Jump to content

1924_08_22 Нарядъ за 1924-1925 г


Ани
 Share

Recommended Posts

"Разумния животъ", обяснения и упѫтвания отъ Учителя, прѣзъ Септември, 1924 г.,

първо издание: Печатница „Малджиевъ“, Русе, 1924
Книгата за теглене на PDF

Съдържание

Нарядъ за 1924 ÷ 1925 г.

Размишления:

Само разумниятъ и добъръ ученикъ напълно изпълнява Волята Божия.

Първа седмица

• Размишления върху Любовьта.

• Добрата молитва.

Втора седмица

• Размишления върху Мѫдростьта.

• Отче нашъ.

Трета седмица

• Размишления върху Истината.

• Добрата молитва.

• Отче нашъ.

Четвърта седмица

• Размишления върху Правдата и Божия Промисълъ.

• Молитва на Триединния Богъ.

Пета седмица

• Размишления върху Добродетельта и Божията Благость.

• Молитва на Царството.

Шеста седмица

• Размишления върху жертвата на Любовьта и Божията Милость.

• Молитва Пѫтьтъ на живота.

Седма седмица

• Размишления върху силата на Духа Божий, Божията Свѣтость и Чистота

• Молитва за плодовѣтѣ на Духа.

• Вѣчниятъ и необятенъ Богъ е Пѫтьтъ, Истината и Животътъ.

• Миръ на всички, които ходятъ въ пѫтя Христовъ!

• Богъ е Любовь и Той е единствената връзка на живота.

• Благословени сѫ всички, които слѣдватъ Неговия пѫть.

Даденъ отъ Учителя на 22 августъ 1924 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...