Jump to content

1932_08_01 Опорнитѣ точки на живота


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Цѣнното изъ книгата на великия животъ", бесѣди отъ Учителя, презъ лѣтото на 1932 г.,
Седемьт
ѣ рилски езера.
Пѫрво издание, София, 1932 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

ОПОРНИТѢ ТОЧКИ НА ЖИВОТА.

Днесъ ще говоря върху опорнитѣ точки на живота. Първата опорна точка на живота се намира въ краката. Втората опорна точка на живота се намира въ главата. Първата точка се нарича добродѣтель, втората точка се нарича мѫдрость. Безъ добродѣтель движение не може да сѫществува. Всѣко движение е изразъ на доброто. Безъ мѫдрость никаква мисъль не може да сѫществува, никаква уредба не може да се извърши. Помощникъ на мѫдростьта е знанието. Главата и краката сѫ граници на живота. Съ други думи казано: добродѣтельта и мѫдростьта сѫ граници на живота, между които той извира, движи се и се развива правилно. Слѣдователно, погледне ли човѣкъ на краката си, той трѣбва да знае, че тѣ сѫ символъ, който всѣкога му напомня, че трѣбва да бѫде добъръ, добродѣтеленъ. Нѣкой пита: защо ми сѫ краката? — За да можешъ да ходишъ, да се движишъ. Движението е най-голѣмото добро на земята.

Погледне ли човѣкъ на главата си, той трѣбва да знае, че тя е символъ, който всѣкога му напомня, че трѣбва да бѫде разуменъ, мѫдъръ, да мисли. Мѫдростьта е най-голѣмото добро на небето. Мѫдъръ ли е човѣкъ, той има най-голѣмото благо отъ Бога. Нѣкой пита: защо ми е дадена главата? — За да оправишъ всичкитѣ си работи. Щомъ съзнавашъ, че имашъ глава, която мисли, всичкитѣ ти работи ще бѫдатъ оправени. Щомъ съзнавашъ, че работитѣ ти не сѫ оправени и трѣбва да ги оправишъ, това показва, че си забъркалъ нѣкѫдѣ пѫтя на мисъльта си. Когато животътъ тече правилно между краката и главата, т. е. между добродѣтельта и мѫдростьта, всичкитѣ работи на човѣка сѫ оправени. Докато човѣкъ ходи, докато се движи, той е здравъ и добъръ. Докато главата на човѣка седи на рамѣнѣтѣ му, той е уменъ, силенъ и свѣтлината му винаги изгрѣва. При това положение, Богъ винаги е съ човѣка, и работитѣ му всѣкога сѫ оправени. Казано е въ Писанието: „Глава на Твоето Слово е Истината“. Съ други думи казано: глава на цѣлокупния животъ е Истината.

И тъй, докато си въ пролѣтьта на живота, ставай и мисли — служи на главата си.

Въ лѣтото на живота работи и жъни — служи на краката си.

Въ есеньта на живота събирай плодоветѣ, сѣй доброто — служи на сърцето си.

Въ зимата на живота почивай и всичко изправяй.

Когато Богъ създаде слънцето, Той показа, дѣ трѣбва да живѣе главата. Когато създаде земята, Той показа, дѣ трѣбва да живѣятъ краката. Слѣдователно, ако главата те боли, ти не си на мѣстото си. Ако краката те болятъ, ти пакъ не си на мѣстото си. Ако си вънъ отъ слънцето, ще имашъ болки на главата. Ако си вънъ отъ земята, ще имашъ болки на краката. Болкитѣ на краката говорятъ за мързела, за лѣностьта на човѣка. Болкитѣ на главата говорятъ за недоволството и невѣжеството на човѣка.

И тъй, искашъ ли да се освободишъ отъ противорѣчията на живота, не живѣй въ кѫща, пълна съ прахъ; не ходи по прашенъ пѫть; не пий мѫтна вода; не яжъ плесенясалъ хлѣбъ; не носи скѫсани дрехи и не обувай съдрани обуща. Ако ще ходишъ, ходи или голъ или облѣченъ. Голиятъ е всѣкога добрѣ дошълъ и за прѣдпочитане прѣдъ облѣчения съ скѫсани дрехи. Майкитѣ посрѣщатъ дѣцата си всѣкога голи. Голотата е изразъ на чистота. Само чистиятъ може да бѫде голъ. Облѣчениятъ е ангелътъ на Любовьта, който носи голия. Бѫди голъ, когато идвашъ при майка си. Бѫди облѣченъ, когато отивашъ при Бога, или при баща си. На вашъ езикъ казано: голъ при майка си, облѣченъ при баща си. Когато искашъ да намѣришъ майка си, съблѣчи се голъ. Само голъ можешъ да намѣришъ майка си — по никой другъ начинъ. Когато искашъ да намѣришъ баща си, облѣчи се. Ако си облѣченъ, само така ще намѣришъ баща си и ще възприемешъ отъ него разумното слово на живота.

Днесъ научихте една истина, а именно, какво прѣдставятъ краката и какво — главата. Радвайте се на краката си, радвайте се и на главата си. Радвайте се на доброто, радвайте се и на мѫдростьта. Защо? — Защото животътъ се проявява между краката и главата, между добродѣтельта и мѫдростьта. Дѣто сѫ добродѣтельта и мѫдростьта, тамъ и любовьта се проявява.

*

1 августъ, 5 ч. с.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...