Jump to content

Списък за проверка на текстовете


Recommended Posts

 • 1 year later...

СБ

 

"Пѫтьтъ на ученика"

Съборни беседи 1927 г.

 

(очакват се желаещи за проверка :rolleyes: )

 

"Пѫтьтъ на ученика", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1927 год. Стар правопис. Първо издание: София, 1927 г.
Книгата за теглене на PDF


Съдържание:

 1. Пѫтьтъ на ученика, 19 август 1927 г. 3.01.2016 започва да го проверява Silvia Huseva
 2. Духътъ на Господа, 19 август 1927 г. 3.01.2016 започва да го проверява Silvia Huseva
 3. Братя въ единомислие, 20 август 1927 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 4. Ще се прѣвърне въ радость, 21 август 1927 г.  Проверена, Ивелина Кръстева
 5. Обичь къмъ знанието, 21 август 1927 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 6. Пробуждане на съзнанието на ученика, 22 август 1927 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 7. Дойде гласъ, 23 август 1927 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 8. Явно говорихъ, 24 август 1927 г. Проверена, Ивелина Кръстева
 9. Свещениятъ часъ, 24 август 1927 г.
Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

НБ

 

Който има невестата

 

 

"Който има невестата", Сила и живот, дванадесета серия, т.2 (1929), Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 17.03.1929 г. до 12.05.1929 г. Издание 1935 г., София
Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето:

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Бѣседи, обяснения и упѫтвания отъ Учителя,
дадени презъ 1921 г. въ Търново

 

 

Съдържание:


Петъкъ, Преображение, 19 августъ  Започва да се проверява от Елеонора Горанова
Гимнастически упражнения  Започва да се проверява от Елеонора Горанова
Възпитание на човѣшката воля  Започва да се проверява от Елеонора Горанова
Пробуждане на колективното съзнание  Започва да се проверява от Елеонора Горанова

Сѫбота, 20 августъ
Кратки обяснения върху гимнастическитѣ упражнения и бѣлѣжки по други въпроси
Законътъ на съвършенството

Недѣля, 21 августъ
Правилни методи за разбиране
Общи упражнения
Четиритѣ съвѣта  Проверено от Георги Касапов

Опрѣдѣляне работата на четиритѣ съвѣта  Проверено от Георги Касапов

Понедѣлникъ, 22 августъ
Размишления
Правилниятъ развой на човѣшкитѣ енергии Проверено от Георги Касапов
Правилно употрѣбление на ума, сърдцето и волята въ живота  Проверено от Георги Касапов
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевнитѣ сили Проверено от Георги Касапов

Вторникъ, 23 августъ
Размишления
Въ Горницата
Отговори на зададени въпроси Проверено от Георги Касапов

Срѣда, 24 августъ
Размишления
Упражнения
Законътъ на самопожертвуването Проверено от Георги Касапов

Четвъртъкъ, 25 августъ
Размишления
Разумно служене Проверено от Георги Касапов

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

МОК

 

Посока на растене


"Посока на растене", 1- 19 лекции на Младежкия окултенъ класъ, т.I (1926-27 г.). Издание, София, 1938 г. Второ издание, 1996 г.
Книгата за теглене на PDF (1938)

Забележка: В каталога на Елена Андреева 1996г, годината на първото издание на т.1, "Посока на растене" е отбелязана като 1939 г.

Съдържание на томчето:

1. Посока на растене, 26.09.1926  Проверено от  Ралица Чакърова
2. Облагородяване на сърцето, 3.10.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 20.11.2019
3. Внушение, 10.10.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 20.11.2019
4. Любовь и вѣра, 17.10.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 20.11.2019
5. Раннитѣ лѫчи, 21.10.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 20.11.2019
6. Пѫтъ къмъ свобода, 31.10.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 29.12.2019
7. Придобиване на търпение, 7.11.1926  - Проверено отIlonka Georgieva 29.12.2019
8. Погледъ и движение, 14.11.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 29.12.2019
9. Освобождаване, 21.11.1926 - Проверено отIlonka Georgieva 29.12.2019
10. Различаване, 28.11.1926 - Проверено от - Ilonka Georgieva 29.12.2019
11. Пулсъ, 5.12.1926 - Проверена - 29.03.2023 - Dima
12. Малкитѣ мѫчнотии, 12.12.1926 Взима за проверяване - 29.03.2023 - Dima
13. Благоприятниятъ часъ, 19.12.1926
14. Животъ, сила и интелигентность, 26.12.1926
15. Малката мисия, 2.01.1927
16. Представа за тритѣ свѣта, 9.01.1927
17. Справяне съ мѫчнотиитѣ, 23.01.1927
18. Неизвестни величини, 30.01.1927
19. Меки и твърди вещества, 6.02.1927
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

