Jump to content

Томчета за пресканиране


Recommended Posts

Неделни беседи стар правопис за слагане в новия сайт
 

 

Бележка: Линковете на книгите, които са за сканиране, водят към сайта: Библиотека - Петър Дънов

 

 

01. НБ, 1-ва серия,Сила и Живот - "Ето... (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

02. НБ, 2-ра серия, Сила и Живот, "Духъ...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

03. Сила и живот, НБ III серия, "Солта...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

06. "Все що е писано", беседи от Уч...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

07. "Дали може", беседи от Учителя,...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

09. Великите условия на живота (1919), Софи...  (сложена за теглене) (съдържанието е налично в сайта)

10. "Трите основи на живота" Три бе...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

14. Сила и живот, IV серия, "Братя и се...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

15. Сила и живот, V серия, "Защо твоитѣ...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

19. Двата природни метода, VI серия (1923-1...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

21. "Настанало е Царството Божие",...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

22. "Послѣдното мѣсто", Недѣлни бес...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

25. Заведоха Исуса, Недѣлни бесѣди, VIII се...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

26. Саваатъ-Амонъ-Ра, Недѣлни бесѣди, VIII...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

27 Ще ми изявишъ  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

28. Затова се родих, Неделни беседи, IX сер...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

29. Влизане, Сила и живот, IX серия, т.2 (1...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

30. Праведният, Сила и живот, IX серия, т.3... (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

31. Сила и живот, IX серия, Ветхото прѣмина...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

32. Мнозина казваха, Сила и живот, X серия,...  (сложена за теглене)   (съдържанието е налично в сайта) Пресканирана но ила липсващи страници към края

33. Ни мъж, ни жена, Сила и живот, X серия,...  (сложена за теглене) Започва да я обработва Атанас 7.02,2016

34. Синове на възкресението, Сила и живот,...  (сложена за теглене)

35. За съдба дойдох, Сила и живот, XI серия, т.1 (19...  (сложена за теглене) (съдържанието е налично в сайта)

36 Учителю Благи, Сила и живот, XII серия,...  (сложена за теглене) (съдържанието е налично в сайта)

37. Който има невестата, Сила и живот, XII...  (сложена за теглене) (съдържанието е налично в сайта)

38. Голямото благо, Сила и живот, XII серия, т.3 (19.. (сложена за теглене) (съдържанието е налично в сайта)

39. Крадецът и пастирят, Сила и живот, XIII...  (сложена за теглене) (съдържанието е налично в сайта)

40. Да ви даде, Сила и живот, XIII серия, т...  (сложена за теглене) (съдържанието е налично в сайта)

41. Делата Божии, Сила и живот, XIII серия,...  (сложена за теглене) (съдържанието е налично в сайта)

43. "Учителю, да прогледам!", е...  (сложена за теглене),

44. Новата Ева. Издигнете жената! 3 нед...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

47. Вечно подмладяване, Неделни беседи, XX...  (сложена за теглене) (съдържанието е налично в сайта)

Явление на Духа - Неделна беседа 20.04.1914.. (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

Истината, Бъдете съвършени., Неделни беседи  (сложена за теглене), (в сайта е сложена само „Истината“)

Жал ми е за народа, неделна беседа (06.12.1...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

Видѣлината, три недѣлни бесѣди, изд. 1925 г  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

45. Баща и синъ (две беседи, 1937 г.) (сложена за теглене), (в сайта е сложена само Баща и син, от 2 беседи)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

ООК

 

Бележка: Линковете на книгите, които са за сканиране, водят към сайта: Библиотека - Петър Дънов

 

 

01. Беседи от Учителя, държани в Окултната...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

02. Абсолютна справедливост (Общъ окултенъ... (ИК“Жануа) - (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

03. „Окултни лекции“. Общ окултен клас - първа годи... (за сканиране)

04. „Положителни и отрицателни сили“, Общ окултен кл...  (за сканиране)

05. Окултни лекции на Общия окултен клас. 3-та година  (за сканиране)

06. Общ окултен клас - четвърта година, (1924 г. - 1...  (за сканиране)

