1922 г. - Проверена от Krasimira Georgieva
Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!, 4 юни 1922 г. - Проверена от Krasimira Georgieva
Както е Онъ чистъ, 11 юни 1922 г. - Проверена от Krasimira Georgieva
Ако прѣбѫдете въ Мене..., 18 юни 1922 г. - Проверена от Krasimira Georgieva
Гладуватъ и жадуватъ, 25 юни 1922 г. - Проверена от Krasimira Georgieva
И Петъръ Го взе настрана, 30 юли 1922 г. - Проверена от Krasimira Georgieva

 

Link to comment
Share on other sites

МОК

 

Божественитѣ условия

(очакват се желаещи за проверка :rolleyes: )

 

 

"Божественитѣ условия". Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. VIII година (1928–1929). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2006. 352 с.ISBN 954-9589-97-8. ISBN 978-954-9589-90-9.
Книгата за теглене - PDF

 

 1. Божественитѣ условия, 9 октомври 1927 г. проверява се от Розалина 12.12.2015г.
 2. Основна идея, 22 юни 1928 г. проверява се от Розалина 12.12.2015г.
 3. Закони на красотата, 29 юли 1928 г. Проверена от Маринка Михалева готова
 4. Дейность и почивка, 24 август 1928 г. Проверена от Маринка Михалева готова
 5. Гордость и ревность, 31 август 1928 г. Проверена от Маринка Михалева - готова
 6. Мъртвата точка, 7 септември 1928 г. Проверена от Маринка Михалева - готова
 7. Външни и вѫтрешни влияния, 14 септември 1928 г. Проверена от Маринка Михалева
 8. Всичко е възможно, 21 септември 1928 г.Проверена от Маринка Михалева
 9. Правилна обхода къмъ себе си и къмъ природата, 28 септември 1928 г. Проверена от Маринка Михалева
 10. Творческата линия на битието, 5 октомври 1928 г. Проверена от Маринка Михалева
 11. Методъ за реализиране на желанията, 12 октомври 1928 г. Проверена от Маринка Михалева
 12. Методи на природата за събуждане на дарбитѣ, 19 октомври 1928 г. Проверена от Маринка Михалева
 13. Единиятъ. Основната идея на живота, 26 октомври 1928 г.Проверена от Маринка Михалева
 14. Най-високото мѣсто. Законъ на икономията въ природата, 2 ноември 1928 г. Проверена от Маринка Михалева
 15. Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“, 9 ноември 1928 г. Проверена от Маринка Михалева
 16. Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение), 23 ноември 1928 г. Проверена от Маринка Михалева
 17. Деятелность и замисълъ на природата, 30 ноември 1928 г. Проверена от Маринка Михалева
 18. Хигиена на живота, 7 декември 1928 г. Проверено се от Krasimira Georgieva
 19. Учение и прилагане. Господарь и слуга, 14 декември 1928 г. Проверено се от Krasimira Georgieva
 20. Методи за наблюдения. Обикновени и научни, 21 декември 1928 г.  5.01.2015 Проверява се от Валери Тошков
 21. Тритѣ неизвестни. Пречупване на лѫчите, свѣтлината, 28 декември 1928 г. Проверено се от Krasimira Georgieva
 22. Наблюдение и интуиция, 18 януари 1929 г. Проверено се от Krasimira Georgieva
 23. Смѣна на енергията, 25 януари 1929 г. Започва да се проверява от Венета Василева
 24. Смяна на състоянията, 1 февруари 1929 г. Проверено се от Krasimira Georgieva
 25. Магическата пръчица, 8 февруари 1929 г. Проверено се от Krasimira Georgieva
 26. Замисълъ на природата, 15 февруари 1929 г. Проверено от Десислава
 27. Силитѣ на противодействието и законътъ на съпротивлението, 22 февруари 1929 г. Проверено от Десислава
 28. Наука и знание, 1 март 1929 г. - Проверено от Десислава 

Книгата е том първи на осма година от Специалния (младежки) клас. Съдържа 28 беседи от периода октомври 1927г. – март 1929г. Беседите са първо издание по оригинал.

