Jump to content

1935_08_07 Царскиятъ пѫтъ на душата


Ани
 Share

Recommended Posts

"Царския пѫтъ на душата", беседи отъ Учителя,
държани на Рила и въ София-Изгревъ прѣзъ лѣтото на 1935 г.
Първо издание,  София, 1935 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание  на томчето

Царскиятъ пѫть на душата.

Иоана 10:12—22.

Съблюдавайте следнитѣ четири нѣща въ живота си:

Пази свободата на душата си, силата на духа си, свѣтлитѣ мисли на ума си и добритѣ чувства на сърдцето си!

Гледай на добритѣ си постѫпки като на скѫпоценни камъни, които си придобилъ въ живота си! Тѣ сѫ награда на твоя животъ.

Радвай се повече на пѫтя на свѣтлината, въ който ходишъ, отколкото на изгубения пѫть на тъмнината, който си напусналъ!

Помнете: Царскиятъ пѫть на душата е добрата мисъль на духа.

Радвай се повече на малкото, което расте и се увеличава, отколкото на голѣмото, което се смалява и изхабява.

Когато слънцето изгрѣва, свѣтлината се възцарява.

Когато слънцето залѣзва, тъмнината се въдворява.

Съблюдавай разумния порядъкъ на Божествената Душа, въ който силата предшествува свободата; свободата предшествува свѣтлата мисъль; свѣтлата мисъль предшествува добритѣ чувства; добритѣ чувства предшествуватъ добритѣ постѫпки. По този пѫть се постига щастието, което търсишъ.

Помни и не забравяй:

Ти не си пратенъ на земята да глождишъ изоставенитѣ кости на твоитѣ предци.

Всѣка разумна душа има свое опредѣлено мѣсто въ свѣта.

Бѫди благодаренъ на това, което ти е дадено!

Изплитай своето благоденствие тъй, както паякътъ изплита своята мрежа.

*

7 августъ, 5 ч. с.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...