Jump to content

1926_07_08 Идеалътъ на ученика


Ани
 Share

Recommended Posts

Четвърти младежки събор „Вътрешни и външни връзки“, на учениците от Бялото Братство, 7-9.07.1926 г., София
Беседи от Учителя и учениците, държани през лятото на 1926 г. Стар правопис. Първо издание: София, 1926 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

"Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство,
I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание,
ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис)
Книгата на PDF - за теглене
Съдържание

 

6 ч. с.

ИДЕАЛЪТЪ НА УЧЕНИКА.

I. Останала сама, загубила всичко, изгнанна отъ всички, тя не е най-нещастна. Това е пѫтьтъ ти, душа, къмъ Бога!

Една Искрица има у тебе. Ти живѣешъ, защото Тя е вѫтрѣ, вѫтрѣ въ тебе. Ти съзнавашъ себе си като душа, а Нея, тази малка Искрица наричашъ Богъ, и добивашъ всичко.

Сега тя мълчи, защото сърцето й е изпълнено. Ти любишъ само Бога — ти живѣешъ.

II. Тя спѣзе отъ планината, дѣто първиятъ Небесенъ лѫчъ я огрѣ, дѣто тя остави своитѣ нещастия и дѣто тя намѣри Бога. Тукъ срѣщашъ Човѣкътъ, който носи Високиятъ Идеалъ. Съзнавашъ себе си като ученикъ, а Човѣкътъ, който носи Великата свѣтлина на живота, наричашъ свой Учитель и тръгвашъ подирѣ Му.

Ти живѣешъ, ти се учишъ, защото имашъ Бога въ душата си, имашъ учитель на пѫтя си. Сега тя благодари, защото умътъ й се изпълня.

Това е пѫтьтъ ти, ученико, къмъ Вѣчното!

III. Събуди се отъ сънь, ти, който и да си. Отвори сърцето си и намѣри тази малка Искрица, която ти дава живота. Люби Бога безспиръ и ти ще срещнешъ Учителя си, който ще те води въ пѫтя на познанието и въ пѫтя на Истината.

Така ще намѣришъ Бога — тамъ е домътъ ти. Ще срещнешъ Учителя си — тамъ е пѫтьтъ ти. Ще носишъ винаги туй съзнание свѣтло и будно въ себе си. Това си ти — ученикътъ на живота.

Съзнай себе си като душа, съзнай себе си като ученикъ, съзнай себе си като часть отъ общото битие! Това е най-висшето благо, което може да носи една душа, говори Духътъ. Къмъ Бога, къмъ Учителя, о, ученико въ вѣчностьта!

* * *

7 ч. с.                              Д. Кутевъ

„Нашитѣ обществени задачи“.

Разисквания върху реферата.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...