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

НБ

 

Затова се родих

 

 

"Затова се родих",  Неделни беседи, Сила и живот, девета серия, т.1, (1926 г.), беседи на Учителят Беинса Дуно от 10.10.1926г. до 26.12.1926 г., Издание 1929 г., София
Книгата за теглене -PDF

Съдържание на томчето:

Link to comment
Share on other sites

НБ

Влизане

 


"Влизане", Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том II. Книгата съдържа беседи на Учителят от 02.01.1927 г. до 13.02.1927 г. Издание 1930 г., София.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето:

Link to comment
Share on other sites

НБ

Праведният

(очакват се желаещи за проверка :rolleyes: )

"Праведният", Сила и живот, IX серия, т.3 (1927), Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 20.02.1927 г. до 27.03.1927 г. Издание 1930 г., София
Книгата за теглене на PDF
Съдържание на томчето:

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

НБ

Вехтото премина

(очакват се желаещи за проверка :rolleyes: )

"Вехтото премина", Сила и живот, IX серия, т.4 (1927), Книгата съдържа беседи на Учителя от 03.04.1927 г. до 19.06.1927 г. Издание 1931 г., София
Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето:

01. Ветхото прѣмина,   03.04.1927 - 3.01.2016г проверено от Kalina Stoycheva 

02. Двама синове,  10.04.1927   - 3.01.2016г Проверено от Kalina Stoycheva 

03. Рабъ и синъ17.04.1927  -   3.01.2016г Проверено от Kalina Stoycheva 

04. Изостаналитѣ укрухи,   24.04.1927 14.01.2016г Проверено от Kalina Stoycheva 

05. Сто пенязи,     08.05.1927 Проверено от П-я - 16.11.2019

06. Ще ви се даде,   15.05.1927  - Проверено от П-я

07. Що искате?,   22.05.1927 - Проверено от П-я - 16.11.2019

08. Благо и леко,     29.05.1927 Проверено от П-я - 16.11.2019

09. Двѣ  думи,      05.06.1927 - Проверено от П-я - 16.11.2019

10. Дойде на себе си,   12.06.1927 - Проверено от П-я

11. Ще оздравѣе16.06.1927 - Проверено от П-я

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

НБ

Двата природни метода, VI серия

(очакват се желаещи за проверка :rolleyes: )

"Двата природни метода". Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924), Издание 1924 г.
Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето:

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

СБ

 

"Пѫтьтъ на ученика"

Съборни беседи 1927 г.

 

(очакват се желаещи за проверка :rolleyes: )

 

"Пѫтьтъ на ученика", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1927 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1927 г.
Книгата за теглене на PDF


Съдържание:

 1. Пѫтьтъ на ученика, 19 август 1927 г. 3.01.2016 започва да го проверява Silvia Huseva
 2. Духътъ на Господа, 19 август 1927 г. 3.01.2016 започва да го проверява Silvia Huseva
 3. Братя въ единомислие, 20 август 1927 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 4. Ще се прѣвърне въ радость, 21 август 1927 г.  Проверена, Ивелина Кръстева
 5. Обичь къмъ знанието, 21 август 1927 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 6. Пробуждане на съзнанието на ученика, 22 август 1927 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 7. Дойде гласъ, 23 август 1927 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 8. Явно говорихъ, 24 август 1927 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 9. Свещениятъ часъ, 24 август 1927 г.
Link to comment
Share on other sites

СБ

 

"Свещеният огън"
Съборни беседи 1926 г.

 

 

"Свещеният огън", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в град Търново през лятото на 1926 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1926 г.
Книгата за теглене на PDF


Съдържание:

 1. Отвънъ и отвѫтрѣ 22 август 1926 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 2. Свѣтлиятъ пѫть на знанието 22 август 1926 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 3. Раждане на свободата  23 август 1926 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 4. Да не бѫдете сѫдени!  24 август 1926 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 5. Имената  ви  сѫ  записани   25 август 1926 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 6. Свещениятъ огънь  27 август 1926 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 7. Правосѫдие 28 август 1926 г.  Проверена, Ивелина Кръстева
 8. Ще се изкоренятъ 29 август 1926 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 9. Добро и съвършенство 29 август 1926 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 10. Нарядъ - 1926  22-29 август 1926 г. Проверена, Ивелина Кръстева
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • 2 weeks later...

НБ

Великитѣ условия на живота


"Великитѣ условия на живота", 9 беседи на Учителят Беинса Дуно от 12.01.1919г. до 30.10.1919г., София, 1944, (стар правопис)
Книгата на PDF - за теглене

Съдържание на томчето:

 1. Великитѣ условия на живота, 12 януари 1919 г. проверено от Тодор Парашкевов
 2. Голѣмата вѣра, 19 януари 1919 г. проверено от Тодор Парашкевов
 3. Лозата и прѫчкитѣ, 26 януари 1919 г. проверено от Тодор Парашкевов
 4. Като себе си, 2 февруари 1919 г. проверено от Тодор Парашкевов
 5. Противоречие въ съзвучието, 9 февруари 1919 г. проверено от Тодор Парашкевов
 6. Ако не бѣхъ дошълъ, 2 март 1919 г. започва да се проверява  от Тодор Парашкевов
 7. Моето иго, 9 март 1919 г.
 8. Детето растеше, 30 март 1919 г.
 9. И отиде, та се пристави, 30 ноември 1919 г.
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

