Jump to content

1922_08_21_1 Утринна беседа


Ани
 Share

Recommended Posts

От "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,

дадени през 1922 г. в Тѫрново", Пѫрво издание  1922 г."

Книгата за теглене

Съдържание

Бележка: книгата е в Омарчевски правопис

 

Понеделник. 21 август.

5 ч. с.

Утринна молитва.

1. Добрата молитва.

2. Няма Истина, като Божията Истина, само Божията Истина е Истина.

3. Да вѫзсияе лицето на Господа Бога Нашего в нашите души.

Да дойде светлината на Христа — проявената Божия Любов,

Начало на новия живот, живот, който носи вечната светлина в себе си,

Светлина, която показва Пѫтя, Пѫтя за Едната Проявена Любов, която носи в себе си всичките блага на Битието.

Да бѫдем като Бога.

Да бѫдем като Любовта Му.

Да бѫдем без страх и без тѫмнина.

Да бѫдем с обич и светлина,

Светлина, която носи новия ден на живота.

Ден на вечната Божия радост.

Ден на вечното Божие веселие,

Ден на вечното Божие блаженство,

Ден, в който слѫнцето никога не залязва.

Ден, който обгрѫща и запѫлня всичко в себе си,

Ден, който проявява в себе си Едната Проявена Истина,

Истина на Божия живот.

Тази Истина изгрява сега на нашия хоризонт, в безпределния чертог на нашия дух, в безбрежното време и пространство на нашата душа — времето и пространството, което носи своя надпис: Бог е Дух, и които Му служат, трябва да Му служат в Дух и Истина.

Духѫт и Истината е нашия девиз.

Ние сме проявената Истина — плод на

Духа.

Благословен е Бог на Любовта!

Слава да бѫде Нему сега и вѫв всичките векове, които сѫ били, и които ще бѫдат и които сѫ. Амин.

4. МОЛИТВА НА ДУХА.

Господи, Боже наш, да дойде Твоя благ Дух и да обгѫрне нашия дух в своите обятия.

Да изпѫлни сѫрцето ни с необятната Любов, която изявява Твоето присѫтствие на всѫде.

Да укрепи рѫцете ни вѫв всяка правда, нозете ни вѫв всяка добрина.

Ние се покланяме пред Тебе, Вечния наш Баща, канара на нашия живот.

Благословен Си Ти, благословено е Твоето име в нашите души.

Укрепи ни, вѫздигни ни, да започнем служенето за идването на Твоето царство с всяко веселие за изявената любов кѫм нас.

Само Ти Си Един, Който ни познаваш. И ние Те познаваме, че Ти Си светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение за Силата ни, крепост за духовете ни, пѫлнота за сѫрцата ни.

Ти си венец и слава в живота ни!

*

Като четете тази молитва, ще бѫдете много внимателни, не бѫрзайте, да дойде ума ви на мястото си; вие започвате без сѫрце. Сѫберете умовете и сѫрцата си на мястото си. Сѫсредоточете ума и сѫрцето си кѫм Бога и да произнесем тази молитва. (Прочетохме пѫрви пѫт „Молитвата на Духа“, като коленичихме с десния крак на земята и десната рѫка дигната нагоре). Ще мислим вѫрху всичко онова, което прочетохме в молитвата, да дойде да се реализира сега в душите ни. (Прочетохме още един пѫт молитвата в сѫщото положение, но с лявата рѫка дигната нагоре). Не бѫрзайте само.

5. Благославяй, душе моя, Господа. (Изпя се няколко пѫти с различни движения на рѫцете).

Аз ви поздравлявам, братя, с новия ден на Любовта!

Аз ви поздравлявам, сестри, с новия ден на Любовта!

Ще започнем сега едни малки упражнения.

Новия Божествен ден изисква от нас диамантена воля. Забележете си това!

Когато срещнете някоя мѫчнотия, кажете си: „Моята воля е диамантена, и пред тази воля всяка мѫчнотия трябва да отстѫпи.“ Няма да говорите вече за желязна воля и гранитна воля! Това сѫ воли на калта. Желязната воля е воля на сраженията и раздорите, а гранитната воля е воля на праха. Хора, които имат гранитна воля, дигат само прах в света; хора, които имат желязна воля, сѫздават всички спорове и недоразумения в света, а царството Божие започва с диамантена воля, на която цветѫт е бял. И аз сега ви пожелавам да имате диамантена воля и лицата ви да бѫдат украсени с белия цвят, т. е. цвета на вашите души да е бял, душите ви да бѫдат бяли, лицето на вашата душа да бѫде бяло. (Запишете си времето, колко е часа сега? — 6 ч. без 20 м. Слѫнцето изгря).

Аз пак ще ви попитам: знаете ли сега защо ви гледам? Прочетете моята мисѫл сега! Хайде да видим колко сте ясновидци! Сега в ума ми има само две мисли, дали може да ги прочетете или не? (Една от сестрите се обажда: Питате ни дали имаме диамантена воля, и цвета на душите ни бял ли е?) Да, така е, като ви гледам, казвам си: Волята ви диамантена ли е, и цвета на душите ви бял ли е? Сестрите вече успяват в туй схващане. Точно прочетоха. Тогава, братя, утре ще ви изненадам и вас, гответе се за вашият опит. Сестрите прочетоха, да видим вие дали ще прочетете.

Ние вече няма да ходим с пипане, мина вече пипането, с виждане ще ходим! Всичките религии на старата култура все с пипане ходят, ние с виждане ще ходим. До сега всички все сте искали да виждате, сега вече ще виждате, ще започнете да виждате. И като почнете да виждате, не пипайте нещата, които виждате, защото всяко пипане е едно сѫмнение, че виждаш. Туй, което виждаш, не го пипай! Светлината, която виждате, може ли да я пипнете? Туй, което не се пипа, е реално, а туй, което се пипа, е временно и преходно. Туй, което се вижда, е реално, а туй, което се пипа, е временно и преходно. И тѫй, вие виждате реалното, вечното, а пипате временното и преходното. А сега, тѫй, както вие се наблюдавате, пипате се един друг, живеете вѫв временното и преходното.

Мисля, че слѫнцето почна да изгрява. Виждате ли го? — „Почна да изгрява“.

Ще ви дам един опит да познавате дали е изгряло, или не. Обѫрнете гѫрба си кѫм слѫнцето преди то да е изгряло, и, ако усетите една малка топлинка, изгряло е. На хоризонта е вече изгряло, аз тѫй го усещам на гѫрба си. Моят гѫрб познава по-добре, изгряло ли е, или не.

6. Гимнастически упражнения.

Най-напред ще направим старите упражнения, като броим всички заедно ритмично до шест. Запитват: Старите упражнения ще се правят ли през цялата година? — Да, от време на време.

Сега, да направим новите упражнения.

Link to comment
Share on other sites

  • Ани unlocked this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...