Jump to content

1920_08_23_3 Работа върху чистотата и самообладанието


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Беседи, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени прѣзъ 1920 г. въ Търново",
Пъво издание, 1920 г.
Второ издание, 1996 г. (по първото от 1920г., стар правопис), Издателство "Бяло Братство", София.,  

Книгата за теглене PDF - първо издание, 1920 г.
Книгата за теглене PDF - второ издание, 1996 г.

Трето издание-Благоевград
Съдържание

 

11.30 ч. сутриньта

Работа върху чистотата и самообладанието

 

Четиритѣ картини, които виждате тукъ (I, II, III, IV) изразяватъ закона на самообладанието. Този законъ дѣйствува само чрѣзъ ума. Значи чрѣзъ ума човѣкъ може да се самообладава, затова неговитѣ мисли трѣбва да бѫдатъ хармонични. При прилагане закона на самообладанието, първото нѣщо, което трѣбва да знаете, е, че въ душата на човѣка се коренятъ три велики сили, които Богъ е вложилъ, и които никой не може да й вземе.

 

3.jpg

 

Това се изразява въ първата картина (триѫгълникътъ съ крѫга въ срѣдата). Крѫгътъ има три цвѣта. Външната виолетова краска означава онази потенциална Божествена сила на душата да се прояви. Втората зелена краска означава силата й да се развива, да расте. Третата портокалена краска означава силата й да се индивидуализира. Такива души се наричатъ кристални. Не мислете, че тѣзи души сѫ горѣ. Такива души има въ плътъ между всички народи на земята. Когато въ единъ народъ има нѣколко такива души, тѣ сѫ неговиятъ идеалъ, тѣ го създаватъ, тѣ сѫ душитѣ, които се покоятъ въ Бога.

 

5.jpg

 

Втората картина (тритѣ крѫга съ триѫгълникъ въ срѣдата) означава свѣтящитѣ души. Тази свѣтлина е присѫща на самия човѣкъ и никой не може да му я отнеме. Никой не може да изгаси свѣтлината, която имате, освѣнъ вие сами. Ако свѣтлината ви нѣкога изгасне, знайте, че вие сами сте причина за това, а не другъ. Тъй казва Окултната школа на Бѣлото братство.

 

4.jpg

 

Третата картина (тритѣ прѣплетени крѫга и двата триѫгълника въ срѣдата) означава души на хората на сѣнкитѣ, които потъватъ, но не се давятъ. Тѣ сѫ сегашнитѣ хора, въ които и доброто, и злото е прѣплетено. Духътъ обича да се гмурка въ материята. Шестоѫгълникътъ показва, че духътъ се гурналъ въ материята. Не се бойте отъ никаква катастрофа, духа ви никой не може да спъне, той ще излѣзе. Усъмните ли се, оставате на дъното, смъртьта дохожда. Въ окултната школа не се позволява никакво съмнение въ душитѣ и въ сърдцата на ученицитѣ. Загнѣзди ли се съмнение въ душитѣ и въ сърдцата ви, то е отрова, която ще ви разруши. А само Богъ е животъ и свѣтлина. Тамъ, дѣто има животъ и свѣтлина, тамъ е и Богъ. Тамъ, дѣто нѣма животъ и свѣтлина, тамъ Богъ не е, затова тамъ има и страдания. А дѣто има страдания, има и мѫчения. Сега, да не се боите отъ тѣзи състояния. Ако вървите по Божествения пѫть, вашиятъ духъ е като онзи майсторъ плувецъ, който, като знае да се гмурне вѫтрѣ въ свѣта, ще знае и какъ да излѣзе. Но ако вие се уплашите, ще спѫнете духа си и той ще остане долу подъ вълнитѣ. Вѣрвайте, че духътъ ви, който се гурка долу подъ вълнитѣ, ще побѣди. Като ученици тъй трѣбва да мислите и тогава ще вървите право по отѫпкания пѫть. Значи силата, която имате, никой не ще може да ви отнеме; свѣтлината, която имате, никой не ще може да изгаси и духа, който имате, никой не ще го побѣди. Като вървите по този пѫть, никаква сила не ще бѫде въ състояние да ви отбие отъ него.

