Jump to content

1921_08_23_2 Въ Горницата


Ани
 Share

Recommended Posts

Отъ "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ от

Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново

прѣз лѣтото на 1921 г. в Търново", Първо издание 1921 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

 

Въ Горницата

 

1. Размишления върху Мѫдростьта.

 

2. Разглеждане и наблюдение на картинитѣ по стѣнитѣ.

 

Да се спремъ или на всички, или на ония отъ тѣхъ, които ни обърнатъ особено внимание. Да се стремимъ да схванемъ по интуиция това, което остане въ душата ни.

 

3. Прочитане три стиха отъ Св. Писание по жребие.

 

4. Изказване едно общо желание на цѣлата група.

 

Стиховетѣ отъ прочетената глава и общото желание на всичкитѣ групи се написватъ на единъ общъ листъ.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...