Jump to content

04. Общ окултен клас - втора година, „Положителни и отрицателни сили“, (1922 г. - 1923 г.),


Recommended Posts

Общъ окултенъ класъ - 2-ра година

Положителни и отрицателни сили


„Положителни и отрицателни сили“, 35 лекции на общия окултен клас, 2-ра година (1922-1923 г.), по стенографски записки, изд. София, 1923 г.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето:
 1. Положителни и отрицателни сили въ Природата, 06.10.1922
 2. Практическо приложение на музиката, 12.10.1922
 3. Влияние на музиката, пѣенето и движенията, 15.10.1922
 4. Окултна музика, 22.10.1922
 5. Влиянието на електричеството, 29.10.1922
 6. Никаква лѫжа, 05.11.1922
 7. Музика и пѣние – срѣдство за постигане на Божественото, 12.11.1922
 8. Музика и пѣние. 19.11.1922
 9. Практическо приложение на окултната музика, 26.11.1922
 10. Окултна музика, 3.12.1922
 11. Значение на гласнитѣ при окултното пѣние, 10.12.1922
 12. Музиката – срѣдство за концентриране, 17.12.1922
 13. Окултна медицина, 24.12.1922
 14. Правилниятъ растежъ на ученика, 02.01.1923
 15. Значение на рѫцѣтѣ и пръститѣ, 07.01.1923
 16. Тъмното петно въ съзнанието, 21.01.1923
 17. Малкитѣ случаи, 05.02.1923
 18. Съмнѣние и воля! 11.02.1923
 19. Двѣтѣ течения: Огнената вълна и вълната на Любовьта, 19.02.1923
 20. Качества на ума, на сърцето и волята, 25.02.1923
 21. Произходъ на правитѣ мисли, 08.03.1923
 22. Влияние на планетитѣ, 12.03.1923
 23. Смисълътъ на противорѣчието, 19.03.1923
 24. Точностьта, 08.04.1923
 25. Окултна медицина, 15.04.1923
 26. Правилни отношения, 22.04.1923
 27. Работа на окултнитѣ сили, 29.04.1923
 28. Правилно разпрѣдѣляне на енергиитѣ, 13.05.1923
 29. Закони за контраститѣ, Малкитѣ погрѣшки, 20.05.1923
 30. Вѣра и съмнѣние, 17.06.1923 (текстът е поставен)
 31. Божественото и човешкото. Днес, а не утре, 28.06.1922
 32. Проява на разумнитѣ сили въ Природата, 01.07.1923
 33. Упѫтване, 08.07.1922
 34. Абсолютното малко и Абсолютното велико, 12.07.1923
 35. Ученикътъ трѣбва да разбира, 12.07.1923

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...