Jump to content

1921_08_24_1 Сутрешенъ нарядъ, 24 августъ


Ани
 Share

Recommended Posts

Отъ "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ от

Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново

прѣз лѣтото на 1921 г. в Търново", Първо издание 1921 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

 

Срѣда 24 августъ

 

5 ч.с. Утринна молитва

 

Размишления

 

1. Отче нашъ.

 

2. Размишления (колѣничили на лѣвото колѣно):

 

а) Да ни благослови Господь да ходимъ неуморно въ пѫтя на Истината и живота.

 

в) И всичкитѣ ни мисли, желания, дѣйствия и постѫпки да бѫдатъ заквасени съ живата Истина, която изтича отъ Духа на Любовьта.

 

3. Благославяй, душе моя, Господа.

 

4. Да се помолимъ на Господа: всички наши приятели, които сѫ тукъ и които не присѫствуватъ, да ги закваси съ живата Истина на живия Господь, Който сега е между насъ.

 

5. Добрата молитва.

 

6. Евангелие отъ Йоана, 4; 24:

 

„Богъ е Духъ, и които му се кланятъ, съ Духъ и Истина трѣбва да се кланятъ.”

 

Евангелие отъ Йоана, 17; 17:

 

„Освети ги чрѣзъ Твоята Истина: Твоето Слово е Истина.”

 

Послание къмъ Ефесянитѣ, 4; 25:

 

„Затова, отхвърлете лъжата, и всѣки съ ближнаго си говорете истина: защото сме удове единъ на другъ.”

 

Евангелие отъ Йоана, 1; 17:

 

„Защото законътъ чрѣзъ Мойсея бѣ даденъ, а благодатьта и Истината чрѣзъ Исуса Христа биде.”

 

Първо Послание къмъ Коринтянитѣ, 5; 8:

 

„Затова, да празнуваме не съ ветъхъ квасъ, нито съ квасъ на злоба и на лукавство, но съ безквасни хлѣбове на искреностъ и на Истина.”

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...