Jump to content

ПСАЛОМЪ ПЕТНАДЕСЕТИ: П - ПРАВДА


Recommended Posts

ПСАЛОМЪ ПЕТНАДЕСЕТИ: П

 

ПРАВДА

 

 

Праведни сѫ пѫтищата ономува, който познава Твоята велика правда. Нейнитѣ закони написани по каменни скрижали сѫ страшни като острие на ножъ и непоколебими като запратена отъ небето гръмотевица.

 

Великъ и всемогъщъ си когато нѣкой Те познае съ правдата, но колко по-великъ и необятенъ си, когато нѣкой Те познае съ любовь.

 

Основа на безкрайното платно що ткаешъ съ вѣкове въ станътъ на вселенната е правда. Правда е и всѣка нишка, всѣки бѣгъ на сновалката и всѣки ударъ.

 

Съ правда ткаешъ, Ти който си любовь!

 

Научи ни да вървимъ по пѫтищата на Твоята правда, за да стигнемъ по-великата отъ нея.

 

Когато грѣшимъ въ правдата, ние просимъ милость отъ любовьта ти, защото правдата е, страшна като двуостъръ мечъ, предъ когото падатъ ничкомъ горди царства.

 

Научи ни, на студения жертвеникъ на правдата да принасяме дарове на любовь, защото любовьта, която познаватъ и най-малкитѣ съ своето сърце, е по велика отъ правдата, която само мѫдритѣ познаватъ.

 

Правда и законъ сѫ пѫтищата на слънцето, но любовь е неговата свѣтлина. Когато ни учишъ съ правдата, Ти искашъ да събудишъ любовьта, защото правдата се е родила следъ като е имало любовь!

 

Правда сѫ дънерътъ и коренитѣ на дървото, правда сѫ жилавитѣ клони, които устояватъ на буритѣ въ дълга зима, но любовь е бѣлиятъ цвѣтъ презъ пролѣтьта и тежкитѣ сочни плодове следъ него.

 

Пророкътъ на правдата, оправи пѫтищата за кроткитѣ стѫпки на другиятъ пророкъ, който дарява съ любовь!

 

Научи и насъ да ходимъ по пѫтищата на твоята правда, за да носимъ запаленъ свѣтилникъ на любовь.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...