Jump to content

1927_12_31 ОТВОРЕНИТѢ ОЧИ


Ани
 Share

Recommended Posts

От  "Отворените очи" - единична беседа
1 януари 1928 г., София - Изгрев
Издание в брошура - 1929, София

Книгата за теглене на PDF
Информация за беседата

 

 

 

ОТВОРЕНИТѢ ОЧИ

 

Бесѣда отъ Учителя.

 

(за новата 1928 г.)

 

 

Имайте прѣдъ видъ, че изтеклата 1927 г. бѣше слѣпа по отношение васъ и вашитѣ постѫпки, но настѫпващата 1928 г. има двѣ очи. А всѣка година, която има двѣ очи, тя зорко бди върху дѣлата на хората. Слѣдователно, тази година може да ви донесе много радости, но ако сте невнимателни, тя може да ви донесе и много страдания. Ако турите осморката въ хоризонтално положение, тя прѣдставлява човѣшкитѣ очи. Общиятъ сборъ на цифритѣ въ 1928 година даватъ числото двѣ: 1+9+2+8=20=2. Числото двѣ прѣдставлява Божествената съкровищница — богатствата, които Богъ раздава. Но тамъ, дѣто има богатства,. всѣкога има и спорове.

 

И тъй, ако очитѣ ви сѫ отворени, вие ще използувате разумно богатствата, които. Богъ ще ви изпрати прѣзъ новата година. Ходите ли, обаче, по ума, който сте имали прѣзъ изтеклата 1927 г., богатствата ще минатъ и заминатъ покрай васъ, безъ да ги използувате разумно. Ето защо, бѫдете внимателни прѣзъ тази година, защото Господъ ще гледа прѣзъ двѣ очи. Щомъ е тъй, и вашитѣ очи трѣбва да бѫдатъ отворени. На когото очитѣ сѫ отворени, и Божието благословение ще дойде върху него. На когото очитѣ сѫ затворени, Божието благословение ще мине покрай него и ще го отмине, и той всѣки день ще остава съ своята празна торба.

 

Та казвамъ: използувайте разумно всѣки день отъ годината, защото не се знае, колко ще живѣемъ на земята. Другитѣ нѣща, които имате въ живота си — грижи, смущения, противорѣчия и тѣмъ подобни — не могатъ да се разрѣшатъ, ако нѣмате онази вѫтрѣшна интенсивна връзка, която човѣкъ трѣбва да има съ Първото начало на живота. Азъ употрѣбявамъ думата „Първо начало на живота” вмѣсто думата Богъ, защото отъ дълго употрѣбление хората сѫ я изопачили. Често хората мислятъ за Бога като за нѣщо физическо, въ сѫщность Богъ е Първото начало, което осмисля живота. Нѣма по-красивъ моментъ за човѣка отъ този, да почувствува за една минута поне присѫтствието на това Първо начало въ себе си. То внася миръ, радость и свѣтлина въ душата на човѣка, и тогава той разрѣшава правилно всички въпроси въ живота си, при което въ него се заражда едно възходяще чувство и сила за работа, безъ да се спъва отъ своитѣ външни и вѫтрѣшни изпитания.

 

Та казвамъ: Божията Любовь е Любовь, която прѣодолява всички мѫчнотии. Само Божията Любовь нѣма дефекти. Любовь, която се помрачава не е любовь; любовь, която се размѫтва, не е любовь; любовь, която отслабва, не е любовь. Това сѫ само афекти, чувства. Това, което остава едно и сѫщо при всички условия въ живота на човѣка, билъ той богатъ или сиромахъ, силенъ или слабъ, здравъ или боленъ, е Божествена Любовь. Божествената Любовь никога не се мѣни — тя всѣкога остава една и сѫща и по смисълъ, и по съдържание. Божествената Любовь има качеството да се разширява, т. е. да измѣня своята форма. Като не разбиратъ качеството на Божията Любовь, хората казватъ, че тя се измѣня; въ сѫщность въ тази Любовь има вѫтрѣшно разширение. Вслѣдствие на това, когато очитѣ на хората сѫ отворени, Божията Любовь внася въ тѣхъ миръ и радость, а когато очитѣ имъ сѫ затворени, тя внася въ тѣхъ смущения и скръбь.

