Jump to content

1915_02_07 8000 години


Ани
 Share

Recommended Posts

От "Сила и живот", т.1
Първо издание. "Искайте сила - имайте вяра", ИК "Всемир", 1994 г.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

Беседата е обработена в стар правопис - 2015 г.

 

 

8000 години

 

 •            8000 x 365 = 2 920 000 дни

 

 •            8000 х 12 мѣсеца = 96 000 мѣсеца

 

 •            96 000 х 4 седмици = 384 000 седмици

 

 •            384 000 х 7 дни = 2 688 000 дни

 

 •            2 920 000 х 24 часа - 70 080 000 часа

 

 •            70 080 000 х 60 минути = 42 048 000 минути

 

 •            42 048 000 х 60 секунди = 252 288 000 секунди

 

Най-дългиятъ периодъ отъ сътворението на Земята е първиятъ периодъ - слизанието на човѣка отъ небето до Земята, а то е слѣдъ млѣкопитающитѣ.

 

Първи сѫ слѣзли растенията. Първиятъ периодъ е 75 000 години.

 

Подъ" Адама" подразбираме бѣлия човѣкъ, духовния човѣкъ, а духовниятъ Адамъ е отъ врѣмето слѣдъ Христа. Всички по-раншни раси сѫ знаели за бѣлата раса и сѫ я очаквали като единъ месия. Най- старата раса е бѣлата въ физическия свѣтъ, всички други сѫ по- стари въ духовния свѣтъ, а по-млади въ физическия свѣтъ. Слѣдъ бѣлата раса иде шестата раса - свѣтещата раса, наречени Синове Божии. За нея ще се измѣнятъ и природата, и климатическитѣ условия. Сега лошитѣ мисли и желания на хората сѫ образували единъ тъменъ поясъ около земята.

 

Господь потопи човѣка (Битие 6...) въ астралния свѣтъ.

 

Яковъ - крадецъ, лъжецъ... и му рече Господь:" Нѣма да се наричашъ Яковъ."

 

Физическото тѣло е сформировано въ милионъ години и то е вече завършено. Сега се формира астралното тѣло.

 

Изчисление:

 

8000 х 12 х 4 х 7 х 52 х 365 х 24 х 60 х 60 = числото на годинитѣ отъ сформируване, създаване на свѣта.

 

Всѣки периодъ колко е продължавалъ, е отбѣлѣзано въ слоеветѣ на земята при всѣко напластяване.

 

Да се слѣзе въ ада, ще се почувствуватѣ десетки хиляди килограми по-тежки. Само героитѣ слизатъ въ ада - така е описано и въ гръцката митология. И тамъ, въ ада, има цѣнни работи: население, което живѣе и е съ съзнание, че това мѣсто е тѣхно. Тѣ живеятъ - слѣзлиятъ тамъ трѣбва да вземе формата имъ. Адътъ е като една сметь, отъ 20 и повече години струпвана и вече се разлага, и гние, и който я оцѣнява (сметьта) ще се възползува, а който не, ще казва, че това е боклукъ непотрѣбенъ.

 

В центъра на Земята е най-голѣмиятъ адъ. На 100 километра отъ него и около му има твърдь поясъ, върху който живѣе друго население, на други 100 километра другъ поясъ и т. н. Нашата Земя около си на 100 километра има твърдь свѣтълъ поясъ, прѣзъ който минава слънчевата и други свѣтлини. Върху тоя поясъ има население - астралниятъ свѣтъ. Около него има другъ поясъ на 100 километра и т. н.

 

Около Земята има 7 пояса външни - 7 небеса, и вѫтрѣ въ нея - 7 пояса. Въ центъра на Земята е огъньтъ - адътъ.

 

(Говорено ми е отъ Учителя Пъ. Къ. Дѫновъ въ дома на Дъ. Цанева, вечерьта на вечеринката у тѣхъ)

 

Заминалитѣ покойници могатъ да бѫдатъ въ астралния свѣтъ, но живѣятъ въ физическия свѣтъ и на сеанси се явяватъ, говорятъ за свѣтскитѣ си работи, кѫдѣ имъ сѫ паритѣ, документитѣ, разправии и пръ., това е, че такова е тѣхното съзнание и просвѣта въ духовно отношение.

 

Ние, които се подвизаваме въ духовното поле и формираме астралното си тѣло, ще влѣземъ съ съзнание въ астралния свѣтъ.

 

Този, Който подбужда сърдцата на хората да извършватъ едно добро, Той се казва Господь. И тоя Господь чрѣзъ Своя Синъ Исусъ Христосъ учи постоянно всѣки човѣкъ на много добри и съвършени работи. И който Го слуша, бива блаженъ.

 

(Въ недѣля, януарий 1915 гъ., Учительтъ г-нъ Пъ. Къ. Дѫновъ замина съ желѣзницата за Ямболъ съ слѣдобѣдния влакъ въ 1 чъ. и 50 минъ. слѣдъ пладне, изпратенъ отъ приятелитѣ отъ нашия крѫжокъ до старата желѣзопѫтна гара.)

 

25 януарий 1915 гъ., Разговоръ съ Учителя Пъ. Къ. Дѫновъ въ дома на Стойчеви Бургасъ

 

---------------------------------------

* Забѣлѣжка: Извънреднитѣ бесѣди отъ Учителя, държани прѣзъ 1916 гъ., сѫ публикувани.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...