Jump to content

1932_07_24 Цѣнни мисли изъ книгата на Великия животъ


Ани
 Share

Recommended Posts

От книгата "Цѣнното изъ книгата на великия животъ", бесѣди отъ Учителя, презъ лѣтото на 1932 г.,
Седемьт
ѣ рилски езера.
Пѫрво издание, София, 1932 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

ЦѢННИ МИСЛИ ИЗЪ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТЪ.

Мислете върху изворитѣ на живота, на знанието и на свободата.

Туй, което не остарява, е дрехата на Любовьта.

Туй, което не се мѣни, е дрехата на Мѫдростьта.

Туй, което не се губи, е дрехата на Истината.

Изгрѣващата звѣзда показва красотата на нощьта, а изгрѣващето слънце показва славата на деня.

Туй, което носи съблазънь и радость, поле се казва.

Туй, което носи опасность и чистота, планина се казва.

Туй, което задоволява душата, е Любовьта.

Туй, което задоволява духа, е Мѫдростьта.

Туй, което осмисля всичко, е Истината.

Пѫть безъ прахъ, истина безъ съмнѣние и животъ безъ страдание, това е безсмъртие.

Тъмнина за силнитѣ, свѣтлина за слабитѣ, скърби за здравитѣ, радость за болнитѣ.

Здравиятъ да се радва на скърбитѣ си, а болниятъ — на радоститѣ си.

Младостьта е дреха на живота.

Свѣтлината е дреха на знанието.

Свободата е дреха на здравето.

Животъ безъ добродѣтели е подобенъ на градина безъ цвѣтя, на дървета безъ плодъ.

Не търси това, което не ти трѣбва.

Не носи това, което не те задоволява.

Бѫди всѣкога свободенъ и никога не се впрѣгай.

Тури хомота на почивка, а силата си на работа.

Постави страха стражъ на силнитѣ.

Постави милосърдието стражъ на слабитѣ.

Дружи съ това, което не остарява — Любовьта.

Дружи съ това, което не потъмнява — Мѫдростьта.

Дружи съ това, което не се ограничава — Истината.

Начало на всички нѣща е Духътъ.

Начало на Духа е Любовьта.

Зенитътъ на Духа е Мѫдростьта.

Краятъ на всички нѣща е Истината, която носи свобода.

Край има само тамъ, дѣто прѣставатъ всички противорѣчия.

Начало има само тамъ, дѣто всичко е въ съгласие.

Свѣтътъ е това, въ което всичко се проявява.

Търси произхода на всички нѣща, за да намѣришъ Бога въ душата си. Той се нарича силниятъ въ силнитѣ и слабиятъ въ слабитѣ; безсмъртниятъ въ безсмъртнитѣ и безсмъртниятъ въ смъртнитѣ; любещиятъ въ любещитѣ и любещиятъ въ безлюбещитѣ. Той прониква всичко. Дѣто е Той, тамъ е животътъ, тамъ е знанието, тамъ е свободата. Той е великата безопасность на всичко

Скръбь е това, което не се разбира.

Радость е това, което се разбира.

Това, което се сѣе, е радость.

Това, което не никне, е скръбь.

Това, което се жъне, е знание.

Вода, която се сгрѣва и истива, не е вода.

Вода е това, което нито се сгрѣва, нито истива.

Туй, което не се хваща, е свѣтлина.

Туй, което не се разбира, е любовь.

Туй, което не се постига, е свобода.

Неуловимото е свѣтлината; неразбраното е любовьта; непостижимото е свободата.

Не ставай преждеврѣменно светия.

24 юли, 5 ч. с.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...