Jump to content

01. МОК,1-ва година, т.I и II, "Двата пътя" и "Противоречия в живота". (1922 г.)

1 Screenshot

About This File

"Двата пътя", т.I

"Противоречия в живота", т.II

 

"Двата пътя", лекции от Учителя на младежкия окултен клас, година I - 1922 г., том 1. Първо издание, София, 1934 г., по стенографски записки. В същата книга са добавени и лекциите от том 2, "Противоречията в в живота". Второ издание, 1993 г. Трето издание, 1993 г.

Книгата за теглене на PDF (1934)

(Втори вариант на файла за теглене)

 

Съдържание

 

"Двата пътя", т.I

 

1. Двата пътя, 24.02.1922

2. Страх и безстрашие, 1.03.1922

3. Сила на волята, 8.03.1922

4. Качества и проявление на волята, 15.03.1922

5. Стар и нов живот, 29.03.1922

6. Двете посоки, 5.04.1922

7. Закон на движенията, 12.04.1922

8. Разбор на думи, 19.04.1922

9. Закон на кармата, 26.04.1922

10. Красотата в природата, 3.05.1922

11. Закон за енергиите, 10.05.1922

12. Методи за чистене, 17.05.1922

 

"Противоречия в живота", т.II

 

"Противоречията в в живота"., лекции от Учителя пред младежкия окултен клас, година I - 1922 г., том 2. Първо издание, София, 1934 г., по стенографски записки. Второ издание, 1993 г. Трето издание, 1993 г.

Книгата за теглене на PDF (1934)

 

13. Противоречия в живота, 24.05.1922

14. Връзки на знанието, 31.05.1922

15. Мисъл, чувство и действие, 7.06.1922

16. Изисквания от ученика, 14.06.1922

17. Скъпоценните камъни, 21.06.1922

18. Прояви на съзнанието, 28.06.1922

19. Положителни и отрицателни сили, 5.07.1922

20. Възможности, 26.07.1922

21. Деятелност на сърцето, 2.08.1922
×