Jump to content

1921_08_25 Сутрешенъ нарядъ, 25 августъ / Психически упражнения № 3 и № 4


Ани
 Share

Recommended Posts

Отъ "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ от

Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново

прѣз лѣтото на 1921 г. в Търново", Първо издание 1921 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

 

Четвъртъкъ 25 августъ

 

5 ч. с. Утринна молитва

 

Размишления

 

1. Отче нашъ.

 

2. Молитва за (колѣничили на лѣвото колѣно):

 

  Духътъ Христовъ да прѣбѫдва прѣзъ цѣлата година въ нашитѣ души.

 

Размишления:

 

а)  Да укрѣпнатъ душитѣ ни въ Истината, за да прѣбѫдваме постоянно въ нейната свѣтлина.

 

б)  Силата на живота е вложена въ Истината, тя е изразъ всѣкога на Великия Божи Духъ.

 

3. Благославяй, душе моя, Господа.

 

4. Да се прочетатъ слѣднитѣ стихове по три пѫти:

 

Второ послание отъ Йоана, 1; 2:

 

„За Истината, която прѣбѫдва въ насъ, и ще бѫде въ вѣки съ насъ.“

 

Второ Послание къмъ Солунянитѣ, 2; 13:

 

„А ние сме длъжни да благодаримъ Богу за васъ, възлюблени отъ Господа, братие, че Богъ отъ начало е избралъ васъ въ спасение чрѣзъ освещението на Духа и вѣрването въ Истината.

 

Послание къмъ Ефесянитѣ, 6; 14:

 

„Стойте, прочее, прѣпасани съ Истина прѣзъ чрѣслата си и облѣчени съ бронята на Правдата.“

 

5. Добрата молитва.

 

6. Психически упражнения № 3 и № 4:

 

При първото упражнение ще съсрѣдоточитѣ мисъльта си въ слѣдното изречение:

 

„Да снеме Богъ всѣко лукаво иго на лукавия отъ сърдцата  ни.

 

А при второто упражнение:

 

„Да въведе Господь душитѣ ни въ вѣчната свобода на Своя Благъ Духъ.

 

Сега концентрирайте ума си въ живия Господь на любовьта — въ Христа.

 

Психическо упражнение №3 е сѫщото, както психическо упражнение №1, само че тукъ се изговарятъ думитѣ: „Да снеме Богъ...

 

Психическо упражнение № 4:

 

Рѫцѣтѣ се поставять една срѣщу друга съ допрѣни пръсти и дланитѣ обърнати навънъ прѣдъ лицето. Тъйбавно се разтварятъ настрани до хоризонтално положение. Издигатъ се нагорѣ надъ главата, пръститѣ се допиратъ, дланитѣ се приближаватъ една къмъ друга, и въ това положение рѫцѣтѣ се спущатъ надолу прѣдъ лицето до подъ брадата. Дланитѣ се отдалечавате една отъ друга, но пръститѣ сѫ допрѣни съ длани обърнати навънъ. Въ това положение рѫцѣтѣ се издигатъ бавно нагорѣ до прѣдъ лицето. Слѣдъ туй рѫцѣтѣ пакъ се раздалечаватъ настрани до хоризонтално положение и т.н. Туй се прави три пѫти, а при снемането на рѫцѣтѣ за третия пѫть се задържа туй положение; дланитѣ една срѣщу друга съ допрѣни пръсти слизатъ до долу, отдѣто всѣка рѫка се прибира на мѣстото си.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...