Jump to content

1942_06_23 Възходящият пѫть


Ани
 Share

Recommended Posts

"Опорни точки на живота", беседи отъ Учителя,
държани при Седемтѣ рилски езера и въ София, 1942 г..
Първо издание, София, 1942 г.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

Възходещиятъ пѫть

Размишление.

Иоана 10:1—15.

Божествениятъ свѣтъ е свѣтлина, свѣтъ на редъ и порядъкъ, свѣтъ на вѣчна Божествена хармония, която свѣтлитѣ души разнасятъ изъ вселената, създадена отъ Бога за проява на своята слава и величие.

Свѣтъ безъ свѣтлина е свѣтъ на безпорядъкъ и безредие — свѣтъ, който се нуждае отъ Божествената рѫка.

Свѣтътъ на безводието и свѣтътъ на сухотата е свѣтъ, който се нуждае отъ Божия миръ, отъ живота на радостьта.

Използувай услугитѣ на малкитѣ случки въ живота, за да направишъ добро.

Използувай услугитѣ на малкитѣ случки, за да постѫпишъ справедливо къмъ своята душа, която носи бремето на всички души.

Използувай услугитѣ на малкитѣ, ежедневни случки въ живота, за да проявишъ своята разумность. Само така душата уяква въ доброто, въ справедливостьта и въ разумностьта.

И най-малката случка дава потикъ къмъ доброто, което иде отъ Бога; най-малката случка дава потикъ къмъ справедливостьта; най-малката случка дава потикъ къмъ разумностьта. Всѣко нехайство къмъ доброто, къмъ справедливостьта и къмъ разумностьта сѫ причина за страданията въ човѣшкия животъ.

Страдашъ, защото си нехаенъ къмъ доброто.

Страдашъ, защото си нехаенъ къмъ справедливостьта.

Страдашъ, защото си нехаенъ къмъ разумностьта.

Напусни калния пѫть на живота, дето всичко е въ мъгла, и тръгни по възходещия пжть на любовьта.

Не презирай малкитѣ цвѣтенца, които срѣщашъ на пѫтя си.

Не презирай роснитѣ капчици, които виждашъ по завѣхналитѣ листа.

Не презирай цвъртенето на малкитѣ птички, които се разговарятъ помежду си.

Не отхвърляй и най-малката пѣсень на свѣтлината, която весели твоята душа.

Не отказвай услугитѣ си на малкия бръмбаръ, който бръмчи около тебе и се моли. И когато кацне на колѣното ти, поглади го и му кажи: Благодаря ти за малката услуга и за малкото благо, което ми носишъ.

Благодари, не за хапливитѣ мухи, които хапятъ, но за малкитѣ бръмбарчета, които милватъ. Хапливитѣ мухи сѫ лошитѣ хора, а малкитѣ бръмбарчета — добритѣ хора.

Говори ясно и отчетливо, не бѫди гъгнивъ.

Всѣки човѣкъ, който седи на два стола, е гъгнивъ.

Всѣки човѣкъ, който не знае, какъ да постѫпва, е несретникъ.

Въ свѣта на доброто и на злото, въ който живѣешъ, избирай първо доброто, а после карай злото да слугува на доброто.

Не свързвай приятелство съ злото. То е най-тежкиятъ товаръ, който можешъ да понесешъ; най-тежката работа, която можешъ да свършишъ; най-трудното учение, което можешъ да постигнешъ; най-голѣмитѣ изненади, които можешъ да срещнешъ. Злото има само единъ приятель — любовьта.

Запознай се първо съ приятеля на злото — съ любовьта, а после и съ самото зло..

Не бутай огъня съ пръстъ, но съ дилафъ.

Свѣтътъ на доброто и на злото е Божественъ свѣтъ. Не влизай преждевременно въ този свѣтъ — тамъ не ти е мѣстото. Докато не разполагашъ съ знанието и силитѣ на напредналитѣ и разумни сѫщества въ Божествения свѣтъ, ти всѣкога ще страдашъ.

Страдание, което не може да се използува, е спънка за душата.

Страдание, което може да се използува, е подвигъ за душата.

Радвай се на малкитѣ блага, които Богъ ежедневно и непреривно ти изпраща, за да се укрепишъ въ пѫтя, който води къмъ любовьта.

Когато влѣзешъ въ предѣлитѣ на любовьта, тя ще открие предъ тебе красотата на Божествения свѣтъ.

Безъ любовьта Божественитѣ блага сѫ непостижими.

Съ любовь Божественитѣ блага представятъ нишки, отъ които цѣлиятъ животъ е изтъканъ.

Духътъ е Онзи, Който съ своята свѣтлина тъче добрия животъ на човѣка.

Ходи въ свѣтлината на Духа, за да те благослови Господъ.

Използувай допирнитѣ точки на свѣтлината.

Използувай възможноститѣ на свѣтлината.

Обръщай внимание на най-малкия лъхъ на свѣтлината, за да откриешъ незнайнитѣ пѫтища на живота. Въ тѣхъ се криятъ Божиитѣ радости, които слизатъ отъ небето. Земята е мѣсто на Божиитѣ съкровища, отъ които ти се ползувашъ ежедневно. Тамъ и прахътъ е толкова цененъ, колкото и златото. Думата „прахъ“ е смислена. На български езикъ тя има две значения: сѫществителното „прахъ“ и глаголътъ „прахъ“. Човѣкъ пере, за да премахне праха. Всѣко напрашено нѣщо трѣбва да се изчисти. Думата „прахъ“ е свързана съ понятието чистота. Думата „чистота“ пъкъ е свързана съ Божествения свѣтъ. Значи, прахътъ води къмъ чистота, а чистотата — къмъ Божествения свѣтъ. Въ разумния свѣтъ прахътъ е цененъ, както златото, както скѫпоценнитѣ камъни, както сладкитѣ плодове, както чистата течаща вода. Прахътъ е перото, съ което е написанъ земниятъ животъ. Ако го обичашъ, той е единенъ; ако не го обичашъ, той се разединява и ти създава мѫчнотии.

Не презирай мѫчителя си. Обичай го, защото чрезъ него ти ще се върнешъ при Бога.

Работи съзнателно и разумно върху себе си, за да се справишъ съ праха и да се освободишъ отъ него. За предпочитане е да се справяшъ съ праха, отколкото да заемашъ най-високото положение въ свѣта. Да царувашъ, безъ да си се справилъ съ праха, това е суета на живота. Да царувашъ, следъ като си се справилъ съ праха, ти си въ радостьта на живота. Ако се радвашъ, много е прахътъ въ живота ти; ако скърбишъ, малко е твоятъ прахъ. Прахътъ пѣе своята пѣсень на живота, отъ чиито частици е произлѣзълъ той.

Посрѣщайте съ радость Словото Божие, което влиза въ вашитѣ души.

Словото Божие носи Божественитѣ блага.

Каквото и да се случва въ живота ви, добро или зло, радвайте се. Богъ ще превърне всичко на добро.

Тамъ, дето е Богъ, смърть и животъ сѫ едно.

Пребѫдвайте въ Бога, за да пребѫдва и Той въ васъ.

Изучавайте ценнитѣ думи на любовьта.

Изучавайте Словото, което иде отъ Бога.

*

3. Беседа отъ Учителя, държана при седемтѣ

Рилски езера, на 23 юний, 5 ч. с. 1942 г.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...