Jump to content

1940_08_19 Единство въ Любовьта


Ани
 Share

Recommended Posts

"Божествениятъ и човешкиятъ свѣтъ", Рилски беседи отъ Учителя,
държани на Мусала, Седемтѣ езера и София, 1940 г.
Първо издание, София, 1940 г.
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

Единство въ Любовьта

Свѣтътъ е изложенъ на постоянни промѣни. Благодарение на външнитѣ промѣни, ние виждаме, че ставать промѣни и въ самия човѣкъ. Детето се ражда малко, безпомощно, слабо, но постененно расте, развива се и се измѣня. Майката гледа детето си и казва: Колко е пораснало, колко се е измѣнило моето дете! За да не се натъква на противоречия, майката трѣбва да знае, че детето й не е нейно. То принадлежи на Бога. Богъ изпита любовьта на Аврама чрезъ сина му. Той му заповѣда да заколи единствения си синъ и да Му го принесе въ жертва. Аврамъ не се поколеба — вдигна ножъ и пристѫпи къмъ любимия си синъ. Той издържа изпита си. Една рѫка задържа ножа въ въздуха и, вмѣсто сина си, той принесе друга жертва на Бога. Бѫдете готови и вие да пожертвувате всѣка Божествена мисъль въ себе си за Бога, на когото тя принадлежи. Щомъ сте готови на такава жертва, тази мисъль ще остане завинаги при васъ. Само чрезъ любовьта си къмъ Бога вие придобивате истинско знание. Любовьта предшествува знанието.

Рѣката тече, но това не зависи отъ нея. Понѣкога рѣката приижда и прелива коритото си. И това не зависи отъ нея. Сѫщото се отнася и до човѣка. И човѣкъ се натъква на нѣща, които не зависятъ отъ него. Той не може нито да ги измѣни, нито да спре тѣхнитѣ прояви. Следователно, правете само това, което зависи отъ васъ. Не се грижете за нѣща, които не зависятъ отъ васъ. Тѣхъ Богъ ще направи. Искате ли да имате хубава кола, кажете на нѣкой майсторъ коларь да ви направи такава. Какъ ще я направи, това не е ваша работа. Вие не можете да учите художника, какъ да рисува. Не учете земедѣлеца, какъ да сѣе житото. Той знае, че житнитѣ зрънца не се нуждаятъ отъ много пръсть. Турите ли имъ повече или по-малко пръсть, отколкото трѣбва, вие ще ги изложите на голѣми мѫчнотии.

Съвременнитѣ хора искатъ да се освободятъ отъ мѫчнотиитѣ си. Не е въпросъ да се освободятъ отъ мѫчнотиитѣ, но да не ги увеличаватъ или намаляватъ. Ако ги увеличаватъ, тѣ ще пъшкатъ подъ тежестьта имъ и не могатъ да се развиватъ; ако ги намаляватъ, тѣ съвсемъ ще оголѣятъ. Мѫчнотиитѣ сѫ необходими за човѣка дотолкова, доколкото той може да работи съ тѣхъ. За всѣки човѣкъ е опредѣлено, колко мѫчнотии може да носи. На човѣка е опредѣлено, съ какви възможности ще разполага и при какви условия ще живѣе. Човѣкъ има условия за работа, но ако е глупавъ, не може да ги използува. Като поумнѣе, той търси условия, но вижда, че ги е изгубилъ. Тогава той съжалява за изгубенитѣ условия. По-добре е човѣкъ да поумнѣе, преди да е изгубилъ благоприягнитѣ условия. Добритѣ условия не сѫ нищо дргго, освень царския произходъ на душата. Не уповаваите на своя царски произходъ, за да не изгубите условията си преждевременно. Уповаваше на своя умь, на своето сърдце и на своята воля за да използувате условията, които ви сѫ дадени. Приемете любовьта и работете съ нея, за да развивате вложенитѣ въ вась дарби и способности.

Въ присмането и въ прилагането на любовьта пазете следното правило: любовьта къмъ Единния е любовь къмъ всички. Който люби Единния, а не люби всички, той е на кривъ пѫть. Всички трѣбва да обичатъ Единния, а Той — всички. т. е. множеството. Когато обичате Бога, помнете, че това е любовьта на всички сѫщества. Като обичате хорага, това е любовьта на Бога къмъ тѣхъ. Който обича само Единния, той може да обича всички. Щомъ обича всички, той може да обича и Единния. Това сѫ възможности за всѣки човѣкъ. Кога то изявява любовьта си къмъ всички, Богъ учи хората, какъ трѣбва да обичатъ. Ако мислятъ, че съ своята любовь могатъ да стигнатъ високо нѣкѫде, тѣ се самозаблуждаватъ. Както бащата и майката обичатъ всичкитѣ си синове и дьщери, така и Богъ обича всички хора. Любовьта на синоветѣ и на дъщеритѣ къмъ родителитѣ ни дава представа за любовьта на мнозинството къмъ Бога. Любовьта на родителитѣ къмъ децата ни дава представа за любовьта на Единния къмъ всички. Който проявява любовьта си правилно, той обича човѣка заради онова вѣчно начало въ него, а не заради неговитѣ знания, способности, добродетели н т. н. Любовьта е проява на онова начало, което хората не познаватъ. Безъ любовьта Богъ остава незнаенъ.

Любовьта приближава хората, не по физическо разстояние, а по връзка между душитѣ. Въ духовно отношение, които се обичатъ, тѣ сѫ близо единъ до другъ. Ако не се обичатъ, тѣ сѫ далечъ. Като се мразятъ, хората живѣятъ въ тъмнина. Следователно, искате ли да живѣете въ свѣтлина, обичайте се.

Мнозина се страхуватъ да не изгубятъ любовьта си, да не я открадне нѣкой. Любовьта нито се губи, нито се придобива. Невъзможно е любовьта да се изгуби. Обаче, човѣкъ се отваря и затваря за любовьта. Това, което наричате загубване на любовьта, ние го наричаме затваряне на човѣшкото сърдце за любовьта. Отворете широко умоветѣ и сърдцата си за любовьта, за да се познаете, да разберете истинската свобода. Любовьта е най-тежкото и най-лекото нѣщо въ свѣта. Ако искашъ да обсебишъ любовьта, да я държишъ само за себе си, тя става по-тежка и отъ земята, и отъ слънчевата система. Ако си доволенъ отъ най-малкитѣ прояви на любовьта и си готовъ да я сподѣлишъ съ всички хора, тя става толкова лека, че можешъ да я носишъ всѣкога съ себе си, безъ да усѣщашъ, че носишъ нѣщо.

И тъй, искате ли нѣщо отъ Бога, помолете се веднъжъ и повече не настоявайте. Той знае нуждитѣ ви и е готовъ всѣкога да ви помага.

*

16. Беседа отъ Учителя, държана при

седемтѣ рилски езера, 19 августъ, 9 ч. с. 1940 г.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...