Jump to content

1920_08_23_2 Гимнастически упражнения


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Беседи, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени прѣзъ 1920 г. въ Търново",
Пъво издание, 1920 г.
Второ издание, 1996 г. (по първото от 1920г., стар правопис), Издателство "Бяло Братство", София.,  

Книгата за теглене PDF - първо издание, 1920 г.
Книгата за теглене PDF - второ издание, 1996 г.

Трето издание-Благоевград
Съдържание

 

10 ч.сутринъта

 

Гимнастически упражнения

 

I. Издигане двѣтѣ рѫцѣ отъ страна на тѣлото, съ дланитѣ надолу, на височина, равна съ височината на рамѣнѣтѣ. Слѣдъ това дѣсната рѫка се издига бавно нагорѣ, подъ ѫгълъ 45° отъ равнището на рамѣнѣтѣ, а лѣвата се спуща надолу, подъ ѫгълъ 45° отъ равнището на рамѣнѣтѣ и въ такова положение се присѣда долу шесть пѫти, като прѣзъ врѣме на упражнението съсрѣдоточите мисъльта си къмъ прѣдната часть на мозъка.

 

Това упражнение служи за урегулирване прѣдната часть на мозъка.

 

II. Това упражнение е сѫщо както първото, само че се издига лѣвата рѫка нагорѣ подъ ѫгълъ 45° отъ равнището на рамѣнѣтѣ, а дѣсната се спуща надолу подъ сѫщия ѫгълъ, при което се присѣда пакъ шесть пѫти.

 

Прѣзъ врѣме на това упражнение съсрѣдоточавайте мисъльта си къмъ сърдцето. Това упражнение служи за урегулирване на чувствата.

 

III. Изнасяне и двѣтѣ рѫцѣ назадъ съ обърнати длани една срѣщу друга и гребане напрѣдъ, съ присѣдане шесть пѫти.

 

Прѣзъ врѣме на това упражнение съсрѣдоточавайте мисъльта си къмъ гръбначния стълбъ. То служи за урегулирване на гръбначния стълбъ.

 

IV. Издигане лѣвата рѫка нагорѣ и напрѣдъ къмъ изтокъ, а дѣсната надолѣ, въртене на тѣлото около кръста и плаване съ рѫцѣтѣ. И това упражнение се прави шесть пѫти.

 

До като се прави това упражнение, ще съсрѣдоточавате мисъльта си къмъ стомаха. То служи за урегулирване на стомаха.

 

V. Поставяне рѫцѣтѣ на кръста. Закрѣпване тѣлото на лѣвия кракъ, а дѣсниятъ се изнася навънъ, на дѣсно, като се образува съ него бавно полукрѫгъ отъ дѣсно къмъ лѣво — шесть пѫти. Слѣдъ това закрѣпвате тѣлото си здраво на дѣсния кракъ и съ лѣвия правите сѫщото, както и съ дѣсния кракъ, пакъ шестъ пѫти.

 

Прѣзъ врѣме на упражнението съсрѣдоточавате мисъльта си къмъ нервната система. То служи за урегулирване на нервната система.

 

VI. Издигане рѫцѣтѣ на страни, на височина, равна съ височината на рамѣнѣтѣ и бавно издигане нагорѣ, до като се допратъ пръститѣ на двѣтѣ рѫцѣ горѣ. Подигане тѣлото на пръсти и въ това положение бавно присѣдане долу, при което рѫцѣтѣ се прибиратъ край тѣлото. И това упражнение се прави шестъ пѫти. То прѣдставлява завършване на първитѣ петъ упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане: надолу — събличане, нагорѣ — обличане.

 

Забѣлѣжка: Тѣзи упражнения ще правите единъ пѫтъ прѣзъ деня, и то, ако се правятъ сутринъ, е прѣкрасно, на обѣдъ — хубаво, а вѣчеръ — добро. Тѣзи упражнения трѣбва да се правятъ много бавно и правилно, съ добрѣ обтегнати рѫцѣ и крака, ако искате да имате добри резултати. Движението на рѫцѣтѣ е за развитието на сърцето и гѫрдитѣ. Съ съсрѣдоточаването на мисъльта се усилва умътъ. Изпълнението на всички упражнения пъкъ усилва волята.

 

Тѣзи упражнения сѫ едно отъ най-хубавитѣ окултни упражнения; гледайте, обаче, тѣ да не ви станатъ като една примка, а се проникнете отъ тѣхната полза. Считайте, че сте ги знаяли нѣкога, а сега си ги припомняте.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...