Jump to content

1920_08_20_2 Необходими условия за ученика


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Беседи, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени прѣзъ 1920 г. въ Търново",
Пъво издание, 1920 г.
Второ издание, 1996 г. (по първото от 1920г., стар правопис), Издателство "Бяло Братство", София.,  

Книгата за теглене PDF - първо издание, 1920 г.
Книгата за теглене PDF - второ издание, 1996 г.

Трето издание-Благоевград
Съдържание

 

10.30 ч. сутриньта

 

Необходими условия за ученика

 

1. Абсолютна чистота на сърдцето.

 

2. Пълно самообладание на ума и сърдцето.

 

Вие вече се считате или искате да бѫдете ученици на Окултната школа.

 

Но правилата за ученицитѣ въ тази школа се различаватъ отъ тѣзи, които сѫ за ученицитѣ на тукашнитѣ школи — школитѣ на земята. Като постѫпишъ за ученикъ въ една отъ тукашнитѣ школи, ще си платишъ таксата и като свършишъ четири години на нисшия курсъ на образованието си, ще получишъ прѣпорѫка или свидѣтелство, че си свършилъ и слѣдъ това ще минешъ въ по-горенъ курсъ на своето образование. За ученика на окултната школа сѫ потрѣбни двѣ нѣща:

Абсолютна чистота на сърдцето. Тази чистота трѣбва да бѫде жива, тъй както е жива чистотата на онзи изворъ, който постоянно блика и самъ се чисти. Тъй подразбирамъ живата чистота. Не поставяйте въ ума си слѣднитѣ въпроси: мога ли или не мога да бѫда чистъ — тѣзи два въпроса трѣбва да бѫдатъ изключени отъ ума ви. Който иска да бѫде ученикъ, трѣбва да бѫде абсолютно чистъ, да бѫде живъ изворъ. Въ Писанието се казва: "Сине мой, дай ми сърдцето си.” Слѣдователно, за да бѫде сърдцето ви чисто, трѣбва да го дадете на Господа. Под думата “Господъ” подразбирамъ това Велико Бѣло братство, чрѣзъ което Господъ работи сега въ свѣта. Тѣзи бѣли братя сѫ сегашнитѣ учители на цѣлото човѣчество, и на мѫже, и на жени, и отъ сега нататъкъ ще се запознавате съ тѣхъ.

 

Второ необходимо условие за ученика е пълно самообладание на ума и сърдцето, т.е. да владѣе ума и мислитѣ си, да владѣе сърдцето и желанията си. И тъй: абсолютна чистота на сърдцето и пълно самообладание на ума и сърдцето сѫ абсолютно необходими за ученика на окултната школа. Ако нѣмате абсолютна чистота и пълно самообладание, каквото и да ви кажатъ, нищо нѣма да използувате, то ще мине и замине, безъ да остави нѣкакви послѣдствия. Тѣзи отъ васъ, които нѣматъ чистота и самообладание, като влѣзатъ въ тази школа, ще започнатъ да мислятъ, че иматъ тѣзи качества и ще изпаднатъ въ лицемѣрие, ще изпитватъ една тягостъ, която ще имъ прѣчи. Който влѣзе тукъ, трѣбва да бѫде чистъ. Ако не иска да бѫде чистъ, нека стои вънъ, за да не цапа другитѣ.

 

А азъ казвамъ, че всички вие имате възможность да бѫдете чисти, защото чистотата не зависи отъ васъ, а отъ Бога, Който е единъ изворъ. Ти трѣбва да бѫдешъ смѣлъ и рѣшителенъ, да не се страхувашъ. Страхътъ може да дойде отвънъ, но ти нѣма да го приемешъ въ себе си като гостенинъ. Ако си чистъ, ако имашъ самообладание, бѣлитѣ братя, небето ще пристѫпятъ при тебе и ще ти помогнатъ.

 

Тѣзи нѣколко картини, които виждате тука, нека останать въ ума ви.

 

Първата картина, триѫгълникътъ, показва първото състояние на човѣшката душа въ Бога, този блаженъ покой, когато е още въ Него.

