Jump to content

1942_06_28 Новиятъ свѣтъ


Ани
 Share

Recommended Posts

"Опорни точки на живота", беседи отъ Учителя,
държани при Седемтѣ рилски езера и въ София, 1942 г..
Първо издание, София, 1942 г.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

Новиятъ свѣтъ

Размишление.

Душата е храмъ на истината, умътъ — светилище на мѫдростьта, сърдцето — олтаръ на любовьта.

Богъ създаде свѣта на свѣтлината за очитѣ, свѣта на слуха — за ушитѣ, свѣта на уханието — за носа, свѣта на словото — за устата, работата — за рѫцетѣ, движението — за нозетѣ, тѣлото — за жилище на душата.

Стариятъ човѣкъ бѣше създаденъ за живота и за движението.

Новиятъ човѣкъ е създаденъ за любовьта и за знанието.

Следователно, отъ живота къмъ любовьта! Отъ любовьта къмъ Бога! Само така човѣкъ познава, че Богъ е всичко въ свѣта. Ние не говоримъ за свѣта на тъмнината, въ която хората блуждаятъ, но за свѣта на свѣтлината, която отваря очитѣ на хората за ново познание на Бога. Ние говоримъ за свѣта на свѣтлината, въ която хората възкръсватъ.

Богъ е вѣчна красота на живота.

Богъ е вѣчно постижение на любовьта.

Богъ е вѣчно изявяване на красотата — основа на доброто.

Въ новия свѣтъ, който Богъ създава, всички хора се обединяватъ въ едно цѣло, за да живѣятъ въ любовьта. Вѣрни сѫ думитѣ на апостолъ Павелъ, който казва: „Око не е видѣло, и ухо не е чуло това, което Богъ е приготвилъ за душитѣ, които Го любятъ“.

Богъ създаде вселената за душитѣ, да живѣятъ въ нея и да се радватъ на славата Божия, въ която Той ги е облѣкълъ. Христосъ казва: „И славата, която Ти ми даде, азъ я дадохъ на тѣхъ, за да бѫдатъ едно, както и ние сме едно“. (Иоана, 10 гл., 22 ст.).

Като четатъ Евангелието, нѣкои религиозни хора искатъ да имъ се откриятъ великитѣ истини на живота. Какъ ще откриете на човѣка нѣщо, ако той държи очитѣ си затворени? Докато очитѣ му сѫ затворени, той нищо не вижда. Щомъ отвори очитѣ си, ще види всичко, каквото му се открива. Какво ще разбере за свѣтлината онзи, на когото очитѣ сѫ затворени? Каквото и да му се говори, нищо нѣма да разбере. За да учи и да придобива знания, човѣкъ трѣбва да отвори очитѣ и ушитѣ си за свѣтлината. Тя има и звукъ, който се възприема чрезъ ушитѣ. Звукътъ, звуковитѣ вълни носятъ Словото. Какво ще говорите на човѣкъ съ затворени уши? Който има очи и уши и не ги отваря, той е осѫденъ на страдания.

Какво представятъ страданията за човѣшката душа? — Условия за растене и развиване. Когато страда, душата расте и се развива. Нейнитѣ мисли, чувства и способности се разцъвтяватъ. Тя се превръща въ цвѣтъ, който разнася надалечъ уханието си; завързва плодъ, който скоро узрѣва. Душа, която не страда, завинаги остава затворена пѫпка.

Храни душата си съ зрѣлитѣ плодове на своя животъ, за да расте тя, да се развива и постоянно да се освобождава.

Плодоветѣ на душата сѫ райски плодове, къмъ които всѣки се стреми.

Едва сега хората се готвятъ да влѣзатъ въ реалния животъ, пъленъ съ красота и вѫтрешна сладость. Реалниятъ животъ наричаме още Божественъ животъ.

Животътъ безъ сладость е горчевина.

Животътъ безъ ухание е смрадь.

Животътъ безъ красота е грозота.

Днесъ се твори новъ свѣтъ, който се нуждае отъ нови условия, нови положения, които да станатъ плъть и кръвь на човѣка. Това наричаме реалность въ живота. Въ тази реалность, именно, човѣшката душа ще се изяви въ своята красота и величие.

Когато ператъ нечистата риза, трѣбва ли да се плаче?

Когато посѣватъ житното зърно въ земята, трѣбва ли да се плаче?

Когато вършеятъ житото, трѣбва ли да се плаче?

Когато удрятъ камъка, за да се извае отъ него хубава статуя, трѣбва ли да се плаче?

„И явихъ имъ Твоето име, и ще явя, да бѫде въ тѣхъ любовьта, съ която Си ме възлюбилъ, и азъ въ тѣхъ“. (Иоана, 10 гл., 26 ст.).

Стариятъ човѣкъ изучава живота, а новиятъ — любовьта.

Бѫдете, прочее, и вие нови хора, да изучавате любовьта.

*

7. Беседа отъ Учителя, държана при седемтѣ

Рилски езера, на 28 юний, 5 ч. с. 1942 г.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...