Jump to content

1932_08_09 Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Цѣнното изъ книгата на великия животъ", бесѣди отъ Учителя, презъ лѣтото на 1932 г.,
Седемьт
ѣ рилски езера.
Пѫрво издание, София, 1932 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

ЦѢННИ МИСЛИ ИЗЪ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТЪ.

Въ пѫтя на живота се изпитва вѣрата и надеждата на човѣка.

Въ пѫтя на знанието се изпитва ума и волята на човѣка.

Въ пѫтя на свободата се изпитва благородството на душата и милосърдието на сърцето.

Тамъ, дѣто малкото зрънце пада, камъкътъ стои.

Тамъ, дѣто камъкътъ пада, малкото зрънце стои.

Когато листата отъ дървото на живота слизатъ, зимата идва.

Когато листата на дървото на живота се качватъ, пролѣтьта идва.

Когато сиромашията хлопа на вратата, студътъ се показва.

Когато богатството хлопа на вратата, топлината се показва.

Когато простиятъ царува, прахъ се дига.

Когато умниятъ царува, мирътъ възлиза.

Тамъ, дѣто мравята се дави, човѣкъ се забавлява.

Тамъ, дѣто мравята се забавлява, човѣкъ спи.

Глупавиятъ слуша съ едното си ухо, умниятъ — съ двѣтѣ, а глухиятъ и отъ двѣтѣ не се интересува.

Дѣтето лази, младиятъ се издига, стариятъ се пригърбва, а уморениятъ почива.

Домътъ е за дѣтето, нивата— за младия, перото за стария, а леглото — за уморения. Ако си дома — дѣте си; ако си на нивата — младъ си; ако държишъ перото — старъ си; ако си на леглото — уморенъ си отъ живота.

Не разваляй това, което природата е наредила. Не ѝ давай съвѣтъ, какво да прави. Съ нея на състезание не ходи и нищо насила отъ нея не взимай.

Взимай, когато добриятъ ти дава.

Давай, когато умниятъ отъ тебе иска.

Домъ безъ врата и училище безъ прозорецъ подобни сѫ. Защо сѫ подобни? — Както въ кѫща безъ врата никой не може да живѣе, така и въ училище безъ прозорецъ нищо не може да се научи.

*

9 августъ, 5 ч. с.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...