СБ

 

Трети младежки събор
„И обхождаше Исус всичка Галилея“

 

 

Трети младежки събор „И обхождаше Исус всичка Галилея“,  на учениците от Бялото Братство, 5-8.07.1925 г., София, стар правопис. Беседи от Учителя, държани през лятото на 1925 г. Първо издание: София, 1925 г. По стенографски записки.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание:

1. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, 5 юли 1925 г. Проверено от Диди Ветова
2. Вѫтрѣшна връзка, 6 юли 1925 г.  Проверено от Диди Ветова
3. К. Паскалев - Основни въпроси на ученичеството, 6 юли 1925 г.
4. О. Славчева - Мисли за ученика, 6 юли 1925 г.
5. К. Вл. Кузманов - Окултното ученичество в нашето време, 6 юли 1925 г.
6. Двадесетъ правила отъ Учителя къмъ ученика, 7 юли 1925 г. Проверено от 
Диди Ветова
7. Методътъ на свѣтлината, 7 юли 1925 г. Проверено от Диди Ветова
8. Дванадесетъ положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, 7 юли 1925 г. Проверено от Диди Ветова
9. Общи въпроси, 7 юли 1925 г.
10. Закриване на събора, 8 юли 1925 г.


Забележка: В сайта са въведени засега само текстовете на беседите, изнесени на събора от Учителя.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

НБ

 

Ни мѪжъ, ни жена


"Ни мѫжъ, ни жена", Сила и живот, X серия, т.2, (1927-1928), Книгата съдържа беседи на Учителя Беинса Дуно от 20.11.1927 г. до 22.01.1928 г. Издание 1933 г., София
Книгата за теглене на PDF

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание на томчето:

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

НБ

 

"Учителю, да прогледамъ!"


"Учителю, да прогледамъ!", Книжката съдържа една неделна беседа, държана на 21 юни, 1931 г. изд. София, 1931 г., по стенографски записки. Стар правопис.
Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

МОК, 4-та година, 2 том

 

Влияние на свѣтлината и на тъмнината

 

"Влияние на свѣтлината и на тъмнината", 4 - 18 лекции на Младежкия окултенъ класъ, държани от Учителя П.Дънов. 5-та година, т.II, (1925 - 26 г.). Първо издание - София, 1937 г. Второ издание - 1996 г. (по стенографски записки)
Книгата за теглене на PDF
(Пѫрво издание, 1937 г.)

 

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание на томчето:

4. Влияние на свѣтлината и на тъмнината, 6.12.1925 -  Проверено от Радослав Донев - 2.01.2020
5. Символи въ природата, 13.12.1925 - Проверено от Радослав Донев - 3.01.2020
6. Приложение на символитѣ, 20.12.1925 Проверено от Радослав Донев - 18.01.2020
7. Пълнене и празнене, 27.12.1925 Проверено от Радослав Донев - 21.01.2020
8. Десеть думи, 3.01.1926
9. Действие и противодействие, 10.01.1926
10. Изваждане, 17.01.1926
11. Гласни и съгласни букви, 24.01.1925
12. Математически задачи, 31.01.1926
13. Реални величини, 7.02.1926
14. Микроскопически добрини, 14.02.1926
15. Изразително лице, 21.02.1926
16. Страдание, търпение, опитность и знание, 28.02.1926
17. Духовна мекота, 7.03.1926
18. Форми на съзнанието, 14.03.1926

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Младежки окултенъ класъ - 7 година

Божествената мисъль


„Божествената мисъль“, 30 лекции на Младежкия окултенъ класъ, 7-та година, (1927-28 г.). Издание, София, 1942 г. Второ издание, 1993 г.
Книгата за теглене на PDF
(1942)

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание на томчето:

