Jump to content

ПСАЛОМЪ СЕДМИ: Ж - ЖИВОТЪ


Recommended Posts

ПСАЛОМЪ СЕДМИ: Ж

 

ЖИВОТЪ

 

 

 

Живъ е Тоя, на когото трѣбва да съградимъ храмъ въ душитѣ си.

 

Ето Го навсѣкѫде. Не чувате ли какъ пѣе съ крилата си малката мушица?

 

Ето гората шуми и вѫтре нѣкой чука по стъблата. Птиче изхвръква, потѫва въ синевината на небето и малкото дете съ утрото започва своята игра.

 

Животътъ е това. Той тече като рѣка безъ спиръ и безъ умора. Отъ Неговитѣ ноздри изтича той — ведно съ диханието Му.

 

По цѣлата вселена лѣтятъ слънца като пчели; тѣ бѣгатъ по извитъцитѣ на своитѣ гигантски пѫтища и никой не знае кѫде отиватъ, кѫде е кошерътъ, въ който тѣ ще се сбератъ.

 

Вѣкове се нижатъ като зърна въ броеницата на времето и отминаватъ като мигове, губятъ се като отблѣсъцитѣ по разлюляната вода на езеро.

 

И миговетѣ и годинитѣ и вѣковетѣ и слънцата и воднитѣ капки на фонтана, играятъ великия танцъ въ потокътъ па живота, който изтича заедно съ диханието Му.

 

Животътъ — това е мостътъ между дветѣ тайни, до дверитѣ на които разумътъ умира: тайната на предвѣчното битие и тайната на бѫдното.

 

Кой може да запре непоколебимия му вървежъ? Той се крие въ камъка, въ пеперудитѣ, въ синьото небе, въ играта на младенецътъ и въ вдъхновената размисъль на мѫдрецитѣ.

 

Млъкнете за мигъ — навсѣкѫде ще чуете ударитѣ на едно незнайно сърдце. Душата ще ви нашепне; живъ е изворътъ отъ когото изтичатъ буйнитѣ рѣки, живъ е Тоя, на когото трѣбва да издигнемъ храмъ въ душитѣ си.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...