 

И тъй, ще знаете, че всичко, което става, не ви го причинява никой другъ, освѣнъ вие сами. Никакво съмнение. Усъмни ли се нѣкой, бѣлитѣ братя нѣма да му помагать.

 

6.jpg

 

Четвъртата картина показва истинския методъ, по който човѣкъ може да се развива, т.е. пѫтя на неговата еволюция. Когато рѣшите да живѣете по Бога, щомъ излѣзете отъ Божествената душа като мѫже и жени, ще ви срѣщнатъ сродни на васъ души, които ще внесатъ у васъ потикъ, сила и стремежъ въ свѣта и горѣ (Учительть показва върха на срѣдния триыгълникъ) ще се слѣятъ. Тогава човѣкъ завършва своята еволюция. Ако се усъмните въ пѫтя, който слѣдвате, нѣма да се срѣщнете съ сродната вамъ душа и животътъ за васъ изгубва смисъль.

 

Тѣзи четири картини трѣбва да ги помните, за да бѫдете ученици на Бѣлата окултна школа. Тѣ сѫ единъ методъ за самообладание на ума, затова прѣзъ годината ще изучите аритметиката, математиката и геометрията. Това е единъ отъ добритѣ методи за концентриране на ума.

 

Сега ще ви покажа една жива картина. Ще гледате само отъ вратата, вѫтрѣ не бива да влизате, защото изпаренията на тѣлата ви ще нарушатъ трептенията на свѣтлината й. Тамъ ще влѣзете само съ сърдцето си, а не и съ ума си. Ще направите разлика между свѣтлината въ тази стая и свѣтлината, която ще видите около живата картина. Свѣтлината, която ще видите тамъ, е фиксирана, нѣма никакво движение. Ние обичаме чистото и възвишеното. То е стремежъ на душата. Ако запомните свѣтлината, която ще видите, ще ви бѫде помощъ и потикъ въ живота.

 

Ще влизате само по шестъ души и ще стоите по двѣ минути.

 

Слѣдъ изреждането на всички, Учительтъ продължи:

 

Този образъ, който видѣхте, се нарича образъ на дванадесетьтѣ добродѣтели. Свѣтлината е произведена по единъ простъ, обикновенъ начинъ, но енергията е окултна, трансформира се по извѣстни закони. Тамъ става бързо движение, бързо вибриране на свѣтлината, затова и трептенията Ă не се забѣлѣзватъ. Ако вибрациитѣ сѫ слаби, ще забѣлѣжите, че се отдѣля димъ. Тази свѣтлина едно врѣме е горѣла у васъ — нѣкога ще си спомните това. Седемьтѣ свѣтлини сѫ седемьтѣ Духове, които стоятъ около Божия прѣстолъ, седемьтѣ Божествени пламъци на душата. Гледайте да остане въ ума ви тази приятна чистота и свѣтлина на живата картина. Когато свѣтлината дойде у човѣка до положението да не трепти, тогава тя е приятна; когато у васъ се зароди тази свѣтлина, нѣма да се колебаете.

 

Тази картина е свързана съ четиритѣ полета на козмоса. Много тихо изказано: тази картина е свързана съ рая. Свѣтлината на тази жива картина дѣйствува успокоително на душата, повдига човѣка. Тя пада по извѣстни закони подъ разни ѫгли.

 

Като поставите въ ума и сърцето си картинитѣ, които видѣхте тукъ, нищо нѣма да бѫде въ състояние да ви разколебае.

 

Въ Писанието се казва: “Направ й тъй, както си видѣлъ.” Павелъ, който трѣбваше да организира християнската църква, биде заведенъ въ третото небе и по това, което видѣ тамъ, започна да учи хората.

 

И сега има различни начини за виждане. Трѣбва да видишъ, да прочетешъ нѣщата, но необходимо е още да ги разберешь и да знаешъ какъ да ги прѣвърнешъ, за да станатъ сила въ душата ти.