1. Божествената мисъль, 4.09.1927 Проверена от Мария Панова
2. Великитѣ хора, 11.09.1927 Проверена от Мария Панова
3. Качества и линии на красотата, 18.09.1927 Проверена от Мария Панова
4. Линиитѣ на ума и сърцето, 25.09.1927 Проверена от Мария Панова
5. Значение на линиитѣ, 16.10.1927 Проверена от Мария Панова
6. Научни изследвания, 23.10.1927 Проверена от Мария Панова
7. Съответствие на величинитѣ, 30.10.1927 Проверена от Мария Панова
8. Психически анализъ, 6.11.1927 Проверена от Мария Панова
9. Целесъобразни срѣди, 13.11.1927 Проверена от Мария Панова
10. Скритите сили, 20.11.1927
11. Мѣрки в живота, 27.11.1027
12. Лѫчъ на пробуждане, 4.12.1927
13. Химия и алхимия, 11.12.1927
14. Естествена срѣда, 18.12.1927
15. Човѣшки и природни енергии, 25.12.1927
16. Реалното в човѣка, 1.01.1928
17. Разумно ограничение, 8.01.1928
18. Творецъ на сѫдбата си, 15.01.1928
19. Животътъ въ формитѣ, 22.01.1928
20. По пѫтя на природата, 25.03.1928
21. Практически правила, 1.04.1928
22. Будниятъ день, 20.04.1928
23. Смирението, 27.04.1928
24. Дветѣ посоки, 4.05.1928
25. Методи за хранене, 11.05.1928
26. Растене и развитие, 18.05.1928
27. Правилно дъвчене, 25.05.1928
28. Втичане и изтичане, 1.06.1928
29. Тънкиятъ конецъ и дебелото вѫже, 8.06.1928
30. Търпение и безстрашие, 15.06.1928

Link to comment
Share on other sites

"Царскиятъ пѫтъ на душата"

Рилски беседи - 1935 г.

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Георги Касапов )


"Царския пѫтъ на душата", беседи отъ Учителя, държани при Седемтѣ рилски езера прѣзъ лѣтото на 1935 г. Първо издание, София, 1935 г.
Книгата за теглене на PDF


Съдържание:

Седемтѣ рилски езера, 1935
 1. Радвайте се, 6.08.
 2. Царскиятъ пѫтъ на душата, 7.08
 3. Младъ, възрастенъ и старъ, 9.08
 4. Две естества, 11.08.
 5. Божествениятъ рѫбъ, 12.08.
 6. Новораждане, 14.08.
 7. Несъвмѣстими нѣща, 16.08
 8. Пробни страдания, 18.08.
 9. Ценность на нѣщата, 21.08.
 10. Проява на Любовьта, 23.08.
 11. Сочни храни, 25.08.

София, Изгрев, 1935
 1. Ще дойде отвѫтре, 1.09. (сложен текст)
 2. С человѣчески езици, 1.09. (сложен текст)
 3. Стари и нови разбирания, 2.09. (сложен текст)
 4. Всичко е за добро, 3.09. (сложен текст)
 5. Отворени книги, 4.09. (сложен текст)
 6. Кристализиране на човѣшката душа, 6.10. (сложен текст)
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Божественитѣ условия

Божественитѣ условия“, 1 - 28 лекции на Младежкия окултен клас, 8-та година, т.I, (1928-29 г.), държани от Учителя П.Дънов. Първо издание, София, 1942 г. Второ издание, 1992 г.
Книгата за теглене на PDF
(1942)

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Отворени форми

„Отворени форми“. Лекции отъ Учителя на Младежкия окултенъ класъ, 8-та година, т.II, (1928-29 г.). Пѫрво издание, София, 1943 г.
Книгата за теглене на PDF

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание на томчето:

1. Отворени форми, 8.03.1929
2. Периодичность в живота, 15.03.1929
3. Азбуката на Природата, 5.04.1929
4. Истинска опора, 12.04.1929
5. Живитѣ линии на съзнанието, 19.04.1929
6. Преводи въ Природата, 26.04.1929
7. Външни и вѫтрешни методи, 3.05.1929
8. Добрата дума, 10.05.1929
9. Единство въ живота, 17.05.1929
10. Законъ на доволството, 31.05.1929
11. Естественото състояние, 6.06.1929
12. Лесно и мѫчнопостижими нѣща, 14.06.1929
13. Свѣтътъ на ограниченията, 28.06.1929
14. Обикновено и Божествено съзнание, 5.07.1929
15. Специфичната свѣтлина и топлина, 12.07.1929
16. Вѣрниятъ образъ, 26.07.1929
17. Мълчание и говоръ, 2.08.1929
18. Абсолютна и относителна реалность, 9.08.1929
19. На планината, 16.08.1929

Link to comment
Share on other sites

"Вѣчното благо"

Съборни беседи - 1943 г.


