Jump to content

06. Лекции на младежкия окултен клас - IV година, (1924 г. - 1925 г.), изд. 1927-1928 г.


Recommended Posts

Младежки окултенъ класъ - 4 година


Лекции на младежкия окултен клас - 5 тома


"Лекции на младежкия окултенъ класъ (петъ книжки). 1-31 лекции, 1924-1925 г.",. 31 лекции на Младежкия окултенъ класъ, държани отъ Учителя П.Дѫновъ (по стенографски записки),. Издание на просвѣтния комитетъ, София, 1927-1928 г. Изданието е въ 5 книжки, споредъ каталога на Елена Андреева. Въ предложениятъ за теглене PDF, сѫ обединени всичкитѣ беседи отъ тази година.
Книгата за теглене на PDF

 

(текстовете от книгата са обработени за сайта от Grozyu Delchev )

Съдържание

I,II  томъ, издание 1927 г.

1. Новитѣ схващания на ученика, 19.10.1924 
2. Природа и геометрия, 26.10.1924  
3. Възпитателната сила на страданията, 2.11.1924  
4. Условия, лежащи въ триѫгълника, 9.11.1924  
5. Ролята на противорѣчията. Влияние на планетитѣ, 16.11.1924  
6. Свѣтлина и знание. Музика, 23.11.1924  
7. Съсрѣдоточение, 30.11.1924  
8. Великата погрѣшка, 7.12.1924  
9. Що е единица. Числа и дѣйствия, 14.12.1924 
10. Божественото буталце, 21.12.1924 
11. Законъ за внушение и законъ за равновѣсие, 28.12.1924 
12. Направление на енергиитѣ, 4.01.1925  
13. Квадратура на крѫга, 11.01.1925  
14. Двѣтѣ възможности, 18.01.1925  
15. Изпититѣ на ученика. Житното зърно, 25.01.1925 
16. Чуднитѣ прѣдположения, 1.02.1925 
17. Новото възпитание и самовъзпитание, 8.02.1925

III  том, издание 1928 г.

18. Високитѣ места и чистиятъ въздухъ, 15.02.1925 
19. Най-важното, 22.02.1925 
20. Честностьта, 1.03.1925 
21. Равностранниятъ триѫгълникъ, 8.03.1925 
22. Вдлъбната и изпѫкнала лещи, 15.03.1925 
23. Слънчевитѣ трансформатори, 29.03.1925 

IV  том, издание 1928 г.

24. Законътъ на внушението, 5.04.1925
25. Влияние на вѫтрѣшната свѣтлина, 12.04.1925
26. Успореднитѣ пѫтища, 14.06.1925
27. Проявленията на ума, 21.06.1925

V   том, издание 1928 г.

28. Смѣна на състоянията, 28.06.1925
29. Прѣходни състояния на съзнанието, 5.07.1925
30. Учтивиятъ човѣк, 19.07.1925
31. Свободни движения, 26.07.1925

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...