Jump to content

03. Бѣседи, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени презъ 1921 г. въ Търново, издание 1921 г.


Ани
 Share

Recommended Posts

Бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя,
дадени презъ 1921 г. въ Търново"Бесѣди, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ отъ Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново прѣзъ лѣтото на 1921 г. въ Търново", Пѫрво издание 1921 г., Книгата съдържа бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени на Събора прѣзъ лѣтото на 1921 г. въ гр. Търново, 19-25 августъ.
Книгата за теглене на PDF

 

 

Съдържание:


Петъкъ, Преображение, 19 августъ
Гимнастически упражнения
Възпитание на човѣшката воля
Пробуждане на колективното съзнание

Сѫбота, 20 августъ
Кратки обяснения върху гимнастическитѣ упражнения и бѣлѣжки по други въпроси
Законътъ на съвършенството

Недѣля, 21 августъ
Правилни методи за разбиране
Общи упражнения
Четиритѣ съвѣта
Опрѣдѣляне работата на четиритѣ съвѣта

Понедѣлникъ, 22 августъ
Размишления
Правилниятъ развой на човѣшкитѣ енергии
Правилно употрѣбление на ума, сърдцето и волята въ живота
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевнитѣ сили

Вторникъ, 23 августъ
Размишления
Въ Горницата
Отговори на зададени въпроси

Срѣда, 24 августъ
Размишления
Упражнения
Законътъ на самопожертвуването

Четвъртъкъ, 25 августъ
Размишления
Разумно служене

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...