"Вѣчното благо". Съборни беседи отъ Учителя, държани презъ лѣтото на 1943 г., Издание 1944, София.
Книгата за теглене PDF

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Георги Касапов )

Съдържание:

 1. Вѣчното благо, 15 август, 1943г.
 2. Сѫщественото въ живота, 15 август, 1943г.
 3. День на Любовьта, 22 август, 1943г.
 4. Новото въ живота, 22 август, 1943г.
 5. Гласътъ на душата, 23 август, 1943г.
 6. Жилища на човѣшката душа, 27 август, 1943г.
 7. Раждането, 29 август, 1943г.
 8. Единствената сила, 29 август, 1943г.
 9. Номеръ първи, 1 септември, 1943 г.
 10. Проявенъ и непроявенъ, 3 септември, 1943 г.
 11. Блаженствата, 5 септември 1943 г.
 12. Новата присадка, 5 септември 1943 г.
 13. Възприемане и предаване, 8 септември 1943 г.
 14. Хармония въ живота, 10 септември, 1943 г.
 15. Пѫтьтъ къмъ изтокъ, 12 септември, 1943 г.
 16. Изворъ на Любовьта, 12 септември, 1943 г.
 17. Добри плодове, 15 септември, 1943 г.
 18. Четиритѣ правила, 3 октомври, 1943 г. 
 19. Проявениятъ животъ, 3 октомври 1943 г. 
 20. Сито и дармонъ, 2 януари 1944 г.
Link to comment
Share on other sites

"Благословена между женитѣ"

Рилски бесѣди - 1930 г.

"Благословена между женитѣ", бесѣди отъ Учителя, дадени на ученицитѣ презъ лѣтото на 1930 г., Седемьтѣ рилски езера. Първо издание, София, 1930 г.
Книгата за теглене на PDF

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )
Съдържание:

 1. Благословена между женитѣ, 17 август 1930 г.
 2. Виждане и съзнаване, 19 август 1930 г.
 3. Носител на Божиитѣ мисли, 19 август 1930 г.
 4. Познава гласа Му, 20 август 1930 г.
 5. Божествена връзка, 21 август 1930 г.
Link to comment
Share on other sites

МОК

Служене, почить и обичь

„Служене, почить и обичь“, 1-24 лекции отъ Учителя на Младежкия окултенъ класъ, 9-та година, т.I, (1929 г. - 1930 г.). Първо издание. София, 1940 г.
Книгата за теглене на PDF

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание на томчето:

1. Служене, почить и обичь, 30.08.1929
2. Смѣна на състоянията, 6.09.1929
3. Отношения къмъ Природата, 13.09.1929
4. Удължени и скѫсени линии, 20.09.1929
5. Три идеи, 27.09.1929
6. Органично злато, 4.10.1929
7. Права и крива линия, 11.10.1929
8. Съпоставяне на нѣщата, 18.10.1929
9. Здраве, богатство и учение, 25.10.1929
10. Външни и вѫтрешни условия, 15.11.1929
11. Природни гами, 22.11.1929
12. Природна философия, 29.11.1929
13. Психологически разборъ на явленията, 6.12.1929
14. Смѣни въ природата, 13.12.1929
15. Изпълнение и отлагане, 20.12.1929
16. Собственикъ и наематель, 27.12.1929
17. Пѫтища на природата, 3.01.1930
18. Функции на човѣшкия организъмъ, 10.01.1930
19. Самосвѣтеща лампа, 17.01.1930
20. Възпитание на волята, 24.01.1930
21. Навреме и на мѣсто, 31.01.1930
22. Напрежение, 7.02.1930
23. Човѣкъ и Природа, 14.02.1930
24. Разумность и доброта, 21.02.1930

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Пѫть къмъ живота

„Пѫть къмъ живота“, 1-21 лекции отъ Учителя на Младежкия окултенъ класъ, 10-та година, т.II, (1930 г. - 1931 г.). Първо издание, София, 1941 г. Второ издание, 1993 г.
Книгата за теглене на PDF
(1941)

