Jump to content

1932_08_17 Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Цѣнното изъ книгата на великия животъ", бесѣди отъ Учителя, презъ лѣтото на 1932 г.,
Седемьт
ѣ рилски езера.
Пѫрво издание, София, 1932 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

ЦѢННИ МИСЛИ ИЗЪ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТЪ.

Пѫтьтъ на живота за невѣжия е труденъ.

Пѫтьтъ на живота за разумния е лекъ.

Отваряй вратата на живота, когато слънцето изгрѣва.

Затваряй вратата на живота, когато слънцето залѣзва.

Разбраното противорѣчие за едни носи радость, за други — скръбь.

Ако скърбишъ за това, което си разбралъ, ти не си позналъ живота.

Ако се радвашъ за това, което си разбралъ, ти си схваналъ свѣтлитѣ страни на живота.

Носи запалената свѣщь прѣдъ себе си, и пѫтьтъ ти ще бѫде освѣтленъ.

Мисли само затова, което носи животъ въ себе си.

Ако искашъ да бѫдешъ здравъ, мисли за радостьта и веселието.

Ако искашъ да бѫдешъ богатъ, мисли за знанието и търпѣнието.

Ако искашъ да бѫдешъ силенъ, мисли за свѣтлината.

Ако искашъ да се не спъвашъ, бѫди всѣкога доволенъ, безъ да има защо.

Бѫди доволенъ въ недоволството си.

Бѫди радостенъ въ скръбьта си.

Бѫди веселъ въ непостижението си. Постижението за едното е непостижение за другиго; а непостижението за другиго е постижение за тебе.

Ако видишъ, че грѣшникътъ грѣши, дошло е врѣме за тебе да станешъ праведенъ.

Ако видишъ свéтия човѣкъ и не разберешъ неговата светость, има условия да паднешъ.

Не очаквай много отъ огънь, дѣто всичко изгаря.

Не очаквай много отъ богатство, дѣто всичко се изгубва.

Не очаквай много отъ деня, дѣто слънцето залѣзва.

Не съжалявай за това, което си забравилъ.

Радвай се на това, което помнишъ.

Не дръжъ смѣтка за счупенитѣ стомни на своитѣ ближни.

Не се спирай да прѣброявашъ прашинкитѣ по пѫтя.

За скѫсанитѣ дрипи не плачи.

На калната вода паметникъ не прави.

Не търси доброто, което съблазнява — то не е за тебе.

Не търси богатството, което уморява — то не е за тебе.

Не търси знанието, което разстройва — то не е за тебе.

Помни: ти не си пратенъ въ свѣта да разрѣшавашъ всичкитѣ противорѣчия. Ти си пратенъ да живѣешъ. Ако научишъ това, ти много ще придобиешъ; ако не научишъ това, много още има да се прозявашъ.

Знай, че пѫтищата на изгрѣващето слънце и пѫтищата на залѣзващето слънце се различаватъ.

Пѫтищата на младия и на стария, на добрия и на злия, на любещия и на мразещия, на мѫдрия и на невѣжия, на человѣколюбивия и на насилника сѫщо така се различаватъ.

Не съжалявай, че имашъ само една уста.

Не скърби, че имашъ само единъ езикъ.

Не се безспокой, че сѫ ти останали само два крака.

Не мечтай да имашъ двѣ глави.

Когато работишъ, дръжъ рѫцѣтѣ си винаги спокойни.

Не окачвай завѣса на очитѣ си.

Не изгасвай свѣщитѣ на сърцето си, когато слънцето изгрѣва.

Не кѫсай цвѣтята, когато цъвтятъ.

Обичай свѣтлината и свободенъ бѫди.

*

17 августъ, 5 ч. с.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...