Jump to content

1921_08_19_2 Гимнастически упражнения


Ани
 Share

Recommended Posts

Отъ "Беседи, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ от

Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново

прѣз лѣтото на 1921 г. в Търново", Първо издание 1921 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

 

Гимнастически упражнения

 

Сега ще направимъ нашитѣ нови упражнения — за проявяване на волята ни. Когато правимъ тия упражнения, да имате въ ума си мисъльта, че проявявате волята си.

 

Редътъ си нѣма да измѣняте, само ще се обърнете съ лицето си къмъ югъ.

 

Всѣко ново движение трае шесть броя. Брои се бавно, ритмично.

 

При всѣко коленичене колѣното едва допира до земята.

 

I.

 

Рѫцѣтѣ се издигатъ настрани до хоризонтално положение. Така се държатъ рѫцѣтѣ до края на упражнението. Дѣсниятъ кракъ се изнася напрѣдъ. Колѣничи се на лѣвото колѣно. Изправя се тѣлото. Изнася се лѣвиятъ кракъ напрѣдъ. Колѣничи се на дѣсното колѣно. Изправя се тѣлото. Изнася се дѣсниятъ кракъ напрѣдъ. Колѣничи се на лѣвото колѣно. Изправя се тѣлото. Връщане: Дѣсниятъ кракъ се поставя назадъ. Колѣничи се на дѣсното колѣно. Тѣлото се изправя. Лѣвиятъ кракъ назадъ. Колѣничи се на лѣвото колѣно. Тѣлото се изправя. Дѣсниятъ кракъ назадъ. Колѣничи се на дѣсното колѣно. Тѣлото се изправя. Дѣсниятъ кракъ се поставя на мѣстото при лѣвия. Рѫцѣтѣ се свалятъ.

 

II.

 

Рѫцѣтѣ се изтеглятъ назадъ успоредно съ дланитѣ навънъ. Дѣсниятъ кракъ се поставя напрѣдъ. Колѣничи се на лѣвото колѣно, като едноврѣменно съ това рѫцѣтѣ се спущатъ надолу съ дланитѣ обърнати напрѣдъ и пръститѣ малко прѣвити както за гребене. Тѣлото се изправя и едноврѣменно рѫцѣтѣ обикалятъ успоредно прѣдъ тѣлото съ дланитѣ обърнати навѫтрѣ. Рѫцѣтѣ заставатъ въ отвѣсно положение съ дланитѣ обърнати напрѣдъ и навънъ, а пръститѣ прибрани и изправени. Лѣвиятъ кракъ се поставя напрѣдъ. Колѣничи се на дѣсното колѣно, като едноврѣменно рѫцѣтѣ се извиватъ назадъ и надолу. Упражнението продължава по сѫщия начинъ, като още веднъжъ се изнася дѣсниятъ кракъ. Връщане: Рѫцѣтѣ сѫ горѣ. Поставя се дѣсниятъ кракъ назадъ. Колѣничи се на дѣсното колѣно, заедно съ това рѫцѣтѣ се извиватъ назадъ и се свалятъ надолу. Тѣлото се изправя и рѫцѣтѣ се издигатъ прѣдъ тѣлото успоредно нагорѣ съ дланитѣ обърнати навънъ. Сѫщото става съ лѣвия кракъ назадъ и още веднъжъ дѣсния кракъ назадъ. Прибира се дѣсниятъ кракъ при лѣвия (рѫцѣтѣ сѫгорѣ отвѣсно). Прибиратъ се и рѫцѣтѣ на мѣстото отстрани.

 

III.

 

Рѫцѣтѣ се поставятъ на кръста. Изнася се дѣсниятъ кракъ по крива линия върху лѣвото колѣно. Изнася се сѫщиятъ кракъ по права линия напрѣдъ. Колѣничи се на лѣвото колѣно.

 

Тѣлото се изправя. Сѫщото се прави съ лѣвия кракъ напрѣдъ и още веднъжъ дѣсния напрѣдъ. Връщане: Дѣсниятъ кракъ по крива линия назадъ, задъ лѣвото колѣно. Изнася се сѫщиятъ кракъ по права линия назадъ. Колѣничи се на дѣсното колѣно. Тѣлото се изправя. Сѫщото става съ лѣвия и още веднъжъ съ дѣсниятъ кракъ назадъ. Прибира се дѣсния кракъ при лѣвия. Свалятъ се и рѫцѣтѣ.

 

IV.

 

Рѫцѣтѣ се издигатъ нагорѣ отстрани и горѣ въ видъ на конусъ се съединяватъ, пръститѣ и палцитѣ сѫ допрѣни. Дѣсниятъ кракъ се изнася напрѣдъ. Колѣничи се на лѣвото колѣно, като сѫщеврѣменно се свалятъ рѫцѣтѣ отстрани и пръститѣ се допиратъ подъ дѣсното колѣно. Тѣлото се изправя и едноврѣменно рѫцѣтѣ се издигатъ въ първото положение. Сѫщото се повтаря съ лѣвия и пакъ съ дѣсния кракъ напрѣдъ. Връщане: Дѣсниятъ кракъ се поставя назадъ. Колѣничи се на дѣсното колѣно и едноврѣменно се свалятъ рѫцѣтѣ отстрани и пръститѣ се допиратъ подъ лѣвото колѣно. Тѣлото се изправя и едноврѣменно рѫцѣтѣ се издигатъ до първото положение. Послѣ сѫщото съ лѣвия и още веднъжъ съ дѣсния кракъ назадъ. Дѣсниятъ кракъ се прибира при лѣвия. Рѫцѣтѣ се свалятъ отстрани.

 

Така се развива човѣшката воля.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...