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание на томчето:
1. Пѫть към живота, 5.09.1930
2. Свѣтъ на правата линия, 12.09.1930
3. Силата на доброто, 19.09.1930
4. Милосърдие и користолюбие, 26.09.1930
5. Нов мирогледъ, 10.10.1930
6. Единица мѣрка, 17.10.1930
7. Движение на силитѣ, 24.10.1930
8. Правилни отношения, 31.10.1930
9. Постижими и непостижими нѣща, 7.11.1930
10. Разумни промѣни, 14.11.1930
11. Влизане и излизане, 21.11.1930
12. Крѫгово движение, 28.11.1930
13. Елементи на планетитѣ, 5.12.1930
14. Две реалности, 12.12.1930
15. Езикътъ на Природата, 19.12.1930
16. Любовь и Милосърдие, 26.12.1930
17. Съединителнитѣ нишки на живота, 2.01.1931
18. Четиритѣ положения, 9.01.1931
19. Колелото на съзнанието, 16.01.1931
20. Разумното слово, 23.01.1931
21. Разумностьта, 31.01.1931

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Методи за самовъзпитание

"Методи за самовъзпитание", Лекции отъ Учителя на Младежкия окултенъ класъ, 10-та година, т.II, (1930 г. - 1931 г.). Първо издание, София, 1941 г. Второ издание, 1994 г.
Книгата за теглене на PDF
(1941)

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание на томчето:

1. Методи за самовъзпитание, 6.02.1931 - Проверено от Rositsa Mihaylova
2. Нѣколко необходими нѣща, 13.02.1931- Проверено от Rositsa Mihaylova
3. Животъ и радостъ, 20.02.1931- Проверено от Rositsa Mihaylova
4. Живитѣ сили въ Природата, 27.02.1931- Проверено от Rositsa Mihaylova
5. Ханизе, 6.03.1931- Проверено от Rositsa Mihaylova
6. Справедливость, 13.03.1931- Проверено от Rositsa Mihaylova
7. Действия на силитѣ, 20.03.1931- Проверено от Rositsa Mihaylova
8. Знание и прилагане, 27.03.1931- Проверено от Rositsa Mihaylova
9. Тригонъ, 3.04.1931
10. Човѣшкитѣ идеали, 10.04.1931
11. Разумность и свѣтлина, 17.04.1931
12. Опитности въ живота, 24.04.1931
13. Разумно прилагане, 1.05.1931
14. Обикновени и необикновени идеи, 8.05.1931
15. Новата епоха, 15.05.1931
16. Скрититѣ таланти, 22.05.1931
17. Правилна преценка, 29.05.1931
18. Тритѣ отношения, 5.06.1931
19. Неизбеженъ пѫть, 12.06.1931
20. Свиване и разширяване, 19.06.1931
21. Красивитѣ линии, 26.06.1931

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

"Цѣнното изъ книгата на великия животъ"

Рилски бесѣди - 1932 г.

"Цѣнното изъ книгата на великия животъ", бесѣди отъ Учителя, държани при Седемьтѣ рилски езерана прѣзъ лѣтото на 1932 г. Пѫрво издание, София, 1932 г.
Книгата за теглене на PDF

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание:

 1. Слабото и силното, 19 юли 1932 г.
 2. Най-малкото добро, 20 юли 1932 г.
 3. Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, 23 юли 1932 г.
 4. Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, 24 юли 1932 г.
 5. Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, 26 юли 1932 г.
 6. Подражатели на Бога, 27 юли 1932 г.
 7. Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, 28 юли 1932 г.
 8. Добрѣ дошълъ, 29 юли 1932 г.
 9. Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, 30 юли 1932 г.
 10. Двата пѫтя, 31 юли 1932 г.
 11. Опорнитѣ точки на живота, 1 август 1932 г.
 12. Завършени и незавършени процеси, 2 август 1932 г.
 13. Най-мѫчниятъ изпитъ, 3 август 1932 г.
 14. Съ притчи, 4 август 1932 г.
 15. Ще и не ще, 6 август 1932 г.
 16. Новитѣ възгледи, 7 август 1932 г.
 17. Книжници и фарисеи, 8 август 1932 г.
 18. Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, 9 август 1932 г.
 19. Което остарява, 10 август 1932 г.
 20. Общото благо, 11 август 1932 г.
 21. Тритѣ свѣта, 12 август 1932 г.
 22. Пѫтъ на зазоряване, 13 август 1932 г.
 23. Оставетѣ децата, 14 август 1932 г.
 24. Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, 15 август 1932 г.
 25. Ще се приложи, 16 август 1932 г.
 26. Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, 17 август 1932 г.
 27. Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ, 18 август 1932 г.
 28. Дѣлата Божии, 19 август 1932 г.
 29. Открити, 20 август 1932 г.
 30. На живитѣ, 21 август 1932 г.
 31. Слизане и възлизане, 23 август 1932 г.
 32. Иде часъ, 24 август 1932 г.
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

"Лѫчи на живота"

Рилски беседи - 1937 г.

