Jump to content

1920_08_23_1 Работа на ученицитѣ


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Беседи, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени прѣзъ 1920 г. въ Търново",
Пъво издание, 1920 г.
Второ издание, 1996 г. (по първото от 1920г., стар правопис), Издателство "Бяло Братство", София.,  

Книгата за теглене PDF - първо издание, 1920 г.
Книгата за теглене PDF - второ издание, 1996 г.

Трето издание-Благоевград
Съдържание

 

Пети день — ПОНЕДЕЛНИКЪ

6 ч. сутринъта

23 августъ

 

Размишления:

 

1. Добрата молитва.

 

2. За възрастване на Божественитѣ мисли въ нашитѣ умове.

За пробуждане на Божественитѣ чувства въ нашитѣ души.

За освобождение отъ всичкитѣ остатъци на нашитѣ минали сѫществувания.

За приемане на Божествения животъ.

 

3. Молитвата на Духа.

 

4. Пѫтьтъ на живота.

 

5. Молитва на Царството.

 

6. Отче нашъ.

 

8 ч. сутринъта

 

 

Работа на ученицитѣ

 

 

Слѣдъ закуската, като прѣдметъ за разисквания прѣзъ този день се дадоха слѣднитѣ въпроси:

 

1. Какъ се приема храната.

 

2. Какъ се образува кръвьта.

 

3. Какъ се създава мисъльта.

 

Прѣзъ тази година всѣки ще си избере единъ отрасълъ отъ живота и ще го изучи всестранно. Напримѣръ нѣкой отъ васъ обича да отглежда пчели, ще изучи подробно живота имъ. Ако иска да държи рефератъ по това, трѣбва да има данни, които да почиватъ на собствени наблюдения и изучавания. Другъ нѣкой напримѣр има волове — да изучи защо у едни очитѣ сѫ единъ цвѣтъ, а у други — другъ цвѣтъ, да изучава всички тѣхни особености и т.н. Трети отъ васъ обича градини — да се заеме да отглежда разни зеленчуци или цвѣтя, да изучи условията, при които най-добрѣ се развиватъ и т.н. Нѣкои отъ васъ може да се заематъ съ изучаването на планинитѣ, рѣкитѣ въ България или съ кометитѣ, съ промѣнитѣ на слънцето — защо нѣкой пѫть е червено, другъ пѫть има другъ цвѣтъ. Който иска, може да се заеме да изучава нѣщо за коситѣ — защо капятъ, защо у едни сѫ дълги, у други кѫси, защо у нѣкои рано побѣлѣватъ и др. Другъ да изучава очитѣ, формата, голѣмината, цвѣта имъ и т.н.

 

Ако не се заемете да изучавате единъ или другъ нѣкой въпросъ всестранно, откѫслечнитѣ познания, които имате по разни въпроси, нѣма да ви ползуватъ.

 

Може ли още сега да се опрѣдѣли въпросътъ?

 

— Може, и още по-добрѣ ще бѫде.

 

10 ч.сутринъта

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...