Jump to content

Добрата Молитва


Recommended Posts

ДОБРАТА МОЛИТВА

 

Господи, Боже нашъ, Благи ни Небесенъ баща, който си ни подарилъ животъ и здраве, за да Ти се радваме, молимъ Ти се, изпроводи ни Духътъ си да ни пази и закриля отъ всѣко зло и лукаво помишление.

 

Научи ни да правимъ Твоята воля, да освѣтяваме твоето Име и да те славословимъ винаги.

 

Освѣтявай духътъ ни, просвѣщавай сърдцата ни и умътъ ни, да пазимъ Твоитѣ заповѣди и повеления.

 

Вдъхвай въ насъ съ присѫтствието си чиститѣ Си мисли и ни упѫтвай да Ти служимъ съ радость.

 

Животътъ си, който посвещаваме на Тебе, за доброто на нашитѣ братя и ближни, Ти благославяй.

 

Помагай ни и съдействувай ни да растемъ въ всѣко познание и мѫдрость, да се учимъ отъ Твоето Слово и да пребѫдваме въ Твоята Истина.

 

Рѫководи ни въ всичко, което мислимъ и вършимъ, за твоето име, да е за успѣха на Царството
Ти на земята.

 

Храни душитѣ ни съ Небесния си хлѣбъ и укрепявай ни съ силата Си, за да успѣваме въ живота си.
Като ни давашъ всички Твои благословения, приложи и любовьта
Си да ни е вѣченъ законъ.

 

Защото на Тебе принадлежи и Царството и Силата и Славата за винаги.

Аминъ.

София, 1. X. 1943 г.

 

gallery_1_10_48729.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...