"Лѫчи на живота", беседи отъ Учителя, държани прѣзъ лѣтото на 1937 г., Седемтѣ рилски езера. Първо издание, София, 1937 г.
Книгата за теглене на PDF

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание:

Седемтѣ рилски езера, 1937

 1. Лѫчи на живота, 18.07.
 2. Опитано е, 19.07.
 3. Ценности и възможности, 21.07.
 4. Стани!, 23.07.
 5. Основни тонове, 25.07.
 6. Правилна обхода, 25.07.
 7. Реално и идеално, 28.07.
 8. Планини и долини, 30.07.
 9. Червенъ и светълъ, 1.08.
 10. Разбиране и съзнание, 1.08.
 11. Предназначението на човѣка, 4.08.
 12. Свѣтилникъ на рѫцетѣ и на нозетѣ, 6.08.
 13. Качества на ума, на сърдцето и на тѣлото, 8.08.
 14. Дветѣ състезания, 8.08.
 15. Пѫть и възможности, 11.08.
 16. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, 11.08.
 17. Четиритѣ правила, 13.08.
 18. Да познаватъ, 15.08.

София, Изгрев, 1937

 1. Свободно даване, 22.08., 5 ч.
 2. Сѫществени връзки, 22.08., 10 ч.
 3. Тритѣ ухания, 23.08.
 4. Пѫть за освобождаване, 24.08.
 5. Законъ за вѣчната младость, 22.09.
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

"Двигатели в живота"
Рилски беседи - 1938 г.

"Двигатели въ живота", беседи отъ Учителя, държани прѣзъ лѣтото на 1938 г., Седемтѣ рилски езера. Първо издание, София, 1938 г.
Книгата за теглене на PDF

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание:

Седемтѣ рилски езера, 1938

 

 

 1. Двигатели въ живота, 12.07.
 2. Видове храни, 13.07.
 3. Вътрешна просвета, 15.07.
 4. Качества на езика, 17.07.
 5. От пръститѣ на ръцетѣ, 17.07.
 6. Основи на здравето, 20.07.
 7. Кѫсиятъ и дългиятъ пѫть, 22.07.
 8. Азбука на разбирането, 24.07.
 9. Резултати и последствия, 24.07.
 10. Ценности на Любовьта, 27.07.
 11. Първо и последно мѣсто, 31.07.
 12. Възможни условия, 31.07.
 13. Който има уши, нека слуша, 3.08.
 14. Трудни задачи, 5.08.
 15. Нови пѫтища, 7.08.
 16. Здравословни и болезнени състояния, 10.08.
 17. Милосърдие, 12.08.
 18. Азбука на Божествения езикъ, 14.08.
 19. Всѣко растение, 17.08.
 20. Силенъ и слабъ, 19.08.
 21. Степени на съзнанието, 21.08.
 22. Великиятъ потикъ, 26.08.
 23. Подъ слънчевитѣ лѫчи, 27.08.

София, Изгрев, 1938

 1. Проява и постижение на Любовьта, 28.08.
 2. Желаниятъ миръ, 28.08.
 3. Отче нашъ, 22.09.
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

"Езикътъ на любовьта"
Рилски беседи - 1939 г.

 

"Езикътъ на любовьта", беседи отъ Учителя, държани при Седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1939 г. Първо издание, София, 1939 г.
Книгата за теглене на PDF

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание:

