Jump to content

ПОСЛЕСЛОВИЕ


Recommended Posts

ПОСЛЕСЛОВИЕ

            Книгата е романъ, а не история — това казвамъ за ония читатели, които биха искали да познаятъ въ героитѣ — личности.

            При това трѣбва да попълня фактическата страна съ една подробность: — романътъ е написанъ презъ 1916 година1), когато, като тежко раненъ офицеръ, изживѣвахъ дни, които можеше да бѫдатъ последни.

            Непознавахъ и не бѣхъ и чувалъ дори тогава за тия духовни срѣди, къмъ които сега принадлежа — това за тия, които биха намѣрили нѣкакво противоречие между тогавашнитѣ ми и сегашнитѣ ми разбирания.

            Смѣтамъ, че нѣкой отъ „новитѣ“ хора сѫ още действующи лица на днешното време. Може би, даже сѫ още по-рѣзко очертани, макаръ и вече задъ кулиситѣ на общественниятъ животъ — чакащи само „своето“ време....

            Не ги осѫдихъ нѣкога, още по-малко ще сторя това сега. Но нека искренно се надѣваме, че погрѣшкитѣ на това минало нѣма да се повтарятъ. Дано нерадостнитѣ страници на тия спомени останатъ само като отбѣлязвание на нѣщо, което е било неминуемо за тогава — предвѣрие на свѣтло бѫдаще, което несъмнено нашиятъ народъ заслужава — и ще го има!

Любомиръ Лулчевъ

Изгрѣва — София

14. I. 1937 г.

1) И всички стойности оставихъ както си бѣха — споредъ тогавашнитѣ индекси на ценности, които сѫ съ около 10 — 20 пѫти (за 1915 г.) по-низки отъ сегашнитѣ.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...