Jump to content

1922_08_24_1 Утринна беседа


Ани
 Share

Recommended Posts

От "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,

дадени през 1922 г. в Тѫрново", Пѫрво издание  1922 г."

Книгата за теглене

Съдържание

Бележка: книгата е в Омарчевски правопис

 

Четвѫртѫк. 24 август.

5 ч. с.

Утринна молитва.

1. Добрата молитва. (С вдигнати рѫце).

2. Благославяй, душе моя, Господа.

(С движения. Виж наряда от сряда).

3. Господ постави престола си на небето, ѝ царството Му владее над всичко.

Царството Божие не е в обикновеното слово, а в разумната сила.

Царството Божие не е вѫтре в обикновеното, а в безпределната ширина на душата и духа; в душата, която обича и Духа, който люби.

Не презирай деня на Любовта, в който Тя е почнала да се проявява. Отвори сѫрцето си, и чакай Я. Приготви нозете си, и посрещни Я. Отвори обятията си, и целуни Я.

Приложи живото Слово на твоя Небесен Баща, който те е привлякал с нишките на своята Любов.

Тия нишки сѫ в рѫцете на Христа, изявения, Бог на Любовта.

Идете, казва Той, известете на братята ми, да идат в Галилея, и там ща ме видят. Галилея, това е човешкия разум, планината, на която душата може да слуша Неговия глас — „Чрез сѫветите си ще ме водиш, и след това ще ме приемеш в слава. Тогава ще приговарям славното Твое великолепие и величието на всичките Твои чудни дела.

Най-после, братя мои, укрепете се в Господа, в силата на Неговото могѫщество, на Неговата безгранична Любов, неизказана Мѫдрост и в светлината на Неговата Истина.

Призовете Го, и Той ще дойде.

Посейте доброто, и Той ще го вѫзрасти.

Приложете милосѫрдието, и Той ще го благослови.

Ще бѫдете тогава всички народ избран, синове и сѫнаследници с Христа на Бога Живаго.

4. Да произнесем думата „Благост.“

Ще опитаме какѫв ефект може да произведе тази дума в нас, само като я произнесем. Произнесохме думата 5 пѫти в песен сѫс следните положения на рѫцете: на страни с малѫк наклон, хоризонтално, напред, малко раздалечени, хоризонтално, пред устата, хоризонтално, пред устата и т. н. При това положение на рѫцете се изпя с постепенно усилване, а после — отслабване.

Бла-а-а-гост.

Две ритмични движения има в думата „благост.“

Направихме едно крѫгообразно движение с рѫцете (3 пѫти). Отпред, надолу, с полуклякане, и сѫс широк крѫг обикаляхме назад около телото, нагоре и пак се спущаха напред, надолу, без свиване на лактите.

Изпяхме пак „Благост.“ (Рѫцете в хоризонтално положение, надолу, отпред, нагоре, до брадата).

5. Да произнесем думите: В Дух и сила — рѫцете хоризонтално. Повторихме ги 7 пѫти.

При сѫщото движение на рѫцете се изговаря:

В дух и сила, която носи победа (5 пѫти). При разтваряне на рѫцете и изговаряне на думите, след всяка дума, движението на рѫцете се спира вѫв вид на хвѫрчене. Сѫс сѫщото движение на рѫцете — като хвѫрчене, се изговарят следните думи:

В дух и сила, която носи победа и дава свобода.

Пак се изпя „благост“ (3 пѫти), и при разтваряне на рѫцете с движение на хвѫрчение, изговорихме следните думи:

Свобода на изявената Божия Истина в нашите души.

С рѫце напред простряни, изпя се „благост.“ Изговори се: „Благост“ и изречението:

В дух и сила, която носи победа и дава свобода, свобода на изявената Божия Истина в нашите души.

6. Отче наш. (рѫцете нагоре).

7. Гимнастическите упражнения (новите).

Това сѫ пѫрвите уроци на закона на ритѫма.