 1. Езикътъ на Любовьта, 12.07.
 2. Отличителни качества на мисъльта, 12.07.
 3. Реалностьта на живота, 16.07.
 4. Основни правила на хигиената, 19.07.
 5. И въ Мене, 21.07.
 6. Вратата на Любовьта, 23.07.
 7. Любовь и почитание, 23.07.
 8. Пѫть къмъ живота, 26.07.
 9. Божествена свѣтлина, 30.07.
 10. Ценни придобивки, 30.07.
 11. Уменъ, добъръ и силенъ, 2.08.
 12. Търпение, 4.08.
 13. Свѣтлина, топлина и сила, 6.08.
 14. Постоянното въ живота, 6.08.
 15. Плодътъ на Духа, 9.08.
 16. Служене, 11.08.
 17. Опознаване, 12.08.
 18. Вѣчниятъ животъ, 13.08.
 19. Гласътъ на Любовьта, 13.08.
 20. Разнообразието въ живота, 14.08.
 21. На своето мѣсто, 15.08.
 22. Възможности на Любовьта, 16.08.
 23. Не дири своето си, 17.08.
 24. Новиятъ законъ, 18.08.
 25. Новораждане, 19.08.
 26. Относителни и абсолютни разбирания, 20.08. 
 27. Малката молитва, 21.08.
 28. Царь и служитель, 22.08.
 29. Три ценни нѣща, 26.08.
 30. Запалката на Свещения огънь, 27.08.
 31. Еднообразие и разнообразие, 27.08. 
 32. Близо и далечъ, 22.09.
Link to comment
Share on other sites

Събуждане

„Събуждане“,14 лекции на общия окултен клас, 11-та година, т. I (1931-1932 г.). Първо издание, София, 1944 г., стар правопис. Второ издание, 1994 г.
Книгата за теглене на PDF  (1944)

Съдържание на беседите от томчето:

 

1. Събуждане, 30 септември 1931 г.
2. Оставената торба, 7 октомври 1931 г.
3. Проводници на любовьта, 14 октомври 1931 г.
4. Разбраната скръбь, 21 октомври 1931 г.
5. Предназначението на носа, 28 октомври 1931 г.
6. Правилниятъ тонъ, 4 ноември 1931 г.
7. Двоенъ дѣлъ. 11 ноември 1931 г.
8. Материални прояви на живота, 18 ноември 1931 г.
9. Разтоварване на съзнанието, 25 ноември 1931 г.
10. Непреодолимо желание, 9 декември 1931 г.
11. Правиленъ животъ, 16 декември 1931 г.
12. Сила, животъ и здраве, 23 декември 1931 г.
13. Истинско познаване, 30 декември 1931 г.
14. Граници въ живота, 6 януари 1932 г.

Link to comment
Share on other sites

Доброто орѫжие

„Доброто орѫжие“, 17 лекции на общия окултенъ класъ, 9-та година, т. III (1929-1930 г.), по стенографски записки. Първо издание, София, 1939 г. Второ издание, 1994 г.
Книгата за теглене на PDF
(1939)

Съдържание на томчето:

1. Доброто орѫжие, 23.04.1930
2. Положително знание, 30.04.1930
3. Претръпване и притѫпяване, 7.05.1930
4. Добриятъ день, 14.05.1930
5. Стойность на нѣщата, 21.05.1930
6. Правилно разбиране, 28.05.1930
7. Точность, 4.06.1930
8. Двата принципа, 11.06.1930
9. Абсолютна вѣра, 18.06.1930
10. Законъ и принципъ, 25.06.1930
11. Морални правила, 2.07.1930
12. Форма и съдържание, 9.07.1930
13. Проява, връзка и причина, 16.07.1930
14. Интуиция, 23.07.1930
15. Скришната стаичка, 30.07.1930
16. Задължително право, 6.08.1930
17. Начало и край, 13.08.1930

Link to comment
Share on other sites

Степени на съзнанието


„Степени на съзнанието“, 17 лекции на общия окултенъ класъ, 9-та година, т. II (1929-1930 г.), по стенографски записки. Първо издание, София, 1939 г. Второ издание, 1994 г.
Книгата за теглене на PDF
(1939)

Съдържание на томчето:

1. Степени на съзнанието, 25.12.1929
2. Личность и душа, 1.01.1930
3. Проява на Любовьта, 8.01.1930
4. Свѣтли и тъмни действия, 15.01.1930
5. Опитна школа, 22.01.1930
6. Махалото, 29.01.1930
7. Новите веяния, 5.02.1930
8. Съчетания на числата, 12.02.1930 (Липсва краят на беседата в сканирания pdf на томчето.)
9. Новото в живота, 19.02.1930 (Липсва началото на беседата в сканирания pdf на томчето.)
10. Доброто значение, 26.02.1930
11. Термометърътъ на човѣка, 5.03.1930
12. Идейната обичь, 12.03.1930
13. Правилни форми, 19.03.1930
14. Съзнателниятъ животъ, 26.03.1930
15. Права мисъль, 2.04.1930
16. Значение на числата, 9.04.1930
17. Хваление, 16.04.1930
Link to comment
Share on other sites