НБ

Вѣчно подмладяване

 

 

"Вѣчно подмладяване", Последни неделни беседи от Учителя, изнесени през 1943 г. Първо издание - София, 1944 г.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

1. Вѣчно подмладяване, 10 октомври, неделя, 10 ч.с., 1943 г. София Проверена, Ивелина Кръстева
2. Тритѣ пѫтя, 17 октомври, неделя, 10 ч. с., 1943 г. София Проверена, Ивелина Кръстева
3. Да оздравѣешъ, 24 октомври, неделя, 10 ч. с., 1943 г. София Проверена, Ивелина Кръстева
4. Ценни нѣща, 31 октомври, неделя, 10 ч. с. 1943 г. София Проверена, Ивелина Кръстева
5. Въ Негово име, 14 ноември, неделя, 10 ч. с. 1943 г. София. Проверена, Ивелина Кръстева
6. Три важни нѣща, 28 ноември, неделя, 10 ч. с, 1943 г. София  Проверена, Ивелина Кръстева

Link to comment
Share on other sites

НБ

 

Новата Ева. Издигнете жената!


"Новата Ева. Издигнете жената!", 3 неделни бесѣди отъ Учителя, 1931 г., Издание 1931 г., София
Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето:

1. Отношение на два закона, 18 октомври 1931г. Проверена, Ивелина Кръстева
2. Прѣзъ онѣзи дни, 25 октомври 1931г. Проверена, Ивелина Кръстева
3. Изново, 1 ноември 1931г. Проверена, Ивелина Кръстева

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

НБ

 

Мнозина казваха


"Мнозина казваха", Сила и живот, X серия, т.1 (1927), Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 04.09.1927 г. до 13.11.1927 г. Издание 1933 г., София
Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето:

 1. Мнозина казваха, 4 септември 1927 г. Проверена от Наталия  5.12.2016
 2. Деньтъ Господенъ, 11 септември 1927 г. Проверена от  Наталия  5.12.2016
 3. Зарадваха се ученицитѣ, 18 септември 1927 г. Проверена от Наталия  5.12.2016
 4. Оскърбени, 25 септември 1927 г. Проверена от Наталия  5.12.2016
 5. Мекъ ответъ, 9 октомври 1927 г. Проверена от Наталия 5.12.2016
 6. Призови Симона!, 16 октомври 1927 г. Проверена от Наталия  5.12.2016
 7. По-доленъ отъ ангелитѣ, 23 октомври 1927 г. Проверена от Наталия  19.12.2016
 8. Посрѣдъ тѣхъ, 30 октомври 1927 г. Проверена от Наталия  28.12.2016
 9. И рече Богъ, 6 ноември 1927 г. Проверена от Наталия  31.12.2016
 10. Така е писано, 13 ноември 1927 г. Проверена от Наталия  31.12.2016
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

НБ

 

Крадецътъ и пастирьтъ



"Крадецътъ и пастирьтъ", Сила и живот, тринадесета серия, т.1 (1929), Издание 1938 г., София
Книгата за теглене - PDF


Съдържание на томчето:

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

НБ

 

Да ви даде


"Да ви даде", Сила и живот, тринадесета серия, т.2 (1929-1930), Издание 1938 г., София
Книгата за теглене - PDF


Съдържание на томчето:
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

"Положителни и отрицателни чърти на човѣка"


МОК - 8-ма година

"Положителни и отрицателни чърти на човѣка", лекции на специалния окултен клас от Учителя, 1928- 1929 г., VIII година, две  беседи от 1928 г., август, Издание - София 1928 г.
Книгата за теглене на PDF

1. Лѣность и прилежание, 24 август 1928 г. Проверена от  Ани
2. Гордость и ревность, 31 август 1928 г. Проверена от  Ани

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

НБ

 

Делата Божии


"Делата Божии". Сила и Живот. Тринадесета серия, т.3 (1929–1930). Издание 1940г., София
Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето:
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

НБ

 

Който има невестата



"Който има невестата", Сила и живот, дванадесета серия, т.2 (1929), Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 17.03.1929 г. до 12.05.1929 г. Издание 1935 г., София
Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето:

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Бѣседи, обяснения и упѫтвания отъ Учителя,
дадени презъ 1921 г. въ Търново

 

 

Съдържание:


