Jump to content

Вестници със стар правопис

4 files

 1. Списания" Житно зърно" Архив от 1924 до 1944

  сп. Житно зърно 1924 - 1944
   
  сп. Житно зърно
  год. І – 1924
  1 бр.
  2 бр.
  3 бр.
  4 бр.
  5 бр.
  6 бр.
  7 бр.
  8 бр.
  9-10 бр
   
  год. ІІ – 1925
  бр. 1
  бр. 2-3 Липсва
  бр. 4
  бр. 5-6
  бр. 7-8
  бр. 9-10
   
  год. ІІІ – 1926
  бр. 1
  бр. 2
  бр. 3
  бр. 4 и 5
  бр. 6
  7 и 8
  бр. 9 и 10
   
  год. ІV – 1928
  бр. 1
  бр. 2
  бр. 3
  бр. 4
  бр. 5
  бр.6-7
  бр.8-9
  бр. 10
   
  год. V – 1929–1930
  бр. 1
  бр. 2
  бр. 3
  бр. 4
  бр. 5
  бр. 6
  бр.7-8
  бр.9-10
   
  год. VІ – 1931–1932
  бр. 1
  бр. 2
  бр. 3
  бр. 4
  бр. 5-6
  бр. 7-8
  бр. 9-10
   
  год. VІІ – 1933
  бр. 1
  бр. 2
  бр. 3
  бр. 4
  бр. 5-6
  бр. 7-8
  бр. 9-10
   
  год. VІІІ – 1934
  1 бр.
  2 бр.
  7-8 бр.
  9-10 бр.
   
  год. ІХ – 1935
  1 бр.
  2-3 бр.
  4-5 бр.
  6 бр.
  7-8 бр.
  9-10 бр
   
  год. Х – 1936
  1 бр.
  2 и 3 бр.
  4 и 5 бр.
  6 бр.
  7 и 8 бр.
  9 и 10 бр.
   
  год. ХІ – 1937
  1 бр.
  2 и 3 бр.
  4 и 5 бр.
  6 бр.
  7 и 8 бр.
  9 и 10 бр.
   
  год. ХІІ – 1938
   
  1 бр.
  2 и 3 бр.
  4 и 5 бр.
  6 бр.
  7 и 8 бр.
  9 и 10 бр.
   
  год. ХІІІ – 1939
  1 бр.
  2 и 3 бр.
  4 и 5 бр.
  6 бр.
  7 и 8 бр.
  9 и 10 бр.
   
  год. ХІV – 1940
   
  1 бр.
  2 и 3 бр.
  4 и 5 бр.
  6 бр.
  7 и 8 бр.
  9 и 10 бр.
   
  год. ХV – 1941
   
  1 бр.
  2 бр.
  3 бр.
  4 бр.
  5 бр.
  6 бр.
  7 бр.
  8 бр.
  9 бр.
  10 бр.
   
  год. ХVІ – 1942
   
  1 бр.
  2 бр.
  3 бр.
  4 бр.
  5 бр.
  6 бр.
  7 бр.
  8 бр.
  9 бр.
  10 бр.
   
  год. ХVІІ – 1943
   
  1 бр.
  2 бр.
  3 бр.
  4 бр.
  5 бр.
  6 бр.
  7 бр.
  8 бр.
  9 бр.
  10 бр.
   
  год. ХVІІІ – 1944
  1 и 2 бр.

  179 downloads

  Публикуван

 2. Всемирна Летопис, - 1.02.1920г.

  Здравейте, приятели!
  Сега сканирах едно доста ценно списание - Всемирна Летопис, издадено 1.02.1920г.
   
  http://petardanov.info/Knigi/1_02_1920_Vsemirna_letopis.pdf
   
  Списанието се издава в периода 1919г. до 1927г. Негов главен редактор е Иван Толев. Повече за списанието може да се прочете тук:
   
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Всемирна_летопис
   
  Също искам да ви обърна внимание за първата статия, която е подписана със три ХХХ
   
  Ето какво пише за тези уводни статии в "Изгрева" втори том:
   
  " В голяма част от броевете на това списание уводните статии бяха написани от Иван Толев, но те бяха по идеи на Учителя или пък той преразказваше разговора с Учителя по набелязаната тема. Толев си водеше записки и в зависимост от това, дали преразказа му беше пълен от разговора му с Учителя, той го отбелязваше накрая на статията с три последователни (XXX) хикса. А когато статията беше по идея на Учителя, той слагаше едно X или отбелязваше с някой друга точка. Така че тези уводни статии са били много интересни за онова време."
   
  http://petardanov.com/index.php/topic/7088-158-всемирна-летопис/
   
  Надявам се със времето да събера и сканирам всички вестници "Всемирна Летопис".
   
  Поздрави!

  93 downloads

  Публикуван

 3. вестник Нов Живот бр,2, - 1923г.

  С радост искам да ви покажа две изключително редки списания.
   
  Прати ми ги Георги Христов.
   
  Казват се Нов Живот, излизали през 1923г.
   
  Издадени са само три броя от него и те са в двата линка, които поставям по-надолу. Във втория брой са събрани втори и трети брой.
   
  Това на практика е първото братско списание. То предшества Житно Зърно.
   
  Списанието го правят Георги Марков и Методи Константинов.
   
  "Списанието „Нов живот" до този събор беше излязло в три броя. По указание на Учителя беше заменено с ново списание - „Житно зърно". Списанието „Житно зърно" стана център за проява на академичната младеж."
   
  Ето линкове към двете списания
   
  1.http://petardanov.info/Knigi/Nov_Jivot_1_1_1923_1.pdf
   
  2.http://petardanov.info/Knigi/Nov_Jivot_1_1_1923_2.pdf
   
  Тук има спомени от Методи Константинов за списанието и Георги Марков.
   
  http://petardanov.com/index.php/topic/12648-615-космичната-вълна-на-любовта/

  87 downloads

  Публикуван

 4. весник Нов Живот бр,1, - 1923г.

  Здравейте, приятели.
   
  С радост искам да ви покажа две изключително редки списания.
   
  Прати ми ги Георги Христов.
   
  Казват се Нов Живот, излизали през 1923г.
   
  Издадени са само три броя от него и те са в двата линка, които поставям по-надолу. Във втория брой са събрани втори и трети брой.
   
  Това на практика е първото братско списание. То предшества Житно Зърно.
   
  Списанието го правят Георги Марков и Методи Константинов.
   
  "Списанието „Нов живот" до този събор беше излязло в три броя. По указание на Учителя беше заменено с ново списание - „Житно зърно". Списанието „Житно зърно" стана център за проява на академичната младеж."
   
  Ето линкове към двете списания
   
  1.http://petardanov.info/Knigi/Nov_Jivot_1_1_1923_1.pdf
   
  2.http://petardanov.info/Knigi/Nov_Jivot_1_1_1923_2.pdf
   
  Тук има спомени от Методи Константинов за списанието и Георги Марков.
   
  http://petardanov.com/index.php/topic/12648-615-космичната-вълна-на-любовта/

  105 downloads

  Публикуван

×