 

Втората картина съ крѫговетѣ - показва възраждането на първата Божествена култура на земята, когато бѣлитѣ братя сѫ започнали да работятъ, когато човѣкътъ е билъ безгрѣшенъ и чистъ. Съ обърнатия триѫгълникъ надолу се изразява грѣхопадането на човѣка.

 

Третата картина, на която отъ единъ общъ центъръ излизать прави линии, едни отъ дѣсно къмъ лѣво, а други отъ лѣво къмъ дѣсно, показва пѫтя на човѣшката еволюция, по който минаватъ жената и мѫжътъ въ своя животъ на земята. Жената започва своя пѫть от дѣсно къмъ лѣво, а мѫжътъ — отъ лѣво къмъ дѣсно. Напримѣръ единъ грѣшенъ мѫжъ иска да си поправи живота, започва отъ една права линия, върви назадъ и дохожда въ положението на жена. Като жена става много мекъ, иска да се удоволствува въ живота и Господъ, за да я направи по-груба, поставя я въ другата половина и отново дохожда въ формата на мѫжъ. Този мѫжъ, ако се огруби значително, започва да изтезава жена си и отново го изпращатъ въ форма на жена, за да омекне. Ако и сега не си поправи поведението, ще слѣзе надолу. Въ живота има слизания и качвания. Ако се развивате правилно, ще имате възможность да минете прѣзъ всички линии. И тъй, щомъ станете много мекъ, ще ви изпратятъ отново на земята да се втвърдите; станете ли много грубъ, ще ви изпратятъ на земята да омекнете. Мекотата и твърдостьта сѫ условия, при които човѣкъ трѣбва да се развива. Като се слѣете съ Бога, ще прѣстанатъ всички страдания и вие нѣма да бѫдете нито мѫжъ, нито жена, ще дойдете до това положение, че като се събудите въ вѣка, въ състоянието на ангелитѣ, нито ще се жените, нито за мѫжъ ще отивате. А понеже сега сте въ въртенето на това колело, каквото и да мислите, както и да философствувате, нищо нѣма да ви избави.

 

И тъй, чистота на сърдцето и пълно самообладание на ума и сърдцето сѫ двѣ сѫществени условия въ окултизъма. Безъ тѣхъ нищо не може да се постигне.

 

Не може ли тѣзи двѣ състояния на мекота и твърдость да се смѣсватъ?

 

— Че жена, която не работи, всѣкога е мека. Въ окултната школа, въ Бѣлото братство не се позволява да мислите, че вие сте нѣщо повече отъ другитѣ хора, да мислите, че еди- кой си е невѣжа, а вие стоите по-високо отъ него. Когато мислишъ, че стоишъ по-високо отъ другитѣ, а тѣ сѫ невѣжи, ще се намѣрятъ други, които ще мислятъ сѫщото за тебе; трети пъкъ ще мислятъ за втория така и т.н. И въ края на краищата ще се нареди редица отъ невѣжи, а вие ще мислите, че сте много учени хора. Не, всички сте подъ еднакъвъ знаменатель. Ще извадите отъ ума си мисъльта за голѣмство надъ другитѣ и ще знаете, че всѣки човѣкъ, всѣка душа има възможность да облагороди живота си и да бѫде чиста. Прѣзъ сегашния си животъ вие имате достатъчно врѣме, за да свършите работата си и ще ви остане единъ часъ свободно врѣме, за да се върнете въ кѫщи. Но ако прѣзъ това врѣме се потривате натукъ-натамъ, ще изгубите всички възможности за работене и една часть отъ работата ви ще остане недовършена, ще я свършите въ бѫдещия си животъ. Не мислите, че вие, женитѣ, се намирате при условия, които ви спъватъ.