Петъкъ, Преображение, 19 августъ  Започва да се проверява от Елеонора Горанова
Гимнастически упражнения  Започва да се проверява от Елеонора Горанова
Възпитание на човѣшката воля  Започва да се проверява от Елеонора Горанова
Пробуждане на колективното съзнание  Започва да се проверява от Елеонора Горанова

Сѫбота, 20 августъ
Кратки обяснения върху гимнастическитѣ упражнения и бѣлѣжки по други въпроси
Законътъ на съвършенството

Недѣля, 21 августъ
Правилни методи за разбиране
Общи упражнения
Четиритѣ съвѣта  Проверено от Георги Касапов

Опрѣдѣляне работата на четиритѣ съвѣта  Проверено от Георги Касапов

Понедѣлникъ, 22 августъ
Размишления
Правилниятъ развой на човѣшкитѣ енергии Проверено от Георги Касапов
Правилно употрѣбление на ума, сърдцето и волята въ живота  Проверено от Георги Касапов
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевнитѣ сили Проверено от Георги Касапов

Вторникъ, 23 августъ
Размишления
Въ Горницата
Отговори на зададени въпроси Проверено от Георги Касапов

Срѣда, 24 августъ
Размишления
Упражнения
Законътъ на самопожертвуването Проверено от Георги Касапов

Четвъртъкъ, 25 августъ
Размишления
Разумно служене Проверено от Георги Касапов

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

НБ

 

Голѣмото благо

 

"Голѣмото благо", Сила и живот, дванадесета серия, т.3 (1929). Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 19.05.1929 г. до 11.08.1929 г. Издание 1936 г., София
Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето:
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

За сѫдба дойдохъ


"За сѫдба дойдохъ", Сила и животъ, единадесета серия, т.1 (1928), Книгата съдържа беседи на Учителя Беинса Дуно от 22.04.1928 г. до 10.06.1928 г. Издание 1929 г., София
Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето:

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...

МОК

 

Светото мѣсто

 

„Светото мѣсто“, 20-37 лекции на Младежкия окултенъ класъ, т.II (1927 г.). Издание, София, 1939 г. Второ издание, 1996 г.
Книгата за теглене на PDF
(1939)

Съдържание на томчето:

1. Светото мѣсто, 13.02.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
2. Тритѣ зрънца, 20.02.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
3. Здрави връзки, 27.02.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
4. Възпитание и самовъзпитание, 6.03.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
5. Реализиране на желанията, 13.03.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
6. Двѣте страни, 20.03.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
7. Планетни влияния, 27.03.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
8. Скрити сили, 3.04.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
9. Образи на реалностьта, 10.04.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
10. Справяне, 17.04.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
11. Хигиенични правила, 24.04.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
12. Координиране на силитѣ, 8.05.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
13. Светлиятъ крѫгъ, 15.05.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
14. Седмиятъ крѫгъ на живота, 22.05.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
15. Хармонични положения, 29.05.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
16. Трениране, 5.06.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
17. Типове и образи, 12.06.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva
18. Три посоки, 19.06.1927 Проверена от  Krasimira Georgieva

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

МОК

 

Посока на растене


"Посока на растене", 1- 19 лекции на Младежкия окултенъ класъ, т.I (1926-27 г.). Издание, София, 1938 г. Второ издание, 1996 г.
Книгата за теглене на PDF (1938)

Забележка: В каталога на Елена Андреева 1996г, годината на първото издание на т.1, "Посока на растене" е отбелязана като 1939 г.

Съдържание на томчето:

1. Посока на растене, 26.09.1926  Проверено от  Ралица Чакърова
2. Облагородяване на сърцето, 3.10.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 20.11.2019
3. Внушение, 10.10.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 20.11.2019
4. Любовь и вѣра, 17.10.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 20.11.2019
5. Раннитѣ лѫчи, 21.10.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 20.11.2019
6. Пѫтъ къмъ свобода, 31.10.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 29.12.2019
7. Придобиване на търпение, 7.11.1926  - Проверено отIlonka Georgieva 29.12.2019
8. Погледъ и движение, 14.11.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 29.12.2019
9. Освобождаване, 21.11.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 29.12.2019
10. Различаване, 28.11.1926 - Проверено от - Ilonka Georgieva 29.12.2019
11. Пулсъ, 5.12.1926
12. Малкитѣ мѫчнотии, 12.12.1926
13. Благоприятниятъ часъ, 19.12.1926
14. Животъ, сила и интелигентность, 26.12.1926
15. Малката мисия, 2.01.1927
16. Представа за тритѣ свѣта, 9.01.1927
17. Справяне съ мѫчнотиитѣ, 23.01.1927
18. Неизвестни величини, 30.01.1927
19. Меки и твърди вещества, 6.02.1927
Link to comment
Share on other sites

СБ

 

Втори младежки събор
„Да възлюбиш“

 

Втори младежки събор „Да възлюбиш“, на учениците от Бялото Братство, 6-7.07.1924, София, стар правопис. Беседи от Учителя, държани през лятото на 1924 г. Първо издание: Севлиево, 1940 г. Второ издание, Варна, 1994 г.
Книгата за теглене на PDF (1940)

Забележка: В каталога на Елена Андреева 1996г, като място на първото издание е посочена София.

