Jump to content

1923_07_02_3 Братско общежитие (Г. Радев)


Ани
 Share

Recommended Posts

Първи младежки събор, „Разцъвтяване на човѣшката душа“ на учениците от Бялото Братство, 1-5.07.1923, София, стар правопис. Беседи от Учителя и учениците, държани през лятото на 1923 г. Първо издание 1923 г., София. По стенографски записки.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

"Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство,
I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание,
ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис)
Книгата на PDF - за теглене
Съдържание

 

10 ч. с.

Братско общежитие.

(Г. Радевъ),

Като жива сѣмка у насъ е посѣта идеята за братство, едничъкъ социаленъ законъ на разумнитѣ човѣшки души, които живѣятъ въ любовьта.

Тази сѣмка започва да никне въ насъ, и нейнитѣ пръвни трепети пробуждатъ въ нашето съзнание идеята за братско общежитие.

Братското общежитие е прѣдверие на братството. При условията, при които се намиратъ днесъ човѣка и земята, то е едничко осѫществяване на братството, едничка социална форма, въ която то може да разрастне.

Постигнато то дава:

Освобождаване отъ ония стопански, обществени и нравствени ограничения, които спъватъ свободния разтежъ на човѣка. Човѣкъ прѣстава да зависи отъ писания човѣшки законъ, и се подчинява на оня вѫтрѣшенъ законъ, който е вложенъ въ сърцето му и написанъ въ ума му. Изтръгва се отъ робството на изкуственитѣ, човѣшки условия, и се поставя въ ония естествени условия които му дава живата природа. Въ братского общежитие човѣкъ може съзнателно и свободно да изпълнява своя свещенъ дългъ — самъ да си вади хлѣба.

Братското общежитие е мѣстото, кѫдѣто човѣкъ може будно да прѣмине отъ това стѫпало на съзнание къмь по-горно. То ще създаде онази мека атмосфера, въ която може да се дочака зазоряването на човѣшката душа, така, както на ранина човѣкъ притихналъ ожида изгрѣва на слънцето.

За ученика - братското общежитие е вѫтрѣшна школа. Като въ алхимична реторта, тукъ ставатъ онѣзи дълбоки прѣвръщения, въ които се раждатъ вѫтрѣшни цѣнности — качествата на ученика.

Явно е, че братското общежитие е не само външенъ проблемъ, а и вѫтрѣшенъ.

Живъ организъмъ е то. Законитѣ на човѣшкия организъмъ - най-пълно осѫществената комуна - сѫ и негови закони. Ето защо, нашата задача е само да приложимъ онова, което живата природа е вече осѫществила.

Живъ организъмъ е: и както тѣлото има глава и мозъкъ, дробове и сърце, и стомахъ, като седалища на духовния, административния и стопанския животъ, така и братското общежитие има своя глава и мозъкъ, сърце и дробове и стомахъ, прѣзъ които протича (общия), пълния му животъ.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани changed the title to 1923_07_02_3 Братско общежитие (Г. Радев)

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...