 

Сега сѫ нужни сърдца. Мнозина отъ васъ сте изгубили сърдцата си. Знаете ли какъ? — Когато нѣкой отбие вадичката на водата ви, сърдцето ви започва да се прѣсушава и вие ставате недоволни. Какво ви трѣбва? — Да пуснете вадичката си, за да протече вода вѫтрѣ въ сърдцето ви. Знанията безъ Божията любовъ правятъ свѣта тягостенъ. Много учения, това сѫ изтезания на плътьта. Нали Соломонъ е изучавалъ много нѣща, но видѣлъ, че животътъ безъ любовъ, макаръ и съ много знания, е нищо. Колкото повече знаешъ, толкова повече ще страдашъ. Сѫщото положение ще намѣрите въ свѣта. Тръгнешъ съ празна торба въ свѣта, единъ гладенъ, другъ гладенъ, и ти сѫжалявашъ, че не можешъ да имъ помогнешъ. Каква полза отъ това, че на гърба ти виси торба? Празна ти е торбата! Но ако торбата ти е пълна, ще дадешъ на единъ гладенъ, на втори и ще ги задоволишъ. Това е Божията любовъ, това е Живиятъ хлѣбъ. Така се подразбира Божията любовъ, проявена на земята.

 

Между васъ, вѫтрѣ въ душитѣ ви, трѣбва да се въдвори абсолютна хармония. Съ това ще се занимавате тази година. Нѣма да спрѣгате глагола “не мога”. Вие спрѣгате ту “мога”, ту “не мога”, ту “искам”, ту “не искам”. Като пѫтувахъ отъ София за Търново, въ трена имаше единъ младежъ, който пушеше много тютюнъ. Питамъ го: "Можешъ ли се отказа отъ тютюна?" — "Мога, имамъ воля, но не искамъ". Продължаваме пѫтя си. Слѣдъ малко той казва: “Ще видите, че въ 24 часа азъ ще се откажа да пуша и до сутриньта нѣма да пуша никакъ.” Други двама младежи се наеха да го контролиратъ.

 

Та и вие сега, хвърлете табакерата! Едни отъ васъ ще могатъ да възстановятъ помежду си пълна хармония за 24 ч., други за два дни, трети за повече, а нѣкои за цѣла година.

 

Богъ е единъ, Той е и като майка, и като баща, и като братъ, а ти си четвъртото лице. И тъй, Богъ е като Любовъ, като Мѫдростъ и като Истина. И надъ всичко това православнитѣ казватъ: “Вънъ отъ православната църква нѣма спасение.” Никаква православна църква! Азъ казвамъ: Вънъ отъ Бога нѣма никакво спасение! Богъ е спасението въ свѣта.

Бащата и майката трѣбва да иматъ благо лице. Навѫсятъ ли се, дѣтето познава, тегли се; усмихнатъ ли му се, то се разполага. Човѣкъ трѣбва да бѫде съ такова лице, каквото е и сърдцето му. Тъй гласи великата окултна школа. За да видите една Божествена картина, трѣбва да разбирате хубавитѣ картини на слънцето, за което е нужно да го наблюдавате съ години. Тя е съчетание на облаци и свѣтлини. Тѣзи картини вдъхватъ у човѣка нѣщо велико, затова при бѫдещото възпитание трѣбва да измѣните начина и формитѣ. Формитѣ сѫ създадени отъ Бога, а ние ги изопачаваме. Да не разваляме това, което Богъ е направилъ. Голѣмо благословение е да видишъ една отворена душа.

 

Това е правото учение — никакво съмнѣние, никакво колебание. Туй, което имате въ себе си, е Божествено. Усъмните ли се, замѣствате Божественото съ човѣшкото. Не мислете, че пѫтьтъ на единъ добъръ човѣкъ е постланъ съ рози. Ако едни го обичатъ, други го мразятъ. На земята тъй е за сега. Тежката карма на хората прѣдизвиква и противоположни реакции. Щомъ прѣдизвикате въ ума си картината — триѫгълника съ крѫга въ срѣдата, бѣлитѣ братя ще ви познаятъ. Тѣ сѫ тукъ. Равностранниятъ триѫгълникъ е основа на Бѣлото братство и затова първиятъ триѫгълникъ въ геометрията е равностранниятъ.