Съдържание:

1. Да възлюбиш, 6 юли 1924 г. Проветена от  Krasimira Georgieva
2. Правилно разбиране на природните действия, 6 юли 1924 г. Проветена от  Krasimira Georgieva

3. Любов и мисъл, 6 юли 1924 г. Проветена от  Krasimira Georgieva
4. Топлината на живота, 7 юли 1924 г. Проветена от  Krasimira Georgieva
5. Новото възпитание, 7 юли 1924 г. Проветена от  Krasimira Georgieva

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

"Разумния животъ"
Съборни беседи 1924 г.


"Разумния животъ", обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени на ученицитѣ на Всѣмирното Бѣло Братство прѣзъ Септември, 1924 г. , първо издание: Печатница „Малджиевъ“, Русе, 1924
Книгата за теглене на PDF

Съдържание:

Нарядъ за 1924-1925 г., 22 августъ 1924 г. Проверена от Krasimira Georgieva

Качества на разумния животъ, 24 августъ 1924 г. Проверена от Krasimira Georgieva
Правила на разумния животъ, 31 августъ 1924 г. Проверена от Krasimira Georgieva
Съзнателниятъ животъ като забава, 1 септември 1924 г. Проверена от Krasimira Georgieva
Царе – слуги на Господа, 7 септември 1924 г. Проверена от Krasimira Georgieva

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

СБ

 

Трети младежки събор
„И обхождаше Исус всичка Галилея“

 

 

Трети младежки събор „И обхождаше Исус всичка Галилея“,  на учениците от Бялото Братство, 5-8.07.1925 г., София, стар правопис. Беседи от Учителя, държани през лятото на 1925 г. Първо издание: София, 1925 г. По стенографски записки.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание:

1. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, 5 юли 1925 г. Проверено от Диди Ветова
2. Вѫтрѣшна връзка, 6 юли 1925 г.  Проверено от Диди Ветова
3. К. Паскалев - Основни въпроси на ученичеството, 6 юли 1925 г.
4. О. Славчева - Мисли за ученика, 6 юли 1925 г.
5. К. Вл. Кузманов - Окултното ученичество в нашето време, 6 юли 1925 г.
6. Двадесетъ правила отъ Учителя къмъ ученика, 7 юли 1925 г. Проверено от 
Диди Ветова
7. Методътъ на свѣтлината, 7 юли 1925 г. Проверено от Диди Ветова
8. Дванадесетъ положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, 7 юли 1925 г. Проверено от Диди Ветова
9. Общи въпроси, 7 юли 1925 г.
10. Закриване на събора, 8 юли 1925 г.


Забележка: В сайта са въведени засега само текстовете на беседите, изнесени на събора от Учителя.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

НБ

 

Ни мѪжъ, ни жена


"Ни мѫжъ, ни жена", Сила и живот, X серия, т.2, (1927-1928), Книгата съдържа беседи на Учителя Беинса Дуно от 20.11.1927 г. до 22.01.1928 г. Издание 1933 г., София
Книгата за теглене на PDF

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание на томчето:

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

НБ

 

"Учителю, да прогледамъ!"


"Учителю, да прогледамъ!", Книжката съдържа една неделна беседа, държана на 21 юни, 1931 г. изд. София, 1931 г., по стенографски записки. Стар правопис.
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

МОК, 2-ра година

"Допирнитѣ точки въ природата", т. I



"Допирнитѣ точки в природата", лекции от Учителя на младежкия окултенъ класъ, година II - 1922-23 г., том 1. Първо издание, София, 1935 г., по стенографски записки. Второ издание, 1994 г.
Книгата за теглене на PDF (1935)


