Jump to content

1921_08_20_1 Сутрешенъ нарядъ, 20 августъ


Ани
 Share

Recommended Posts

Отъ "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ от

Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново

прѣз лѣтото на 1921 г. в Търново", Първо издание 1921 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

 

20 августъ, сѫбота, 5 ч.с

 

Утринна молитва


Размишления

1. Добрата молитва.

2. Благославенъ Господь, Богъ нашъ.

3. (Колѣничили на лявото коляно) Размишления.

За съшествието на Благия Божий Духъ въ нашитѣ сърдца и умове.

4. I Послание Петрово, 1:22 

„Понеже сте очистили душитѣ си съ послушанието на Истината чрѣзъ Духа за нелицемѣрно братолюбие, възлюбете се усърдно единъ другъ отъ чисто сърце." (3 пѫти)

5.Послание къмъ евреите, 6:10

„Защото Богъ не е неправеденъ, че да забрави вашето дѣло и труда на Любовьта, която показахте къмъ Неговото Име, като послужихте и служите на светиитѣ.“ (3 пѫти)

6. I Послание къмъ Тимотея, 1:5

„А цельта на зарѫчането е: Любовь отъ чисто сърце, отъ добра съвесть и отъ нелицемѣрна вѣра.“  (3 пѫти)

7. Господи на Любовьта, Ти си изпълнението на всичкия законъ вѫтрѣ въ насъ, Ти си радостъ на всички отъ сега за прѣзъ всичкитѣ вѣкове.

Това ще бъде мотото, което ще произнасяте всѣки недѣленъ денъ сутринъ прѣзъ цѣлата година, и то прѣди почване на молитвата. Този законъ е много естественъ. Кога иска дѣтето хлѣбъ отъ майка си? Нали слѣдъ като се събуди? Значи това е една просба. Мотото е свързано съ молитва – не може безъ молитва. Значи молитвата считаме като връзка, която ще ни съедини съ Бога. Ако нѣма Любовь, не може да произнасяме това мото. Ние може да го произнасяме сутринъ, на обѣд и вечеръ прѣди молитва, но само недѣленъ день. Абсолютно никакво отклонение, това или онова – нищо повече. Само три пѫти и то недѣленъ день!

Сега нека се разберемъ. Като казвамъ недѣленъ день, той е день на почивка. Въ света има само единъ недѣленъ день. Подъ "недѣленъ день" разбирам само деня, когато сме въ Закона на Любовьта. Само тогава имаме право да произнасяме това мото, а другъ день, даже и да иска човѣкъ да го произнесе, не може. Вечерно врѣме не се чете на тъмно, нали? Чете се на свѣтло. Недѣлята подразбирамъ само вѫтрѣшния законъ, той е деньятъ на Любовьта и на почивката или сѫботниятъ день, а всички други дни сѫ разклонения на този день, те сѫ части отъ този день.

Сега да не влиза въ ума ви мисъльта дали не може и прѣзъ другитѣ дни мотото да се произнася. Нѣма да питате защо и за какво. Никаква философия. Азъ виждамъ, че за да се заглади нѣщо, притурятъ къмъ даденото това-онова, но нѣма какво, на Божиитѣ работи нито се притуря, нито се отнема!

8. Отче нашъ.

Гимнастическитѣ упражнения.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...