 

При каквито условия и да се намирате, тѣ не ви спъватъ. Щомъ сте готови, бѣлитѣ братя ще ви създадатъ добри условия за работа, тъй както когато младата булка е готова, извеждать я отъ кѫщи. Ако не вървите добрѣ изъ пѫтя, ще дойде нѣкой да ви хване като ратай и ще ви впрегне въ колата. Въ окултизъма онзи, който ви дава много, напримѣръ много пари, той ви мисли най-голѣмото зло, а онзи, който не ви дава пари, той ви мисли доброто. Ученикътъ на окултизъма, слѣдъ като свърши всичката си работа, казва на Учителя си: “Благодаря Ти, Учителю!”. Когато ученикътъ свърши добрѣ работата си, Учительтъ му казва: “Благодаря ти.” Нѣма нужда отъ никаква заплата, а една благодарность изплаща всичко. Тъй че вие имате условия за работа. Щомъ искате да ви се създадатъ по-добри условия, ще работите, а условията ще дойдатъ сами по себе си.

 

Сега вие като ученици си казвате: “Защо ме сполетѣ това зло?”. Такива разсѫждения въ окултната школа не се позволяватъ. Ученикътъ трѣбва да работи, да рѣшава зададенитѣ задачи, безъ да задава въпроситѣ “защо” и “за какво”. Въ окултната школа на шапки и обуща не се обръща внимание. Бѫдете свободни и знайте: всѣко нѣщо е на врѣмето си. Вие нѣма да останете въ това положение, въ което сте. Не мислете, че всичко може да стане набързо. Въ тази школа за всѣко нѣщо се изисква извѣстно врѣме. Ученикътъ Иванъ казва: “Азъ зная урока си.” Мара казва: “И азъ си го зная.” — Хубаво, излѣзъ на дъската, рѣши задачата! Излиза — мълчи. Мълчанието не е философия: щомъ мълчи, работата е свършена. Ученикътъ казва: “Ама азъ така мисля.” — Рѣши я тогава! Нѣкой казва: “Азъ познавамъ окултизъма.” Добрѣ, рѣши ли задачитѣ за самообладанието, за чистотата на сърдцето си? Рѣзко, рѣзко трѣбва да ги рѣшите. “

 

Да, но азъ живѣя въ грѣшенъ свѣтъ.” — Това не ми важи. Свѣтътъ може да си е грѣшенъ, но ти живѣешъ като ученикъ въ Школата, затова ти трѣбва чистота на сърдцето. Не казвамъ, че сърдцата ви сѫ нечисти, но казвамъ какъвъ е законътъ: за най-малката нечистота и за най-малкото леке те изпѫждатъ за хиляди години отъ тази школа. Занимавайте се съ тѣзи задачи, ако искате Богъ да ви благослови. Ако търсите по-лесни задачи, има и такива.

 

Въ Бѣлото братство има и жени, които сѫ завършили своето развитие прѣди милиони години. Днесъ тѣ сѫ нито мѫже, нито жени, изпратени сѫ като велики учители и рѫководятъ сѫдбинитѣ на цѣлото човѣчество. Тѣ ви познаватъ, знаятъ живота ви и казватъ: “Зная те, сестро, познавамъ те.” Когато спомена името на нѣкоя отъ васъ, тѣ ми казватъ: “Знаемъ я, знаемъ нейнитѣ истории, еди-кога си какво е направила.” Тъй че нѣма защо да се прѣпорѫчвате — нито единъ фактъ отъ вашия животъ нѣма пропуснатъ. Съ какво ще се прѣпорѫчвате? Ще ми отговорите: “Сега сме по-добри.” Питамъ ви: Рѣшихте ли задачата за чистотата на сърдцето си, научихте ли да контролирате ума и сърдцето си? Нѣмате ли тѣзи два елемента, не сте ли рѣшили тѣзи двѣ задачи, ще ви кажатъ: “Вие още не сте готови, идете вънъ въ свѣта да поработите и като бѫдете готови, ще дойдете тукъ.”

 

Сега искамъ между васъ да се създаде хармония, искамъ отъ васъ сериозно учение, а не да напуснете свѣта и съ това да мислите, че сте се самопожертвували. Нека всѣки отъ васъ стои на своето мѣсто всрѣдъ свѣта, да бѫде чистъ и да упражнява изкуството на самообладание.