Съдържание на беседите отъ томчето

1. Допирнитѣ точки въ природата, държана на 4 октомври 1922 г., Проверена от Krasimira Georgieva -27.03.2018
2. Отличителни качества на волята, държана на 11 октомври 1922 г., София Проверена от Krasimira Georgieva -27.03.2018
3. Психическо наблюдение, държана на 18 октомври 1922 г., София  Проверена от Krasimira Georgieva -27.03.2018
4. Отличителнитѣ чърти на живота, държана на 25 октомври, 1922 г. София Проверена от Krasimira Georgieva -27.03.2018
5. Нагласяване на силитѣ, държана на 1 ноември 1922 г., София Проверена от Krasimira Georgieva -27.03.2018
6. Хармонизиране на енергиитѣ, държана на 8 ноември 1922 г., София Проверена от Krasimira Georgieva -27.03.2018
7. Предназначение на дихателната система, държана на 22 ноември 1922 г., София Проверена от Krasimira Georgieva -27.03.2018
8. Единство на съзнанието, държана на 29 ноември 1922 г., София Проверена от Krasimira Georgieva
9. Законъ за съотношения, държана на 13 декември 1922 г., София Проверена от Krasimira Georgieva
10. Самоопрѣделение, държана на 20 декември 1922 г., София Проверена от Krasimira Georgieva
11. Признаци на проявеното човѣшко съзнание, държана на 27 декември 1922 г., София Проверена от Krasimira Georgieva
12. Прояви на съзнанието, държана на 3 януари 1923 г., София Проверена от Krasimira Georgieva
13. Окултна страна на живота, държана на 10 януари 1923 г., София Проверена от Krasimira Georgieva
14. Установени мѣрки, държана на 17 януари, 1923 г. София Проверена от Krasimira Georgieva
15. Гордость и тщеславие, държана на 24 януари 1923 г., София Проверена от Krasimira Georgieva

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

МОК

 

"Двата пѫтя", т.I

"Противоречия въ живота", т.II

"Двата пѫтя", лекции от Учителя на младежкия окултен клас, година I - 1922 г., том 1. Пѫрво издание, София, 1934 г., по стенографски записки. В същата книга са добавени и лекциите от том 2, "Противоречията в в живота". Второ издание, 1993 г. Трето издание, 1993 г.
Книгата за теглене на PDF (1934)
(Втори вариант на файла за теглене)

 

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание

"Двата пътя", т.I

1. Двата пѫтя, 24.02.1922                Проверено от  Георги Такев                                 

2. Страхъ и безстрашие, 1.03.1922  Проверено от  Георги Такев  
3. Сила на волята, 8.03.1922            Проверено от  Георги Такев  
4. Качества и проявление на волята, 15.03.1922    Проверено от  Георги Такев  
5. Старъ и новъ животъ, 29.03.1922                     Проверено от  Георги Такев  
6. Дветѣ посоки, 5.04.1922                                    Проверено от  Георги Такев  
7. Законъ на движенията, 12.04.1922                  Проверено от  Георги Такев  
8. Разборъ на думи, 19.04.1922                            Проверено от  Георги Такев  
9. Законъ на кармата, 26.04.1922                         Проверено от  Георги Такев  
10. Красотата въ природата, 3.05.1922                Проверено от  Георги Такев  
11. Закон за енергиитѣ, 10.05.1922                      Проверено от  Георги Такев  
12. Методи за чистене, 17.05.1922                      Проверено от  Георги Такев  

"Противоречия в живота", т.II

"Противоречията в в живота"., лекции от Учителя пред младежкия окултен клас, година I - 1922 г., том 2. Пѫрво издание, София, 1934 г., по стенографски записки. Второ издание, 1993 г. Трето издание, 1993 г.
Книгата за теглене на PDF
(1934)

13. Противоречия въ живота, 24.05.1922        Проверено от  Георги Такев
14. Връзки на знанието, 31.05.1922                  Проверено от  Георги Такев
15. Мисъль, чувство и действие, 7.06.1922    Проверено от  Георги Такев
16. Изисквания отъ ученика, 14.06.1922          Проверено от  Георги Такев
17. Скѫпоценните камъни, 21.06.1922            Проверено от  Георги Такев
18. Прояви на съзнанието, 28.06.1922            Проверено от  Георги Такев
19. Положителни и отрицателни сили, 5.07.1922   Проверено от  Георги Такев
20. Възможности, 26.07.1922                           Проверено от  Георги Такев
21. Деятелность на сърцето, 2.08.1922           Проверено от  Георги Такев

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

МОК, 2-ра година

"Добрите навици", т. II



"Добрите навици", лекции от Учителя на младежкия окултенъ класъ, година II - 1922-23 г., том 2. Първо издание, София, 1935 г., по стенографски записки. Второ издание, 1994 г.
Книгата за теглене на PDF (1935)

 

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )


16. Добри навици, държана на 7 февруари 1923 г., София Проверено от Красимира
17. Предназначение на слънцето, луната и звездитѣ, държана на 14 февруари 1923 г., София -Проверено от Красимира
18. Първата родена мисъль, държана на 21 февруари 1923 г., София - Проверено от Красимира
19. Развитие на мозъчнитѣ центрове, държана на 28 февруари 1923 г., София - Проверено от Красимира
20. Педагогическа лекция, държана на 7 март 1923 г., София - Проверено от Красимира
21. Силата на свѣтлината и тъмнината, 14 март 1923 г., София - Проверено от Красимира
22. Бѣла и черна свѣтлина, държана на 21 март 1923 г., София - Проверено от Красимира
23. Най-добриятъ методъ, държана на 4 април 1923 г., София - Проверено от Красимира
24. Житно зърно, държана на 11 април 1923 г., София - Проверено от Красимира
25. Разпредѣляне на енергиитѣ, държана на 18 април 1923 г., София - Проверено от Красимира
26. Четиритѣ съзнания, държана на 25 април 1923 г., София  - Проверено от Красимира
27. Живиятъ крѫгъ, държана на 2 май 1923 г., София - Проверено от Красимира
28. Движение на разумнитѣ сили, държана на 9 май 1923 г., София  - Проверено от Красимира
29. Отношение на природнитѣ сили къмъ човѣшката душа, държана на 30 май 1923 г., София - Проверено от Красимира
30. Опити, държана на 20 юни 1923 г., София - Проверено от Красимира
31. Нѣжность и грубость, държана на 27 юни 1923 г., София - Проверено от Красимира

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

МОК, 3-та година,


Разумният живот

 

"Лекции на Младежкия окултенъ класъ - III година"

 

"Разумният живот". Лекции на Младежкия окултенъ класъ - III година (1923–1924). Пѫрво издание на Просветния комитет, София, 1927 г. Изданието е в 5 книжки, според каталога на Елена Андреева. В предложеният за теглене PDF, са обединени всичките беседи от тази година.
Книгата за теглене на PDF

 

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

 

Съдържание

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

МОК, 4-та година,

 

Младежки окултенъ класъ - 4 година

 

Лекции на младежкия окултен клас - 5 тома

 

 

"Лекции на младежкия окултенъ класъ (петъ книжки). 1-31 лекции, 1924-1925 г.",. 31 лекции на Младежкия окултенъ класъ, държани отъ Учителя П.Дѫновъ (по стенографски записки),. Издание на просвѣтния комитетъ, София, 1927-1928 г. Изданието е въ 5 книжки, споредъ каталога на Елена Андреева. Въ предложениятъ за теглене PDF, сѫ обединени всичкитѣ беседи отъ тази година.
Книгата за теглене на PDF

 

 

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание

I,II  томъ, издание 1927 г.

1. Новитѣ схващания на ученика, 19.10.1924  Проверено от Krasimira Georgieva
2. Природа и геометрия, 26.10.1924  Проверено от Krasimira Georgieva
3. Възпитателната сила на страданията, 2.11.1924  Проверено от Krasimira Georgieva
4. Условия, лежащи въ триѫгълника, 9.11.1924  Проверено от Krasimira Georgieva
5. Ролята на противорѣчията. Влияние на планетитѣ, 16.11.1924  Проверено от Krasimira Georgieva
6. Свѣтлина и знание. Музика, 23.11.1924  Проверено от Krasimira Georgieva
7. Съсрѣдоточение, 30.11.1924  Проверено от Krasimira Georgieva
8. Великата погрѣшка, 7.12.1924  Проверено от Krasimira Georgieva
9. Що е единица. Числа и дѣйствия, 14.12.1924 Проверено от Krasimira Georgieva
10. Божественото буталце, 21.12.1924 Проверено от Krasimira Georgieva
11. Законъ за внушение и законъ за равновѣсие, 28.12.1924 Проверено от Krasimira Georgieva
12. Направление на енергиитѣ, 4.01.1925  Проверено от Krasimira Georgieva
13. Квадратура на крѫга, 11.01.1925 Проверено от Krasimira Georgieva
14. Двѣтѣ възможности, 18.01.1925  Проверено от Krasimira Georgieva
15. Изпититѣ на ученика. Житното зърно, 25.01.1925 Проверено от Krasimira Georgieva
16. Чуднитѣ прѣдположения, 1.02.1925 Проверено от Krasimira Georgieva
17. Новото възпитание и самовъзпитание, 8.02.1925  Проверено от Krasimira Georgieva

III  том, издание 1928 г.

