Jump to content

Младежки събори 1923 - 1930, ИК"Жануа'98", София, 2001


Recommended Posts

Младежки събори

"Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, 404 стр., ISBN:  954-9589-56-0, (стар правопис)
Книгата на PDF - за теглене

Книгата е второ издание на беседи на Учителя Беинса Дуно от 8 младежки събора за периода от юли 1923г. до юли 1930г. Включени са и изказвания и реферати на негови ученици.

Списък на беседите, изнасяни от Учителя*

1. Разцъвтяване на човешката душа, 2 юли, 1923 г.
2. Двѣ думи! , 2 юли, 1923 г.
3. Първото правило, 3 юли, 1923 г.
4. Да възлюбишъ, 6 юли 1924 г.
5. Правилно разбиране на природните действия, 6 юли 1924 г.
6. Любовь и мисъль, 6 юли 1924 г.
7. Топлината на живота, 7 юли 1924 г.
8. Новото възпитание, 7 юли 1924 г.
9. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, 5 юли 1925 г.

10. Вѫтрешна връзка, 6 юли 1925 г.

11. Двадесеть правила отъ Учительтъ къмъ ученика, 7 юли 1925 г.
12. Методътъ на свѣтлината, 7 юли 1925 г.
13. Дванадесеьт положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, 7 юли 1925 г.
14. Вѫтрешни и външни връзки,  7 юли 1926 г.
15. Особеното мѣсто, 8 юли 1926 г.
16. Педагогически правила, 9 юли 1926 г.
17. Мислещиятъ човѣкъ, 14 август 1927 г.
18. Правата мисъль, 15 август 1927 г.
19. Роденъ отъ Бога, 8 юли 1928 г.
20. Безъ окови, 9 юли 1928 г.
21. Къмъ свобода, 10 юли 1928 г.
22. Първитѣ стѫпки, 7 юли 1929 г.
23. Право си отсѫдилъ, 12 юли 1930 г.
24. Вързване и развързване, 13 юли 1930 г.
25. Чрѣзъ Него стана, 14 юли 1930 г.


СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ПЪРВИ МЛАДЕЖКИ СЪБОРЪ, 1923 г.

1. Разцъфтяване на човешката душа, (Учительтъ), 2 юли, 1923 г.
2. Ученичество (Д. Гарваловъ) , 2 юли, 1923 г.
3. Братско общежитие (Г. Радевъ) , 2 юли, 1923 г.
4. Разисквания върху рефератитѣ , 2 юли, 1923 г.
5. Анархизмътъ и новото учение (М. Константиновъ) , 2 юли, 1923 г.
6. Теософията и Толстой, прѣдвѣстници на новото учение (П. Пампоровъ) , 2 юли, 1923 г.
7.  Разисквания върху рефератите, 2 юли, 1923 г.
8.  Двѣ думи!, (Учительтъ), 2 юли, 1923 г.
9.  Окултизъмъ и наука (Б. Боевъ), 3 юли, 1923 г.
10. Окултни науки (К. Кузмановъ) , 3 юли, 1923 г.
11.  Новото учение или великата лаборатория на живата природа (П. Теодорова) , 3 юли, 1923 г.
12. Свободни училища, основани на окултната педагогика (Б. Боев) , 3 юли, 1923 г.
13. Общи въпроси, 3 юли, 1923 г.
14. Първото правило,
(Учительтъ), 3 юли, 1923 г. (има промяна само в абзаците – текстът – не)
15. Общи въпроси, 5 юли, 1923 г

ВТОРИ МЛАДЕЖКИ СЪБОРЪ, 1924 г. (В изданието са отпечатани само беседите на Учителя)

1.  Да възлюбишъ, (Учительтъ), 6 юли 1924 г.
2. Правилно разбиране на природните дѣйствия, (Учительтъ), 6 юли 1924 г.
3. Любовь и мисъль, (Учительтъ), 6 юли 1924 г.
4. Топлината на живота, (Учительтъ), 7 юли 1924 г.
5. Новото възпитание, (Учительтъ), 7 юли 1924 г.

ТРЕТИ МЛАДЕЖКИ СЪБОРЪ, 1925 г.

1. И обхождаше Исуъс всичка Галилея, (Учительтъ), 5 юли 1925 г.
2. Вѫтрѣшна връзка, (Учительтъ), 6 юли 1925 г.
3. К. Паскалевъ - Основни въпроси на ученичеството, 6 юли 1925 г.
4. О. Славчева - Мисли за ученика, 6 юли 1925 г.
5. К. Вл. Кузмановъ - Окултното ученичество въ нашето врѣме, 6 юли 1925 г.
6. Двадесеть правила отъ Учительтъ къмъ ученика, (Учительтъ), 7 юли 1925 г.
7. Методътъ на свѣтлината, (Учительтъ), 7 юли 1925 г.
8. Дванадесеть положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, (Учительтъ), 7 юли 1925 г.
9. Общи въпроси, 7 юли 1925 г.
10. Закриване на събора, 8 юли 1925 г.

ЧЕТВЪРТИ МЛАДЕЖКИ СЪБОРЪ, 1926 г.

1. Вѫтрешни и външни връзки – Учителя, 7 юли 1926 г.
2. Идеалътъ на ученика - К. Тулешковъ , 7 юли 1926 г.
3. Идеалътъ на окултния ученикъ - К. Паскалевъ, 7 юли 1926 г.
4. Будность - Хр. Койчев, 7 юли 1926 г.
5. Особеното мѣсто – Учителя, 8 юли 1926 г.
6. Идеалътъ на ученика, 8 юли 1926 г.
7. Общение на детето съ живата природа - Б. Боевъ, 8 юли 1926 г.
8. Сѫщность и задача на новото училище и учитель - Ст. Русевъ, 8 юли 1926 г.
9. За свободата на учителитѣ - П. К. Пенковъ, 8 юли 1926 г.
10. Педагогически правила – Учителя, 9 юли 1926 г.

ПЕТИ МЛАДЕЖКИ СЪБОРЪ, 1927 г.

1.  Мислещиятъ човѣкъ, (Учителя), 14 август 1927 г.
2. Ние, Учението и животътъ, Кр. Тулешковъ, 14 август 1927 г.
3. Ние, Учението и животътъ, М. Тодорова, 14 август 1927 г.
4. Правата мисъль, (Учителя), 15 август 1927 г.
5. Новото учение и съврѣменнитѣ задачи на живота, Б. Боевъ, 15 август 1927 г.
6. Ние, учението и животът, Д-р Ст. Кадиевъ, 15 август 1927 г.

ШЕСТИ МЛАДЕЖКИ СЪБОРЪ, 1928 г. (В изданието са отпечатани само беседите на Учителя)

1.  Роденъ отъ Бога, 8 юли 1928 г.
2. Безъ окови, 9 юли 1928 г.
3. Къмъ свобода, 10 юли 1928 г.

СЕДМИ МЛАДЕЖКИ СЪБОРЪ, 1929 г. (В изданието е отпечатана само беседата на Учителя)

1. Първитѣ стѫпки, 7 юли 1929 г.

ОСМИ МЛАДЕЖКИ СЪБОРЪ, 1930 г. (В изданието са отпечатани само беседите на Учителя)

1.  Право си отсѫдилъ, 12 юли 1930 г.
2. Вързване и развързване, 13 юли 1930 г.
3. Чрѣзъ Него стана, 14 юли 1930 г.
Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...