 

Прѣзъ тази година гледайте вашитѣ врати и прозорци да бѫдатъ отворени, та като мине Божествената торба съ богатствата покрай васъ, да си поискате отъ Божественитѣ вѣстители. Който иска, той винаги получава. Законътъ е такъвъ. Нѣкой казва: Господъ знае, отъ какво имамъ нужда и ще ми даде нужното. Не, дава се само на този, който иска. Никой Учитель въ свѣта не се натрапва на ученика си, но ученикътъ самъ трѣбва да похлопа на вратата на Учителя си. Тогава Учительтъ ще отвори Божествената съкровищница и ще му даде отъ богатствата, които сѫ въ нея Кога получава дѣтето храна? — Слѣдъ като плаче дълго врѣме прѣдъ майка си. Тогава майката му дава. Кога получава пѣтелътъ храна? — Когато кукурига извѣстно врѣме прѣдъ вратата на господаря си. Тогава сърцето на господаря му се отваря и му дава храна. Нѣкой казва: човѣкъ не трѣбва да иска. Не, едно отъ качествата на великия животъ, къмъ който се стреми човѣкъ, е искането. Значи, човѣкъ трѣбва да иска. Азъ не говоря за просията. Да проси човѣкъ, това е нахалство. Да искашъ, значи душата ти да е пълна съ желание да учишъ. Ти можешъ да искашъ само отъ приятели; ти можешъ да искашъ само отъ баща си и отъ майка си.

 

Отъ неприятеля си можешъ да искашъ само, ако си изпадналъ въ плѣнъ, да ти подари живота. Затова казва Христосъ: „Хлопайте, и ще ви се отвори; търсете, и ще намѣрите; искайте, и ще ви се даде!“ Това изисква разумниятъ начинъ на живѣние. Вие трѣбва да разбирате правилно, какво значи да се молишъ и какво — да искашъ. Сега, Богъ ви изпитва, дали ще искате, или ще се молите. Кой се моли? — Грѣшникътъ. Защо? — Защото грѣши. Щомъ се молите, вие сте въ положението на грѣшницитѣ, Тогава не можете да искате.

 

И тъй, първата фаза въ живота на хората, докато сѫ грѣшници, е да се молятъ. Щомъ отношенията на хората къмъ Бога станатъ правилни, тѣ сѫ вече праведни, влизатъ въ втората фаза на живота, и тогава тѣ ще искатъ. За тия хора Господъ казва; „Прѣди вие да искате, азъ ще отговоря на всички ваши желания“.

 

Азъ ви желая да завършите съ първата фаза на вашия животъ — съ молитвата, съ моленето и да започнете втората фаза — да искате. Докато човѣкъ грѣши, молитвата е необходима за него, като срѣдство за лѣкуване. Когато говоря за лѣкуването, подразбирамъ, че човѣшката душа трѣбва да се изчисти отъ онѣзи наслоявания, утайки на грѣха, и като се изчисти отъ него, минава въ втората фаза.

 

Та сега вие ще искате, а като завършите съ искането, ще дойде нѣщо по-хубаво.

 

Какво ще бѫде това нѣщо? Идната година, като видя, да ли очитѣ ви сѫ отворени, или не, ще ви кажа, какво ще бѫде това нѣщо, което е по- хубаво отъ искането. Прѣзъ тази година искамъ отъ васъ три нѣща; да хлопате. да търсите и да искате. Не искамъ нито единъ отъ васъ само да се моли.

 

И тъй, желая всички Божии благости да ви посѣтятъ тази година и да внесатъ миръ и радость въ душитѣ ви!

 

Бесѣда, държана отъ Учителя на 31.ХII.1927 г. 12 ч. в. по случай посрѣщане новата 1928 г. въ гр. София.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...