18. Високитѣ места и чистиятъ въздухъ, 15.02.1925  Проверено от Krasimira Georgieva
19. Най-важното, 22.02.1925  Проверено от Krasimira Georgieva
20. Честностьта, 1.03.1925  Проверено от Krasimira Georgieva
21. Равностранниятъ триѫгълникъ, 8.03.1925 Проверено от Krasimira Georgieva
22. Вдлъбната и изпѫкнала лещи, 15.03.1925  Проверено от Krasimira Georgieva
23. Слънчевитѣ трансформатори, 29.03.1925  Проверено от Krasimira Georgieva

IV  том, издание 1928 г.

24. Законътъ на внушението, 5.04.1925 Проверено от Krasimira Georgieva
25. Влияние на вѫтрѣшната свѣтлина, 12.04.1925 Проверено от Krasimira Georgieva
26. Успореднитѣ пѫтища, 14.06.1925 Проверено от Krasimira Georgieva
27. Проявленията на ума, 21.06.1925 Проверено от Krasimira Georgieva

V   том, издание 1928 г.

28. Смѣна на състоянията, 28.06.1925 Проверено от Krasimira Georgieva
29. Прѣходни състояния на съзнанието, 5.07.1925 Проверено от Krasimira Georgieva
30. Учтивиятъ човѣк, 19.07.1925 Проверено от Krasimira Georgieva
31. Свободни движения, 26.07.1925 Проверено от Krasimira Georgieva

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

МОК, 4-та година, 2 том

 

Влияние на свѣтлината и на тъмнината

 

"Влияние на свѣтлината и на тъмнината", 4 - 18 лекции на Младежкия окултенъ класъ, държани от Учителя П.Дънов. 5-та година, т.II, (1925 - 26 г.). Първо издание - София, 1937 г. Второ издание - 1996 г. (по стенографски записки)
Книгата за теглене на PDF
(Пѫрво издание, 1937 г.)

 

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание на томчето:

4. Влияние на свѣтлината и на тъмнината, 6.12.1925 -  Проверено от Радослав Донев - 2.01.2020
5. Символи въ природата, 13.12.1925 - Проверено от Радослав Донев - 3.01.2020
6. Приложение на символитѣ, 20.12.1925 Проверено от Радослав Донев - 18.01.2020
7. Пълнене и празнене, 27.12.1925 Проверено от Радослав Донев - 21.01.2020
8. Десеть думи, 3.01.1926
9. Действие и противодействие, 10.01.1926
10. Изваждане, 17.01.1926
11. Гласни и съгласни букви, 24.01.1925
12. Математически задачи, 31.01.1926
13. Реални величини, 7.02.1926
14. Микроскопически добрини, 14.02.1926
15. Изразително лице, 21.02.1926
16. Страдание, търпение, опитность и знание, 28.02.1926
17. Духовна мекота, 7.03.1926
18. Форми на съзнанието, 14.03.1926

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Жива речь

"Жива речь", 19-32 лекции на Младежкия окултенъ класъ, държани отъ Учителя П.Дѫновъ. 5-та година, т.III, (1926 г.). Пѫрво издание - София, 1937 г. Второ издание - 1996 г. (по стенографски записки)
Книгата за теглене на PDF
(Пѫрво издание, 1937 г.)

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание на томчето:

19. Жива речь, 21.03.1926  Проверена от Мария Панова 3.12.2019
20. Добро и свобода, 28.03.1926 Проверена от Мария Панова 3.12.2019
21. Групиране на сили, 4.04.1926 Проверена от Мария Панова 3.12.2019
22. Малкото съпротивление, 11.04.1926 Проверена от Мария Панова 3.12.2019
23. Качества на здравия човѣкъ, 18.04.1926 Проверена от Мария Панова 3.12.2019
24. Работа въ съзнанието, 25.04.1926 Проверена от Мария Панова 3.12.2019
25. Влияние на цветоветѣ, 2.05.1926 Проверена от Мария Панова 3.12.2019
26. Мѣсто на добродетелитѣ, 9.05.1926  Проверена от Мария Панова 3.12.2019
27. Здраво мислене, 16.05.1926 Проверена от Мария Панова 3.12.2019
28. Склонности и разнообразие, 23.05.1926 Проверена от Мария Панова 3.12.2019
29. Окултни познания, 30.05.1926 Проверена от Мария Панова 3.12.2019
30. Музикално упражнение, 6.06.1926 Проверена от Мария Панова 3.12.2019
31. Произход на страданията, 13.06.1926 Проверена от Мария Панова 3.12.2019
32. Нови типове, 27.06.1926 Проверена от Мария Панова 3.12.2019

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...