Jump to content

1925_07_07 Двадесеть правила отъ Учительтъ къмъ ученика (Учительтъ)


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата Трети младежки събор „И обхождаше Исус всичка Галилея“,  5-8.07.1925 г.,
Първо издание: София, 1925 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание на томчето

"Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство,
I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание,
ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис)
Книгата на PDF - за теглене
Съдържание

 

Вторникъ

7 юли, 6 ч. с.

Двадесеть правила отъ Учителя

къмъ ученика

1. Пѫтьтъ на ученика е пѫть на зазоряване. Той е пѫть на вѣчната свѣтлина, носителка на Любовьта.

2. Ученикътъ трѣбва да има винаги една права стойка на тѣлото си, която държи будно неговото съзнание и дава разположение на духа му за работа.

3. Ученикътъ има винаги възможность да прави добро. Доброто е цѣлъ въ неговия животъ.

4. Ученикътъ ще бѫде поставенъ прѣдъ изкушението, за да се изпитатъ убѣжденията му.

5. Ученикътъ бива поставянъ на силни прѣживявания, за да се кали въ издръжливость и будность на съзнанието. Животъ безъ прѣживявания е животъ на спящи души.

6. Ученикътъ не трѣбва да се смущава отъ формитѣ, а да гледа духа на нѣщата.

7. Ученикътъ се моли самъ. Той трѣбва да е съсрѣдоточенъ въ молитвата си и да прѣживява думитѣ й.

8. На ученика е необходимо малко съзерцание, за да може да се справи съ себе си.

9. На ученика е потрѣбно малко уединение, за да уякне вѫтрѣшно.

10. Нѣма по-хубаво нѣщо за ученика отъ чистотата! Ученикътъ като люби, трѣбва да придобива чистота. Любовьта е сила, която се развива само при чистотата.

11. Когато бѫдешъ свързанъ съ Бога, нѣма да има съблазънь за тебе.

12. Ученикътъ на окултната школа не бива да допуща никакво съмнѣние въ Божествения Промисълъ. Той знае, че пѫтьтъ, въ който е влѣзълъ, е правъ.

13. Съмнѣнието е една задача за ученика, която той трѣбва да разрѣши правилно.

14. По закона на Любовьта, щомъ повѣрвашъ, всичко е свѣтло за тебе. По това ще познаешъ, че си въ полето на Любовьта - тамъ съмнѣние нѣма. Усъмнишъ ли се, това показва, че Любовьта я нѣма. Въ Любовьта нѣма съмнѣние.

15. Първиятъ изпитъ, на който ученикътъ се поставя самъ, е съмнѣнието. Затуй той самъ трѣбва да прѣкара нощьта на съмнѣнието, и самъ да го побѣди.

16. Ученикътъ трѣбва да мине прѣзъ съмнѣнието. То е една область, която той трѣбва да мине и да прѣмине до край. Тамъ той ще се намѣри въ една сѣверо-полярна нощь - шесть мѣсеца нощь, но той трѣбва да разбира закона. Той трѣбва да я прѣкара, за да излѣзе пакъ на свѣтлия день и да се крѣпи прѣзъ всичкото врѣме. Слѣдъ като прѣмине този периодъ на мракъ, на вѫтрѣшно затъмнение, ще дойде прозрѣнието, ще дойде свѣтлия день, ще дойде Посвѣщението.

17. Ученикътъ трѣбва да вижда доброто навсѣкѫдѣ и у всѣкиго. Вижда ли той все прѣстѫпления, пороци и недостатъци, това е проказа въ неговото сърце. Ужасно е да носишъ дявола въ сърцето си!

18. Докато ученикътъ намира свѣтлина въ- свѣта, нищо не може да му се говори за Бога. Трѣбва да се яви отвънъ тъмнина, за да стане въ душата свѣтло. Само при вѫтрѣшната свѣтлина се ражда Любовьта къмъ Великото. Ученикътъ не трѣбва да се спира на свѣтлината въ свѣта, а да гледа свѣтлината въ душата си и нея да пази.

19. Ученикътъ не може да има приятелство и съ свѣта, и съ Бога. Ако ученикътъ люби Бога, свѣтътъ ще потъмнѣе за него, ще се скрие, ще изчезне, а той ще се намѣри въ единъ другъ свѣтъ на свѣтлина, миръ и радость, и тамъ ще чуе Учителя си.

20. Приятенъ е пѫтьтъ на ученика въ всичкитѣ му мѫчнотии, защото е пѫть на възлизане!

Дадени отъ Учительтъ на 7 юли 1925, 6 ч. с.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани changed the title to 1925_07_07 Двадесеть правила отъ Учительтъ къмъ ученика (Учительтъ)
  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...