Jump to content

1942_07_02 Красотата на живота


Ани
 Share

Recommended Posts

"Опорни точки на живота", беседи отъ Учителя,
държани при Седемтѣ рилски езера и въ София, 1942 г..
Първо издание, София, 1942 г.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

Красотата на живота

Размишление.

„Защото, който прави волята на Отца моего, Който е на небеса, той ми е братъ, и сестра, и майка“. (Матея, 12 гл.,— 50 ст.).

Въ добрия и разуменъ животъ красивото е любовьта.

Въ добрия и чистъ животъ красивото е мѫдростьта.

Въ добрия и свѣтълъ животъ красивото е истината.

Подържай красотата на любовьта.

Подържай чистотата на мѫдростьта.

Подържай свѣтлината на истината, и ще бѫдешъ винаги радостенъ и блаженъ, защото Богъ пребѫдва въ тѣхъ.

Любовьта, съ своята красота, изпълва цѣлия Божественъ свѣтъ.

Мѫдростьта, съ своята чистота, прониква цѣлото Битие.

Истината, съ своята свѣтлина, държи въ свобода всички сѫщества въ Божествения свѣтъ.

Обичай любовьта, обичай мѫдростьта, обичай истината.

Нека тѣ бѫдатъ свѣтилници на душата ти, защото чрезъ тѣхъ Богъ се изявява на онѣзи, които Го търсятъ.

Призовавайте Бога въ любовьта.

Призовавайте Го въ мѫдростьта.

Призовавайте Го въ истината.

Само така ще чуете тихия гласъ на Неговия Духъ да говори на вашия духъ, да говори на вашата душа, да говори на вашия умъ, да говори и на вашето сърдце.

Благостьта на Бога винаги пребѫдва въ Неговата любовь, въ Неговата мѫдрость, въ Неговата истина. Чрезъ тѣхъ се изявява Неговата безгранична благость.

Служете на Господа съ любовь, служете Му съ мѫдрость, служете Му съ истина, и ще имате животъ, свѣтлина и свобода.

Красотата на любовьта, чистотата на мѫдростьта и свѣтлината на истината да пребѫдватъ въ васъ.

Пребѫдете въ тѣхъ, за да пребѫдатъ и тѣ въ васъ.

Тѣ сѫ новиятъ животъ, който Богъ изпраща въ свѣта.

Духътъ Божи иска милость, а не жертва.

*

11. Беседа отъ Учителя, държана при седемтѣ

Рилски езера, на 2 юлий, 5 ч. с. 1942 г.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...