Jump to content

1920_08_22 Работа за прѣзъ годината


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Беседи, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени прѣзъ 1920 г. въ Търново",
Пъво издание, 1920 г.
Второ издание, 1996 г. (по първото от 1920г., стар правопис), Издателство "Бяло Братство", София.,  

Книгата за теглене PDF - първо издание, 1920 г.
Книгата за теглене PDF - второ издание, 1996 г.

Трето издание-Благоевград
Съдържание

 

  Четвърти день — НЕДѢЛЯ

 

22 августъ

 

6 ч. сутринъта

 

1. Отче нашъ.

Размишления:

2. За прѣуспѣването на Царството Божие въ насъ и околонасъ.

За изявяване силата Божия чрѣзъ насъ и въ насъ.

Да прѣмахне Господъ всички прѣпятствия отъ пѫтя на Своето Царство.

 

3. Лозинката.

4. Благославяй, душе моя, Господа.

5. Молитвата на Триединния Богъ.

6. Добрата молитва.

7 ч. сутринъта

 

 

Работа за прѣзъ годината

 

 

Личната работа, която всѣки отъ васъ ще има прѣзъ тази година, е слѣдната. Ще работите:

1. Върху вашето сърдце.

2. Върху вашия умъ.

3. Върху вашата воля.

4. Върху вашия животъ.

5. Върху вашето здраве.

Ще се стремите да бѫдете здрави по тѣло, т.е. да имате такова здраве, което да ви дава разположение.

 

Ще се стремите да придобиете изобилието на живота.

 

Ще работите върху сърдцето си, за да въздигнете въ него всички най-благородни чувства и желания.

 

Ще се стараете да внесете въ ума си най-свѣтлитѣ мисли и ще уякчите волята си, да бѫдете твърди и рѣшителни въ всичкитѣ си добри намѣрения, да вършите Божията воля, безъ да се колебаете.

 

Това е желанието на Господа сега. Ако вие послушате и изпълните Неговия гласъ, Той ще изпрати Духа си прѣзъ годината и ще имате всичкото Негово съдѣйствие.

 

Онѣзи, които се изпрѣчватъ на вашия пѫтъ и ви прѣпятствуватъ, ще изчезнатъ както кѫщния димъ.

 

И тъй: всѣка добра мисълъ, всѣко добро желание, всѣко добро намѣрение и всѣко добро дѣйствие, което проникне въ душата ви, въ сърдцето ви, въ ума ви, вѣрвайте, че иде отъ живия Господъ; дайте му мѣсто и ще имате благословението Му. Черпете тази сила отъ живота тъй, както пчелитѣ събиратъ меда отъ хилядитѣ цвѣтове. Тѣзи трудолюбиви пчелички не се срамуватъ да събиратъ медъ и отъ магарешкия трънъ.

 

Божествениятъ законъ е такъвъ: за добрия човѣкъ всичко е добро, за лошия човѣкъ всичко е лошо. Двѣ мнѣния по това нѣма. Умниятъ и добриятъ човѣкъ, като хване нечиста риза, ще я направи чиста. Какъ? — Вие знаете. Ще свари вода и ще я изпере. А лошиятъ човѣкъ и чиста риза да вземе, ще я направи нечиста. Какъ? — Пакъ знаете какъ.

 

Умниятъ, добриятъ човѣкъ, като вземе неразработена земя, дѣто растатъ тръне и глогове, може да направи отъ нея най-хубавата плодородна нива. А на лошия човѣкъ да дадете и най-хубавата градина, той ще я развали.

 

Сега Господъ ни призовава на Неговата нива, на Неговото лозе. Това лозе е обрасло съ тръне и бодили и ако сме умни и добри, ще го прѣкопаемъ и изчистимъ. Не мислете, че днесъ това лозе не може да се изчисти. Ако работятъ на него умни и добри хора, нѣма да минатъ и десетъ години, това лозе ще процъвти и ще даде своя изобиленъ плодъ.

 

Бѫдете сега смѣли и рѣшителни, трудолюбиви и работливи!

 

Работете не за пари, а за една Божия усмивка!

 

Свършете тъй работата си, та като отидете при Бога, Той да ви даде една усмивка. Божията усмивка да бѫде заплатата ви!

 

Това се отнася до всѣки отъ насъ. Това е материалътъ, върху който ще работите надъ себе си. Само така като работите, ще прѣдставлявате една здрава нишка отъ цѣлия организъмъ. Докато всѣка една нишка е здрава, тѣзи хиляди нишки, събрани на едно мѣсто и прѣплетени добрѣ, образуватъ едно вѫже, което не се кѫса. А когато всѣка нишка е слаба, хилава, то колкото и да е дебело вѫжето, нищо не струва. Понеже всѣки отъ васъ съставлява една нишка, всѣка нишка трѣбва да бѫде здрава. А вие знаете, че вѫжетата сѫ потрѣбни. Напримѣръ, за да минемъ нѣкой мостъ, да впрегнемъ нѣкоя кола, потрѣбни сѫ вѫжета. Нѣкой пѫть употрѣбяватъ вѫжета за бѣсене на хората, но ние нѣма да бѣсимъ никого. Вѫжето — това е символъ на човѣшката вѣра.

 

Когато работите по този начинъ върху себе си, вие вече ще бѫдете подготвени за онази велика Божествена наука, която иде сега въ свѣта. Тази Божествена наука ще разберете само като бѫдете чисти по умъ и сърдце. Тя е сѫществувала отъ хиляди, милиони години. Господъ не прѣдава тѣзи знания по единъ начинъ, а има милиони начини, по които Той ги прѣдава на всѣка душа. Той по знанията на всѣка душа знае до колко може да разбере това, което й дава, затова й дава толкова, колкото е потрѣбно.

 

Христосъ казва: “Като дойде Духътъ на Истината, той ще ви припомни всичко, което е казано отъ самото начало на създаването на свѣта и което Богъ е вложилъ въ него.”

 

Слѣдователно, слушайте този Духъ!

 

Днесъ цѣлия день ще прѣкарате врѣмето си по слѣдния начинъ: ще се разпрѣдѣлите на групи, отдѣлно мѫже и жени; въ всѣка група по 72 души. Ще се пръснете по различни мѣста изъ двора и ще размишлявате върху палещи въпроси отъ домашенъ, общественъ и духовенъ характеръ, за да видите по кой начинъ може да работите най-добрѣ и до какво заключение ще дойдете.

 

Ако при тѣзи разисквания въ ума ви се явятъ нѣкои проекти, ще си ги запишите.

 

Въпроситѣ ще разисквате приятелски и въ най-широка смисълъ, тъй както се проявява животътъ тукъ на земята.

 

Въ групитѣ ще се подбирате по закона на свободата.

 

Това разпрѣдѣление е врѣменно, само за днесъ.

 

10-12 ч. сутриньта

 

Групитѣ мѫже и жени разискваха върху разни въпроси отъ социаленъ, домашенъ и духовенъ характеръ.

 

Всѣка група разгледа въпроси, които най-много я интересуваха. Тѣзи разисквания се продължиха и слѣдъ обѣдъ.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...