Jump to content

1921_08_19_1 Петъкъ, Преображение, 19 августъ


Ани
 Share

Recommended Posts

Отъ "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ от

Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново

прѣз лѣтото на 1921 г. в Търново", Първо издание 1921 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

 

 Петъкъ  19 августъ, Преображение

 

5 ч. с. Утринна молитва

 

1. Нѣма любовь като Божията любовь — Само Божията Любовь е Любовь (3 пѫти).

 

2. Добрата молитва.

 

3.[1] Послание кам Ефесянитѣ, 5;2:

 

„И ходете въ любовь, както и Христосъ ни възлюби и прѣдаде себе си за насъ приносъ и жертва Богу въ благовонна миризма“.

 

4. Първо послание къмъ Солунянитѣ, 4;9:

 

„А за братолюбието нѣмате нужда да ви пиша; защото вие сами сте отъ Бога научени да имате любовь единъ къмъ другъ“.

 

5. Послание къмъ Галатянитѣ, 5;6:

 

„Защото въ Христа Исуса нито обрѣзването има нѣкаква сила, нито необрѣзването, но вѣра, която дѣйствува съ любовь“.

 

Постарайте се да възприемете тази мисъль вѣтрѣ  въ себе си, защото ние се намѣрваме прѣдъ единъ живъ свѣтъ и дѣй- ствуваме не само по форма, но и по съдържание, и по смисъль.

 

6. Ние ще призовемъ сега нашата втора формула, която ще произнесемъ три пѫти:

 

Нѣма мѫдрость като Божията мѫдрость — Само Божията Мѫдрость е Мѫдрость.

 

Гледайте да произнесете тази формула колкото е възможно по-хармонично, за да се оживи тя.

 

7. Благославяй, душе моя, Господа!

 

8. Ще колѣничимъ съ дѣсното колѣно долу на земята, а лѣвото ще издигнемъ нагорѣ  — къмъ Бога, и ще отправимъ тайна благодарителна молитва къмъ Господа на Любовьта, който досега не е призоваванъ и който иде да поправи свѣта. Богъ да прѣбѫдва прѣзъ цѣлата идеща година въ насъ и да ни се изяви, на стари и млади; да ни помогне да разрѣшимъ всички обществени и духовни въпроси. Самъ Господь на Любовьта да се всели въ насъ. Любовьта е, която създава хармонията въ свѣта, любовьта е, която създава живота, любовьта е, която създава всички блага. Доброто иде отъ Бога, злото — отъ насъ. Когато Господь не е въ насъ, злото се ражда, а когато Господь е въ насъ, доброто се ражда.

 

Сега да отворимъ сърдцата си за Господа и Той да прѣустрои всичко споредъ своята Любовь.

 

9.Благословенъ Господь Богъ нашъ (три пѫти).

 

10.Отче нашъ.

 

Сега ви привѣтствувамъ всички съ „Добрѣ дошли“ въ името на Любовьта!

 

Привѣтствувамъ всички ви съ „Добрѣ дошли“ въ името на Господа, Който е между насъ!

 

Привѣтствувамъ ви въ името на всички наши братя, които присѫствуватъ тукъ по духъ, по душа и по тѣло! Азъ употрѣбявамъ думата „тѣло“ въ смисълъ на разумното, което ни рѫководи. Въ този смисълъ „тѣло“ е изразъ на Божията воля. Тамъ, дѣто има тѣло, има и воля.

 

И тъй, привѣтствувамъ ви съ „Добрѣ  дошли“, да възприемете любовьта, за да имате свободата. Напуснете сега всѣкакъвъ критически духъ въ васъ. Цѣлата ваша стара философия, дали това е право или не, оставете навънъ. Единъ отъ старитѣ пророци е казалъ за Господа: „Опитайте ме, че съмъ благъ“. А ние може да опитваме Бога само въ любовьта. Всѣка молитва въ насъ може да дѣйствува, само ако е придружена съ любовь, защото не може да произнесе човѣкъ молитва, ако Духътъ не е изпълнилъ сърдцето му, защото Божествениятъ Духъ е, който произнася молитвата. И всѣка молитва е творчески актъ: тя създава условия за растенето на душата. Ако ме пита нѣкой защо трѣбва да се молимъ, отговарямъ: защото молитвата е една необходимостъ за нашето растене. Всѣки, който иска правилно да расте и да се развива, трѣбва да има любовь. И тъй, Духътъ казва: „Дѣто е любовьта, тамъ е и свободата, и страхъ нѣма. Дѣто не е любовьта, свобода нѣма“. Слѣдователно, за да бѣдемъ свободни всички, трѣбва да имаме Господа въ себе си. И тогава върху насъ ще дойде едно ново откровение; това откровение ще бѫде придружено съ новата свѣтлина, която иде.

 

Туй небе, което виждате днесъ, какво говори? Господь говори така: „Отъ едната ни страна е мѣсечината, която е пълна, тя е емблема на Христа, а отъ изтокъ изгрѣва слънцето, което е емблема на Божествения Духъ, който раздвижва свѣта“, т.е. двѣ условия имаме - мѣсечина и слънце, които се гледатъ, т.е. Христосъ въ материалния свѣтъ и Духътъ въ ангелския свѣтъ. И двамата работятъ за създаване на човѣчеството. Господь казва, ако го слушаме, нѣма да има въ този свѣтъ нѣщо невъзможно. Тогава думитѣ на ап. Павла сѫ вѣрни: „Всичко мога чрѣзъ Христа“. Но чрѣзъ кой Христосъ? — Чрѣзъ онзи Христосъ, който е изявление на Божията любовь. И тъй, въ тази любовь сега ние ще се постараемъ да обгърнемь всички Божии чада по цѣлото земно кълбо, ще се постараемъ да чувствуваме нѣщата тъй, както Богъ ги чувствува, т.е. да почнемъ да Го разбираме. Тогава всички киселини, които имате въ организма си, ще се махнатъ. Неврастенията, неразположението на ума и на сърдцето, сърдцебиене, ревматизъмъ, болки въ краката, всичко ще изчезне, всички ще бѫдете здрави, ще възиграете като васански телци.  А знаете ли какво значи телецъ? — Човѣкъ, който е побѣдилъ съ своето търпѣние всички мѫчнотии. Сега въ тази велика свобода, въ тази велика любовь ще оставимъ Господа да дѣйствува върху всички наши братя и прѣзъ всичкото врѣме, докато трае нашата срѣща, да бѫдемъ радостни и весели. Искамъ мислитѣ, които ще размѣните, да бѫдатъ естествени, братски. Никакви официалности, всичко да бѫде естествено, както Господь го е създалъ.

 

Всѣко движение на рѫцѣтѣ ни, всѣко движение на очитѣ ни да бѫде съобразно съ първоначалната божествена хармония. Тъй като мислимъ и чувствуваме, всички ще бѫдемъ радостни, всички ангели ще дѣйствуватъ съ насъисъ нашитѣ братя. Тогава Господь ще живѣе въ насъ. Тогава ще ни се отворятъ очитѣ. Казвате: „Да се отворятъ очитѣ ни“. Само който люби, той има отворени очи. Само любовьта отваря очитѣ. Когато допуснемъ Господа да дойде въ насъ, тогава ние ще Го виждаме. Сега ви поздравлявамъ съ „Добрѣ дошли“ въ името на Божията любовь, на нашия Господь, Който е царь на цѣлия свѣтъ.


______________________________________________________________________

[1]Слѣднитѣ три стиха всѣки ще си прочете самъ по единъ пѫть и послѣ три пѫти всички заедно и гласно.

 

  

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...