Jump to content

1926_06_06 Музикално упражнение


Ани
 Share

Recommended Posts

От томчето "Лекции на младежкия окултенъ класъ"
19-32 лекции на Младежкия окултенъ класъ, 5-та година, т.III, (1926 г.)
Първо издание - София, 1937 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

 

МУЗИКАЛНО УПРАЖНЕНИЕ.

   „Вѣренъ, истиненъ, чистъ и благъ всѣкога бѫди!“

   Всички прави. Поставяне дѣсната рѫка на лѣвата страна на гърдитѣ. Въ това положение, размишлявайте върху нѣкаква велика идея.

   Чете се резюме на темата; „Мѣстото на добродетелитѣ“.

   Като ученици, вие трѣбва да имате правиленъ възгледъ за живота. Самъ по себе си животътъ представя нѣщо цѣло, недѣлимо. Когато хората говорятъ за живота на младия и за живота на стария, тѣ не трѣбва да ги разглеждатъ като отдѣлни животи. Младостьта представя началото на единъ животъ, а старостьта — краятъ. Младостьта и старостьта заедно представятъ единъ завършенъ крѫгъ. Младостьта може да се уподоби на инволюционния процесъ, слизане въ материята. Този процесъ продължава до 33 годишна възрасть. Отъ 33 години нагоре започва еволюционниятъ процесъ, качване, възлизане. И този процесъ продължава около 33 години. Значи, при сегашнитѣ условия на живота, човѣкъ живѣе срѣдно около 66 години.

   Днесъ ще ви дамъ едно ново музикално упражнение. Напишете следнитѣ думи:

   Мисли, право мисли. (2 пѫти).

   Свещени мисли за живота ти крепи (4).

   Крепи, крепи, крепи

   Свещени мисли за живота ти крепи (2)

   Значи, силата на човѣка седи въ свещенитѣ мисли, които той храни въ себе си по отношение на живота. Докато човѣкъ крепи свещени мисли въ себе си, и тѣ ще го крепятъ. Щомъ той престане да ги крепи, падането му е неизбѣжно.

   Сега ще туримъ една мелодия на горнитѣ думи. Когато пѣете, вие трѣбва да бѫдете свободни. Свободата е първото условие за добро пѣние. При това, когато пѣе, човѣкъ трѣбва да мисли поне за онзи предметъ, за който пѣе. Мисъльта на човѣка е въ зависимость отъ пѣнието. Каквото е пѣнието му, такава ще бѫде и неговата мисъль. Извънъ времето и пространството мислитѣ сѫ съвършени, но щомъ започнатъ да се проявяватъ на физическия свѣтъ, и тѣ, като свѣтлината, претърпяватъ известно пречупване, вследствие на което губятъ своята чистота и съвършенство. Когато казваме, че дадена мисъль не е съвършена, ние подразбираме, че тя не се е проявила, както трѣбва.

   Даде се мелодия на думитѣ: „мисли, право мисли“, а после и на останалитѣ думи, и така се получи новото музикално упражнение. Упражнението се пѣе съ движения на рѫцетѣ. При изпѣване на думата „мисли“ изнасяме дветѣ рѫце напредъ, нагоре, до височината на гърдитѣ.

   При изпѣване на думитѣ „право мисли“, рѫцетѣ се свалятъ настрана, хоризонтално.

   При изпѣване на думитѣ „свещени мисли за живота ти крепи“, при всѣка дума рѫцетѣ се издигатъ нагоре, вълнообразно, споредъ ритмуса на пѣнието.

   „Вѣренъ, истиненъ, чистъ и: благъ всѣкога бѫди!“

30. Лекция отъ Учителя, държана

на 6 юний, 1926 г. София.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...