Jump to content

1942_07_03 Домъ на блаженството


Ани
 Share

Recommended Posts

"Опорни точки на живота", беседи отъ Учителя,
държани при Седемтѣ рилски езера и въ София, 1942 г..
Първо издание, София, 1942 г.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

Домъ на блаженството

Размишление.

„Ако се не роди нѣкой изново, не може да види Царството Божие.“ (Иоана, 3 гл., 3 ст.) — Родениятъ изново е човѣкъ, роденъ отъ любовьта, оживѣлъ въ мѫдростьта и възкръсналъ въ истината. Това е човѣкътъ, който сега излиза отъ Бога и иде на свѣта, за да изяви силата Божия, да изяви силата на доброто, силата на правдата и силата на разумностьта.

Това е човѣкътъ, който носи знанието на любовьта и силата на милосърдието.

Това е човѣкътъ, който носи свѣтлината на мѫдростьта. Той отваря очитѣ на слѣпитѣ.

Това е човѣкътъ, който носи истината и свободата.

Това е човѣкътъ, който носи живота на безсмъртието.

Съгради дома си отъ нишкитѣ на любовьта; изплети го отъ нишкитѣ на мѫдростьта; украси го съ нишкитѣ на истината.

Сложи тогазъ трапеза въ дома си и покани на гости любовьта; покани на гости мѫдростьта; покани на гости истината. Стани, та имъ послужи, да се научишъ, какъ да живѣешъ.

Престани да се тревожишъ за малкитѣ нѣща — отъ тѣхъ се създаватъ скѫпоценни камъни.

Престани да се тревожишъ за мѫтната вода — тя наторява живота.

Престани да се смущавашъ отъ тъмнината, която ограничава живота.

Тъмнина и свѣтлина сѫ приятели на любовьта.

Знание и невежество сѫ приятели на мѫдростьта.

Робство и свобода сѫ приятели на истината.

Тъмнината е стариятъ заветъ; свѣтлината — новиятъ заветъ.

Родениятъ отъ плътьта е човѣкъ на стария заветъ; родениятъ отъ Духа е новиятъ човѣкъ — човѣкътъ на любовьта.

Всѣки човѣкъ, който се тревожи отъ хапливитѣ мухи, не може да разбере свѣта. Който впрѣга хапливитѣ мухи на работа, да оратъ земята, той разбира живота.

Създай отъ хапливитѣ мухи говеда, крави, коне и тури имъ самаръ; нека и тѣ да работятъ, да помагатъ на живота. Не мисли, какво ще стане съ тѣхъ и каква е тѣхната участь. Нека работятъ! По-добре работа, отколкото хапане; по-добре ядене, отколкото ритане; по-добре говорене, отколкото злословене.

Накарай хапливитѣ мухи да пѣятъ.

Накарай хапливитѣ мухи да играятъ на хорото, както младитѣ моми и момци.

Нека хапливитѣ мухи станатъ ученици на добритѣ хора.

Нека хапливитѣ мухи станатъ ученици на живота.

Нека хапливитѣ мухи забравятъ своето минало недоволство и не се гордѣятъ съ това, че заставятъ воловетѣ да бѣгатъ отъ тѣхъ. Защото, когато слабиятъ гони силния, смѣшенъ става; когато слабиятъ рита силния, краката му се изкълчватъ; когато слабиятъ се бори съ силния, рѫцетѣ му се осакатяватъ; когато слабиятъ спори съ силния, той оглупява.

Не се опитвай да победишъ Всесилния.

Не се опитвай да надхитришъ разумния.

Не се опитвай да ограничишъ свободния. Стани слуга на любовьта.

Стани ученикъ на мѫдростьта.

Стани придворенъ на истината.

По-добре любовь, отколкото омраза; по-добре знание, отколкото невежество; по-добре свобода, отколкото робство.

Хапливитѣ мухи създадоха безлюбието, невежеството и робството. Какво ти костува да се откажешъ отъ една хаплива муха? Нѣма по-слабо сѫщество отъ хапливата муха. Какво те спъва да я победишъ? Не се заблуждавай да мислишъ, че хапливата муха е силна.

Богъ ще засвири, и всички хапливи мухи ще почнатъ да играятъ хоро.

Богъ ще засвири, и всички хапливи мухи ще почнатъ да пѣятъ въ хоръ.

Богъ ще засвири, и всички хапливи мухи ще вдигнатъ знамето на свободата и ще го разнесатъ по свѣта.

Стани началникъ на хапливитѣ мухи и ги поведи напредъ, като знаменосецъ. Да пѣятъ, да играятъ, да скачатъ и да кажатъ, че това е новиятъ животъ въ свѣта.

Благодаримъ Ти, Господи, за любовьта, която си изпратилъ на свѣта.

Благодаримъ Ти, Господи, за мѫдростьта, която си изпратилъ на свѣта.

Благодаримъ Ти, Господи, за истината, която си изпратилъ на свѣта. Тѣ ще ни въведатъ въ дома на блаженството.

*

12. Беседа отъ Учителя, държана при седемтѣ

Рилски езера, на 3 юлий, 5 ч. с. 1942 г.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...