Jump to content

1922_08_25_1 Утринен наряд


Ани
 Share

Recommended Posts

От "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,

дадени през 1922 г. в Тѫрново", Пѫрво издание  1922 г."

Книгата за теглене

Съдържание

Бележка: книгата е в Омарчевски правопис

 

Петѫк. 25 август

5 ч. с.

Утринна молитва.

1. Добрата молитва (с вдигнати рѫце).

2. Вие, които желаете да се приближите при този камѫк на Любовта, отхвѫрлете всяка злоба, всяка лѫст, лицемерие и завист, и всяко одумване.

Пожелайте, като новорождени младенци, чистото словесно мляко, с Него да порастете.

Понеже вкусихте, че Господ е благ, при Него идвайте, като при камѫк жив, от человеците отхвѫрлен, а от Бога избран и драгоценен.

И вие, като живи камѫни, зидете се на дом духовен, на свещенство свято, да принесете жертви духовни, благоприятни Богу чрез Исуса Христа на Любовта.

3. Благославяй, душе моя, Господа (5 пѫти). Пѫрвия пѫт рѫцете нагоре свободно; втори и трети пѫт — хоризонтално; четвѫрти пѫт — рѫцете на гѫрдите, пред устата, с дланите навѫн и хоризонтално; пети пѫт — хоризонтално, на гѫрдите, пред устата и хоризонтално.

4. Тайна молитва (коленичили на дясното коляно).

5. Благословен е Той, Който ни благославя, Бог на Любовта.

Благословен е Той (изпя се с положение, на рѫцете на страна).

Който ни благославя (изпя се, рѫцете на страна).

Бог на Любовта (бавно пение, с бавно спущане на рѫцете от страни до долу).

Бла-го-сло-вен (пение, с бавно издигане рѫцете на страна).

Бла-го-сло-вен е Той (пение, с бавно спущане рѫцете надолу).

Кой-то ни (пение, с бавно издигане рѫцете горе).

Бла-го-сла-вя (пение, рѫцете разтворени напред).

Бог на Любовта (пение, с бавно сваляне рѫцете надолу).

Бог на Любовта (рѫцете хоризонтално).

Бог на Любовта (рѫцете се свалят надолу бавно).

Бог на Любовта (рѫцете настрана).

Любовта (рѫцете надолу).

Бог на (рѫцете на страни) Любовта (рѫцете надолу).

Бог на (рѫцете на страни) Любовта (рѫцете напред).

Благословен е Той (4 пѫти — с движение на рѫцете на страни и напред).

Благословен е Той (3 пѫти — рѫцете отпред малко прибрани, с движение на хвѫркане).

Който ни благославя (бавно спущане на рѫцете, с хвѫркане не сѫвсем до долу — 1 пѫт).

Който ни благославя (рѫцете в последното положение, с хвѫркане — 2 пѫти).

Който ни благославя (рѫцете на страни, с хвѫркане — 3 пѫти).

Благославя (няколко пѫти крѫгообразно движение на рѫцете, сѫс слабо приклякане).

Благославя (няколко пѫти — рѫцете в движение напред, нагоре, напред, нагоре и т.н.)

Да сме благи (сѫщите движения — 3 пѫти).

Благи (сѫщите движения, само че по-бѫрзи — 3 пѫти).

Благи (рѫцете се движат отгоре надолу, до прѫстите на краката).

Благи (рѫцете се дигат нагоре).

Благи (много пѫти — рѫцете се движат крѫгообразно около телото, и оставят хоризонтално).

Да сме силни (рѫцете напред).

Да сме крепки (рѫцете настрана).

Да сме твѫрди (сѫщото положение).

Твѫрди, като диамант (сѫщо положение).

Да сме чисти (рѫцете напред).

Като живата вода (сѫщото положение).

Да сме чисти, като живата светлина (сѫщото положение).

Да сме чисти, като Любовта (сѫщото положение).

Нашия закон е чистата Любов (рѫцете на страни).

Нашия пѫт е чистата светлина (рѫцете напред).

Нашето Слово е Мѫдроста (рѫцете настрана).

Ние сме всички крепки в Бога на Любовта (рѫцете напред).

В Него ние победихме света (на страна).

В Неговата Любов ние добихме своята свобода (рѫцете напред).

Ние сме веч свободни от закона на смѫртта (рѫцете на страна).

Необятната Любов ни вѫздигна (рѫцете напред).

Безпределната Мѫдрост ни оживи (рѫцете настрани).

И едната неизказана Истина ни вѫзкрѫси (рѫцете напред).

Святи Отче на небето, ние осветихме името Ти (рѫцете настрани).

Ние свѫршихме делото Ти (на страни).

И вѫдворихме Твоето царство (на страни).

Благословен си Ти отсега за през всичките векове. Амин (рѫцете настрана и долу).

Изпяхме „Амин“ — 7 пѫти, с движение на рѫцете: на страни и крѫгообразно движение на рѫцете, сѫс слабо приклякане.

Забележка. При тези движения на рѫцете, хвѫркането, това е раздрусване на вашето сѫзнание, раздрусване, сѫбуждане.

6. Гимнастически упражнения.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...