Jump to content

1924_07_06 Любовь и мисъль (Учительтъ)


Ани
 Share

Recommended Posts

Втори младежки събор „Да възлюбиш“, на учениците от Бялото Братство, 6-7.07.1924, София,
Първо издание: Севлиево, 1940 г. Второ издание, Варна, 1994 г. стар правопис.
Книгата за теглене на PDF (1940)
Съдържание

"Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство,
I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание,
ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис)
Книгата на PDF - за теглене
Съдържание

 

 

Любовь и мисъль

Свѣтътъ е създаденъ въ седемь дни. Първиятъ день отговаря на недѣлята. Човѣкъ пъкъ е създаденъ въ шестия день, който отговаря на петъкъ - день на Венера, день на любовьта. Следователно, човѣкъ трѣбва да благодари за своето създаване, но същевременно и да го оправдае. Човѣкъ е създаденъ въ деня на любовьта, но не може да обхване Великата Божия Любовь. Той е възприелъ само часть отъ нея въ душата си, за да изпълни светото предназначение, за което е дошелъ на земята. Въ какво седи светото предназначение на човѣка? Въ придобиване на разумната любовь и свѣтлата мисъль. Кои сѫ отличителните качества на разумната любовь и свѣтлата мисъль? Разумната любовь обединява нѣщата. Въ нея нѣма никакво разединяване. Свѣтлата мисъль изключва всѣкакво вкисване, гниене, ферментиране на нѣщата.

Какъ познаваме, кой човѣкъ живѣе въ разумната любовь, въ шестия день на Битието? Който живѣе въ шестия день, въ деня на любовьта, забравя своитѣ лични интереси и се стреми къмъ едно: да приложи закона на любовьта въ своя животъ. Той познава проявите на разумната любовь, придобива нови, възвишени възгледи, които осмислятъ живота му.

Той има правилни отношения къмъ Бога, къмъ хората и къмъ своята душа. Този човѣкъ наричаме човѣкъ на шестата раса - новиятъ човѣкъ. Два елемента отличаватъ новия човѣкъ отъ стария: разумна любовь и свѣтла мисъль. Той малко говори, много работи. Обикновениятъ човѣкъ повече говори, по-малко работи, вследствие на което работите му не вървятъ добре.

Казано е въ Писанието: „Който много говори, много грѣши”. Наистина, като се вслушвате въ говора на хората, виждате, че много думи не сѫ поставени на мѣсто, вследствие на което внасятъ нещо дисхармонично въ живота. Освенъ това, нѣкои думи сѫ груби, отрицателни и пораждатъ недоразумения между хората. Ето защо, добре е човѣкъ малко да говори. Като говори малко, и грубиятъ човѣкъ минава за благороденъ. Една българска поговорка казва: „Говоренето е сребро, мълчанието – злато”. Като знаете това, вие трѣбва да работите надъ себе си, да се пробуди Божественото съзнание въ васъ. Щомъ Божественото съзнание се пробуди, човѣкъ се хармонизира напълно. Той носи Божия образъ въ себе си. За такъвъ човѣкъ се казва, че е създаденъ по образъ и подобие Божие. Докато човѣшкото, или нисшето съзнание работи въ васъ, вие сте неразположени, недоволни, груби, гледате мрачно на живота. Пробуди ли се Божественото съзнание въ васъ, вие ставате весели, разположени, доволни отъ живота, готови на всякакви услуги и жертви за Бога. Малко нѣщо се иска отъ човѣка: да обърне мисъльта си къмъ Бога, къмъ Великото начало въ свѣта. Каквато работа и да предприеме, човѣкъ трѣбва да се стреми къмъ придобиване на разумната любовь и свѣтлата мисъль. Безъ тѣзи елементи, каквото знание, каквато сила и да има, той не може да ги използува разумно.

Съветвамъ ви презъ тази година да дадете възможность на Бога да работи въ васъ, да уреди външния и вътрешния ви животъ. Страдате ли или се радвате, оставете всичко на Бога. Той е въ състояние да регулира енергиитѣ ви, да уреди вашитѣ работи. Да предоставите всичко на Бога, това значи, да хармонизирате силите на своя организъмъ, да определите отношенията си къмъ цѣлото и къмъ неговитѣ части. Ако не дадете ходъ на Божественото съзнание въ себе си, никаква хармония не можете да въдворите въ живота си. Каквито проповѣди да ви се държатъ, каквато философия и наука да изучавате, щомъ Божественото съзнание не е пробудено въ васъ, вие ще се намирате въ положението на богатъ човѣкъ, който има на разположение всичко, но стомахътъ му е разваленъ и не може да се ползува отъ благата на своя животъ. Който е далъ ходъ на Божественото начало въ себе си, той е богатъ и здравъ човѣкъ. Богатиятъ и здравъ човѣкъ се ползува отъ всички блага на живота: отъ светлината, отъ въздуха, отъ водата, отъ храната. Голѣмо е влиянието на чистия въздухъ върху човѣка. Като знаете това, дайте възможность на въздуха да прониква въ дробоветѣ ви, да внесе разширение въ дихателната ви система.

И тъй, помнете: човѣкъ е създаденъ въ шестия день, въ деня на любовьта, заради което е нареченъ дете на любовьта. Като дете на любовьта, той трѣбва да оправдае грижите, които майка му е положила и всеки моментъ полага за неговото повдигане и развитие. Какъ ще оправдаете грижите на своята майка? Какъ ще благодарите на любовьта, която ви е създала? Какъ ще докажете, че сте чада на Бога на любовьта? Като изпълните Неговата воля. Волята на Бога е да живѣете помежду си въ любовь.

*

3. Беседа отъ Учителя, държана

на 6. юлий, 1924 г. - София.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Ани changed the title to 1924_07_06 Любовь и мисъль (Учительтъ)
  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...