 

И тъй, искамъ отъ васъ абсолютна чистота и абсолютно самообладание, но рѣзко, безъ никакво изключение. Ще кажете: “Ама може ли?”. За този, който спрѣга глагола “мога” — може, а за този, който не го спрѣга, нищо не може и той ще излѣзе навънъ. Като спрѣгнете глагола “мога” и като изпълнявате двѣтѣ правила, нѣма да бѫдете лишени отъ нищо, било като майки, като учители, като търговци, като земледѣлци, и всичко ще ви бѫде добрѣ. Ако си чистъ, дѣто и да отидешъ, даже и въ Америка, всички твои сестри и братя ще те погледнатъ привѣтливо, ще те посрѣщнатъ братски. Не си ли чистъ, дѣто и да отидешъ — въ Англия, Франция, даже и въ България, навсѣкѫдѣ ще има хомотъ за тебе. Имате ли чистота на сърдцето и самообладание на ума и сърдцето, навсѣкѫдѣ ще бѫдете добрѣ приети.

 

Искамъ да се запознаете съ тѣзи бѣли братя и никакъвъ другъ въпросъ да не поставяте прѣдъ себе си, напримѣръ дали вървите добрѣ въ свѣта, какъвъ е Христосъ, какво нѣщо е чистотата и т.н. Ако не си спасенъ, прѣдложи сърдцето си на Бога. Така една богата американка обичала единъ владика и му прѣдлагала всичкото си богатство, за да я вземе за жена. Той Ă отговорилъ: “Сърдцето си дай на Бога, имането — на бѣднитѣ хора, а рѫката си на този, който я иска.” И азъ ви казвамъ: "Сърдцето си дайте на Бога, за да е чисто; ума — на вашия Учитель; а рѫката — на вашия Духъ, който ви рѫководи." Само така нѣма да бѫдете нещастни въ свѣта. Щомъ сте дали сърдцето си на Бога, ума на този, който ви учи, а рѫката на онзи духъ, ангелъ, който ви рѫководи, задачата е рѣшена правилно. Ако дадете сърдцето си нѣкому, паритѣ на този или онзи, а рѫката на този, който не заслужава, ще видите какво ще стане, нѣма какво да ви уча азъ. Та и вие сега, като ученици въ окултната школа, трѣбва да имате такова смирение, каквото е ималъ Христосъ въ свѣта и да бѫдете послушни като раби. Послушни ли сте, бѣлитѣ братя ще ви бѫдатъ полезни; не сте ли послушни, тѣ ще ви покажатъ вратата.

 

Не мислете, че вие сте вече въ школата, вие сте още извънъ нея. Въ вѫтрѣшната школа се изисква самопожертвуване, отричане отъ себе си, това, което вие сега още не може да направите. И тъй, вие сте далечъ отъ школата. Като минете сега този изпитъ, ще дойде втори и трети, но първиятъ е важенъ, другитѣ сѫ лесни. Ще създавате добри мисли и желания, ще се учите едни други и нѣма да мислите, че стоите по-високо отъ другитѣ. Единъ по-силенъ ученикъ може да бѫде учитель на по-слабъ, а на по-силния ще бѫде учитель още по-силенъ отъ него и т.н. Въ свѣта всѣки си има по единъ учитель.

 

И тъй, прѣпорѫчвамъ ви чистота и самообладание. Това ще учите прѣзъ цѣлата година. Ще дойде малко нечистота, мѫтна вода върху извора, затова нѣма да ви държа отговорни, а ще ви питамъ: “Изворътъ блика ли, има ли чиста вода въ него, излива ли нечистотата?”. Ако излива нечистотата — добрѣ ще е, но ако нечистотата остане върху васъ и за да ви изчистятъ, трѣбва да се ангажиратъ много слуги, които работятъ по цѣли дни около васъ, това нѣма да бѫде.

 

Всѣки отъ васъ трѣбва самъ да се чисти, защото нѣма толкова пари за слуги.

(Бесѣда, държана въ горницата на група отъ 72 жени. Сѫщото нѣщо се говори на останалитѣ мѫже и жени.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...