Виждам, че мнозина от вас, като не сте си доспали, не сте в туй нормално сѫстояние. Понеже не сте свикнали на ранно ставане, то мнозина от вас сте в положение на махмурлии, и затова като пяхте „Благославяй, душе моя. Господа“, гласа ви не вѫрвеше. Сутрин, като не си доспал, ще вземеш думата „благост“, ще я изпееш няколко пѫти, докато се тонираш, и после ще отидеш на работа.

Това е то новото учение, туй е предговора на новото учение, предисловие.

Как разбирате думите на пророка, казани още преди 2000 години? „И ще бѫдат научени от Господа.“ Той е говорил за тези времена, когато хората ще бѫдат научени чрез Божията Любов. „И ще им дам нови сѫрца, и ще вложа Духа си.“ Щом вложи Духа си, чрез тази Любов, Бог ще ни научи на своите закони, как да живеем, как да Му служим, как да обичаме. Да обичаме, това е едно изкуство. Да обичаш — това е най-великото изкуство, а да любиш е още по-голямо изкуство. Не мислете, че е лесно. Да обичаш, то е изкуство, наука — Божия наука. Тѫй ще го схванете. Туй схващане на тази наука е нещо безпределно, обширно вѫтре в себе си. Изисква се време и пространство.

Е, какво схващате вие от днешния ден? Вижте, туй хубавото лице, какво означава? — Благост. На кого е това лице? — То е лицето на Нашия Баща, Той ни се усмихва отгоре.

Обаждат се: отзаран имаше малко вятѫр.

Вятѫра, това е емблема на нашите души. На умствения живот трябва да стане едно малко проветряване. Питам сега: Света разбира ли туй нещо? Онези, които сѫ в цѫрквата разбират ли и те? — В затвор сѫ те. Ето защо трябва да излезем под отворено небе, да видим Божията благост. В нашите затворени сѫрца какво ще видим? В умовете им има само тези човешки художества — икони, кандила, туй-онуй, и мислят, че като излезеш от цѫрквата, ще станеш добѫр. Как ще станеш?

Та, ние сега сме в Божията цѫрква, и кандилото се запали, излезе вече. (Подразбира се слѫнцето).

Ние сега виждаме, излизат пѫрвосвещеник и свещеник от тази цѫрква, и ние почваме да Го чувствоваме, и Той почва да благославя. Този свещеник, Той е Христос на Любовта, и като дойде Тя, Той дигне рѫцете си. Тогава се запалва кандилото на нашето сѫрце, и почваме да разбираме какво нещо е да се служи на Бога в Дух и Истина.

И когато ви питат: вие на цѫрква ходите ли? — Ще им отговорите: Е, каква цѫрква имаме ние, какво кубе има само? А пѫк едно кандило има, като се запали туй кандило, навсякѫде светва. Туй е цѫрквата, това е великата Божия цѫрква. И днес цѫрквата, и всичко, което имаме, устройват заради нас.

Сега, аз желая днес да разбрете Христа. Какво ви казва Христос тази сутрин? — Благост.

Прочетете от начало какво ви е казал Христос тази сутрин. Искам един от вас да го прочете музикално. Кой може да чете музикално?

(Брат Зурков прочете стиховете).

*

9 — 12 ч. с.

На прага пред вѫтрешната стая.

Групи от по 72 души се изреждаха в Горницата, и престояваха по 10 минути:

Учителя ни показа най-голямата и единствена по рода си, пентограма, която принадлежи на братството, рисувана с бледи цветни бои, и сѫс всичките ѝ символи, релиефно изрисувани. На горния вѫрх образа на Учителя.

Няма болест, която да не може да се излекува пред тази картина. Това е оригинала. Този образ да бѫде постоянно в ума ви.

Сега, ще бѫдете без страх и без тѫмнина! Служете на Господа на Любовта, и всичко ще се свѫрши. Като казвам, че ще се свѫрши, то значи: Започва новото.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...