Jump to content

1921_08_24_2 Психически упражнения № 1 и № 2


Ани
 Share

Recommended Posts

Отъ "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ от

Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново

прѣз лѣтото на 1921 г. в Търново", Първо издание 1921 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

 

 

Упражнения

 

Ще ви дамъ едно психическо упражнение. Когато извършвате това дѣйствие, ще произнасяте слѣдното изречение:

 

Да подчини Богъ всѣко низше дѣйствие вь насъ на Духа на Истината.

 

Като правите упражнението, ще произнасяте тази формула и ще имате прѣдъвидъ низшето въ свѣта, което развращава хората, ще го снемете надолу. Като дигнете рѫцѣтѣ си нагорѣ, ще концентрирате мисъльта си, да започне да дѣйствува Духътъ на Истината върху васъ.

 

Това упражнение ще го направите три пѫти.

 

Изречението, което ще произнесете при второто психическо упражнение е:

 

„Да се възцари Любовьта, Мѫдростьта и Истината въ всичката своя пълнота въ нашитѣ души.”

 

(Рѫцѣтѣ се турять хоризонтално прѣдъ гърдитѣ, съ дланитѣ обърнати напрѣдъ и срѣднитѣ пръсти допрѣни, слѣдъ това рѫцѣтѣ се разтварятъ и движатъ въ хоризонтална посока и се допиратъ надъ главата и се свалятъ надолу прѣдъ гърдитѣ).

 

Това упражнение ще го направите три пѫти и при послѣдното изпълнение на упражнението, ще кажете: „Така ние отваряме сърдцата си на Господа, Който е сега между насъ. Да се прослави Неговото Име. Аминъ.”

 

Слѣдъ това се пристѫпи къмъ изпълнение на четиритѣ гимнастически упражнения.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...