Jump to content

1939_08_22 Царь и служитель


Ани
 Share

Recommended Posts

"Езикътъ на любовьта" Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера

презъ лѣтото на 1939 г. София,

Издателска къща „Жануа-98“, 2003.
Книгата за теглене - PDF

Съдържание

ЦАРЬ И СЛУЖИТЕЛЬ

На билото надъ палатката на Учителя

Добрата молитва

“Богъ е Любовь”

Ще взема думитѣ, които Христосъ казва: “Азъ съмъ пѫтьтъ, истината и животътъ.”

Какво може да научите отъ днешния день? Днешниятъ день показва, че когато човѣкъ живѣе само за себе си, такова е неговото положение, както днешниятъ день. Богъ, Божественото слънце не може да го озарява. Той мѫчно може да се ориентира въ живота. Всѣки единъ отъ васъ може да мисли, че цѣлата земя е обвита съ мѫгла. Това е заблуждение. Може да е било време, когато е била така обвита, но това е било преди милиони години. Днешниятъ день показва, че много нѣща въ живота на хората има, които да устояватъ. Времето бѣше сухо, земята доста суха и се нуждаеше отъ дъждъ. Малкитѣ изпитания въ живота, които дойдатъ, ще бѫдатъ като тази мъгла. Вие трѣбва да имате вѣрата на житното зърно. То, когато влѣзе въ земята презъ зимата, си почива и мисли какво да прави. То даже когато вали снѣгъ, употрѣбява го за юрганъ, почива си и благодари, че има такъвъ юрганъ. Когато завали дъждъ ни най-малко не се бои отъ дъжда, но се радва, че Богъ размеква сърдцето на сухата пръсть и пръстьта става любвеобилна, не го стиска. Когато земята размекне, изниква нагоре, пок[аз]ва се, започва пакъ да расте. Когато вече се отстрани мъглата, изгрѣе слънцето, то дава плодове.

И човѣкъ при всичкитѣ условия на живота трѣбва да благодари на Бога, защото всичко туй ще се превърне за едно велико благо въ неговия животъ. Въ свѣта има много сълзи, които Богъ [е] избърсалъ, има много страдания, които Богъ е отстранилъ, има много несгоди, които Богъ е подобрилъ. Има много недоразумения, които Богъ оправилъ. Даже такива недоразумения, че човѣкъ понѣкой пѫть съ себе си се кара, недоволенъ е отъ себе си. Недоволенъ е нѣкой пѫть, че не е достатъчно високъ; нeдоволенъ е нѣкой пѫть, че рѫцетѣ му не сѫ красиви. Недоволенъ е нѣкой пѫть, че лицето му е малко жълто, почернѣло. Недоволенъ [е] понѣкой пѫть, че храната му не е такава, каквато иска. Той иска да яде като царь. А колко хора въ свѣта могатъ да бѫдатъ царе? Ед[в]а въ свѣта има свободни мѣста за царе. Около стотина мѣста може да има за царе. Другитѣ какво трѣбва да правятъ? Има едно вакантно мѣсто за царь, всѣки може да бѫде царь на себе си. Сега азъ ви препорѫчвамъ да станете царе на себе си. Пъкъ да станете служители на Бога, тогава Божието благословение ще дойде върху ви.

Отче нашъ

Вторникъ, 22 августь 1939г.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

"Езикътъ на любовьта" Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера
презъ лѣтото на 1939 г. София,
Първо издание, София, 1939 г.
Книгата за теглене - PDF

Съдържание

Царь и служитель

    Христосъ казва: „Азъ съмъ пѫтьтъ, истината и животътъ.“

    Който е позналъ Христа, той следва Неговия пѫть. Който е позналъ Христа, той лесно се ориентира въ живота. Пѫтьтъ му е освѣтенъ отъ Божественото слънце. Който не е позналъ Христа, пѫтьтъ му е затворенъ. Той не може да се ориентира въ живота, намира се въ мъгла, въ каквато и вие днесъ се намирате. Като гледа мъглата предъ себе си, човѣкъ мисли, че цѣлата земя е непрогледна. Ако мисли така, той се заблуждава. Въ сѫщность, мъглата е само предъ неговитѣ очи, или въ неговото съзнание. Има хора, които всѣкога живѣятъ въ свѣтлина. За тѣхъ Божественото слънце никога не залѣзва. Било е време, когато цѣлата земя е била мъглявина, но днесъ хората се радватъ на небето и на земята, на дневни и нощни свѣтила. Мъглата, която виждате днесъ, показва, че хората ще минатъ презъ известни изпитания, които могатъ да преодолѣятъ съ вѣра и разумность. Имайте вѣрата на житното зърно, което прекарва цѣла зима подъ снѣга, като подъ топла завивка. Когато вали дъждъ, то благодари на Бога, че размеква коравото и сухо сърдце на земята, да не го притиска много. Житното зърно благодари и за дъжда, и за мъглата, и за снѣга и съ търпение очаква топлитѣ слънчеви дни, когато ще подаде главичката си надъ земята и ще почне да расте.

    Следователно, ако житното зърно има такава вѣра, колко повече човѣкъ трѣбва да има вѣра въ Онзи, Който е изтрилъ много сълзи, много страдания е премахналъ, много несгоди е превърналъ въ блага. Много недоразумения, много прѣчки, много мѫчнотии е премахналъ Богъ отъ пѫтя на човѣка, но въпрѣки това, той продължава да е недоволенъ. Човѣкъ е недоволенъ или отъ външностьта си, или отъ условията на живота си. Той иска да се облича добре, да се храни добре, да живѣе като царь. Колко хора могатъ да бѫдатъ царе въ свѣта? Днесъ има най-много около стотина царе. Какво ще правятъ другитѣ хора? Има едно вакантно мѣсто за царь — царь на себе си. Всѣки може да бѫде царь на себе си.

    Сега азъ желая на всички да станете царе на себе си, а служители на Бога. Който може да стане царь на себе си, а служитель на Бога, той ще получи Божието благословение.

*

22. августъ, 5 ч. с.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...