Смѣни въ природата

 

„Смѣни въ природата“, 14 лекции на общия окултенъ класъ, 8-ма година, т. II (1927-1928 г.), по стенографски записки. Първо издание, София, 1938 г.
Книгата за теглене на PDF


Съдържание на томчето:

1. Смѣни въ Природата, 14.11.1928
2. Постоянни и непостоянни величини, 21.11.1928
3. Насока на живота, 28.11.1928
4. Смѣна на състоянията, 5.12.1928
5. Разбиране на живота, 12.12.1928
6. Изразъ на живота, 19.12.1928
7. Направление на истинския животъ, 26.12.1928
8. Вториятъ день, 2.01.1929
9. Законъ за възможности – законъ опуленсъ, 9.01.1929
10. Самоопредѣление на съзнанието, 16.01.1929
11. Личность, общество и свѣтъ, 23.01.1929
12. Знайно и незнайно, 30.01.1929
13. Дветѣ съзнания, 6.02.1929
14. Силни и слаби желания, 13.02.1929

 

Link to comment
Share on other sites

Опредѣлени движения

 

„Опредѣлени движения“, 12 лекции на общия окултенъ класъ, 8-ма година, т. IV (1927-1928 г.), по стенографски записки. Първо издание, София, 1938 г.
Книгата за теглене на PDF


Съдържание на томчето:

1. Опредѣлени движения, 29.05.1929
2. Вѣрни положения, 5.06.1929
3. Стари навици, 12.06.1929
4. Естествени връзки, 19.06.1929
5. Външни линии на красотата, 26.06.1929
6. Двата стълба, 3.07.1929
7. Господарь и слуга, 10.07.1929
8. Законъ на отношения, 24.07.1929
9. Постоянни и преходни нѣща. Козметика, 31.07.1929
10. Промѣни въ свѣта, 7.08.1929
11. Пробниятъ камъкъ, 14.08.1929
12. Абсолютна чистота, 21.08.1929

Link to comment
Share on other sites

Форми въ природата


„Форми въ природата“, 14 лекции на общия окултенъ класъ, 8-ма година, т. III (1927-1928 г.), по стенографски записки. Първо издание, София, 1938 г.
Книгата за теглене на PDF


Съдържание на томчето:

1. Форми въ Природата, 20.02.1929
2. Отношение между числата, 27.02.1929
3. Първата буква, 6.03.1929
4. Правилни изводи, 13.03.1929
5. Непреривно движение, 20.03.1929
6. Втръсване, 27.03.1929
7. Противоположни процеси, 3.04.1929
8. Спорни въпроси, 10.04.1929
9. Трудни задачи, 17.04.1929
10. Постижения на богатия и на сиромаха, 24.04.1929
11. Пѫтьтъ на слабия и на силния, 1.05.1929
12. Аксиома на живота, 8.05.1929
13. Абсолютна реалность, 16.05.1929
14. Битие и откровение, 22.05.1929
Link to comment
Share on other sites

Реалности и сѣнки

 

„Реалности и сѣнки“, 16 лекции на общия окултенъ класъ, 10-та година, т. III (1930-1931 г.), по стенографски записки. Първо издание, София, 1941 г. Второ издание, 1994 г.
Книгата за теглене на PDF
  
(1941)

Съдържание на томчето:

 1. Реалности и сѣнки, 11.03.1931
 2. Законъ на числата, 18.03.1931
 3. Основна мисъль, 25.03.1931
 4. Смѣна на силитѣ, 1.04.1931
 5. Събиране и изваждане, 8.04.1931
 6. Специфична работа, 15.04.1931
 7. Възстановяване, 22.04.1931
 8. Хиксъ, игрекъ, зетъ, 29.04.1931
 9. Правата посока, 6.05.1931
 10. Свещениятъ трепетъ, 13.05.1931
 11. Музикални прояви, 20.05.1931
 12. Разбрани нѣща, 27.05.1931
 13. Сѫществено и несѫществено, 3.06.1931
 14. Свобода на съзнанието, 10.06.1931
 15. Музикален живот, 17.06.1931
 16. Осмисляне на живота, 24.06.1931
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...