 

Господъ не обича никакво съмнѣние. Онзи, който се съмнѣва, колебае, нѣма успѣхъ. Въ Писанието се казва: “Двоеумниятъ човѣкъ е непостояненъ въ всичкитѣ си пѫтища.” Божествениять пѫтъ е единъ.

 

За да разберете вѫтрѣшния смисълъ на нѣщата, изискватъ се условия. Напримѣръ какъ ще познаете цѣнностьта на хлѣба? Ако нѣкой гладува 5-6 дни въ пустинята и послѣ му дадатъ 100 гр. хлѣбъ и една чаша вода, той ще каже: “Сега разбрахъ цѣната на хлѣба.”

 

Отъ васъ се изисква абсолютна чистота на сърдцето!

 

Въ стаята, дѣто е живата картина, ако влѣзе нечистъ човѣкъ, ще получи ударъ, а ако е чистъ, ще излѣзе подмладенъ. Здравитѣ хора изпитватъ приятностъ отъ слънцето, а болнитѣ — получаватъ ударъ. Противодѣйствието на свѣтлината произвежда слънчевъ ударъ. Онѣзи хора, които не сѫ готови за духовенъ животъ, се ожесточаватъ. А почне ли човѣкъ да живѣе въ сѣнка, става като молецъ, като бухалъ.

 

Законитѣ на Божествения свѣтъ сѫ: въ бѫдеще трѣбва да ходите по принципи, а не по закони. Въ законитѣ има противорѣчия. Божествениятъ свѣтъ се изявява по принципи, ангелскиятъ — по закони, а човѣшкиятъ — по факти. Напримѣръ еди-кой си направилъ прѣстѫпление, това е фактъ, а законътъ е: наказватъ го за това прѣстѫпление. Съединяваме фактитѣ съ законитѣ. Тогава има връзка. Когато направишъ добро, никой не те похвалява. Вие изучавате законитѣ на ангелитѣ само въ негативна смисълъ, затова не успѣвате. А въ бѫдеще ще изучаваме само законитѣ за доброто — потикъ ще се даде. Въ окултната школа ще има правосѫдие на добритѣ хора. За въ бѫдеще ще унищожимъ сѫденето на грѣшнитѣ, а ще сѫдимъ праведнитѣ, нѣма да наказваме, а ще възнаграждаваме. Въ окултната школа сѫ новитѣ закони на бѫдещето общество. Ние носимъ новото въ свѣта. Ще имаме сѫдии, прокурори, стражари само за добритѣ хора, а сегашното съдопроизводство ще го напуснемъ. Ще питаме: “За какво ти е дѣлото?” — За прѣстѫпление. — “Не се занимаваме съ такива дѣла.” Ако е за добро, ще те защищаваме.

 

Тѣзи сѫ новитѣ мисли, които ще анализираме за въ бѫдеще. Сега ще гледате да ходите по пѫтя на бѣлитѣ братя. Тѣ ще ви срѣщатъ на всѣка стѫпка, ще ви помагатъ прѣзъ цѣлата година и ще ви сѫдѣйствуват. Ако не ходите по този, новия пѫть, ще тѫпчите стария пѫтъ. Трѣбва да имате вѣра въ мѫдростьта и въ любовьта.

 

Ако вашата душа е свързана съ причинния свѣтъ, дѣто сѫществуватъ принципитѣ, тамъ хората ще може да се обединятъ. Тамъ, дѣто има закони, нѣма едногласие; дѣто има принципи, разногласията изчезватъ.

 

Гледайте да извършите прѣзъ годината всичко това, които се изисква отъ васъ и бѣлитѣ братя ще ви помагатъ да бѫдете чисти и да се самообладавате, да не мислите, че въ пѫтя, по който вървите, нѣма кой да ви посрѣщне. Всичко ще бѫде тъй, както Богъ е наредилъ. Онѣзи, които вървятъ по Божия пѫть, ще получаватъ всички благословения.

 

(Бесѣда, държана въ горницата.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...