07. „Козативни сили“. Общ окултен клас - пе...  (сложена за теглене)

08. „Светлина на мисълта“. Общ окултен клас...  (сложена за теглене)

09. „Условия за разумния човек“. Общ окулте...  (сложена за теглене)

10. "Отношение на простите истини към ч...  (сложена за теглене)

11. "Неразрешеното". Общ окултен кл...  (сложена за теглене)

12. „Възможни постижения“. Общ окултен клас - шеста...  (за сканиране)

13. „Четирите кръга“. Общ окултен клас - ше...  (само заглавната страница е леко замазана) (сложена за теглене) липсва 5 страница и евентуално преди нея друга

14. „Великото и красивото“. Общ окултен кла...  (сложена за теглене)

15. „Малки и големи придобивки“. Общ окултен клас -...  (за сканиране – стр. 132 и някои др.)

16. „Добри и лоши условия“. Общ окултен кла...  (сложена за теглене)

17. „Ключът на живота“. Общ окултен клас - осма годи... (за сканиране)

18. „Смени в природата“. Общ окултен клас - осма год... (за сканиране  -стр. 293 е много по-малка от останалите и неясна. Другите програмата би ги разчела.)

19. „Форми в природата“. Общ окултен клас -...  (сложена за теглене)

20. „Определени движения“. Общ окултен клас - осма г...  (за сканиране)

21. „Естествен ред на нещата“. Общ окултен клас - де...  (за сканиране – стр. 252, 270 ще бъдат трудно разчетени)

22. „Степени на съзнанието“. Общ окултен кл...  (сложена за теглене)

23. „Доброто оръжие“. Общ окултен клас - де...  (сложена за теглене)

24. „Божият глас“. Общ окултен клас - десета година,...  (за сканиране)

25. „Просветено съзнание“. Общ окултен клас...  (сложена за теглене)

26. „Реалности и сенки“. Общ окултен клас - десета г...  (за сканиране – стр. 19, 20 и др….), Липсват 12 страници (147÷158)

27. „Събуждане“. Общ окултен клас - единадесета годи...  (за сканиране – стр. 184)

28. „Законът и любовта“. Общ окултен клас -...  (сложена за теглене)

30. „Всекий дѣнь по една добра мисъль (Общ о...  (ИК“Жануа“), (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

31. „Правъ пѫть", Общъ окултенъ кла...  (ИК“Жануа“), (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

Link to comment
Share on other sites

МОК

 

Бележка: Линковете на книгите, които са за сканиране, водят към сайта: Библиотека - Петър Дънов

 

01. МОК,1-ва година, т.I и II, "Двата п...  (сложена за теглене)

02. МОК,1-ва година, т.II, "Противореч...  (сложена за теглене

03. МОК, 2-ра година, т.I, "Допирните т...  (сложена за теглене)

04. МОК, 2-ра година, т. II, "Добрите навици... (за сканиране – книгата от която е сканирано е с подчертаван на доста места текст и трудно се разчита от програмата)

05. Лекции на Младежкия окултен клас - III...  (сложена за теглене)

06. Лекции на младежкия окултен клас - IV година, (1...   (за сканиране) , текстът на беседите в изданието на ББ е различно от това на ИК"Жануа", (съдържанието е налично в сайта от 15 - 31 беседи, които съвпадат по текст тези от изданието на Жануа)

06.1 Лекции на младежкия окултен клас - IV...  (сложена за теглене),

06.2 Лекции на младежкия окултен клас - IV...  (сложена за теглене),

06.3 Лекции на младежкия окултен клас - IV... (сложена за теглене),

06.4 Лекции на младежкия окултен клас - IV... (сложена за теглене),

06.5 Лекции на младежкия окултен клас - IV... (сложена за теглене),

06.6 Лекции на младежкия окултен клас - IV...  (сложена за теглене),

06.7. Новитѣ схващания на ученика - Година...  (ИК“Жануа“) (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

07. "Лекции на младежкия окултен клас...  (сложена за теглене)

08. "Влияние на светлината и на тъмнина... (сложена за теглене)

09. "Жива реч". МОК- 5-та година, т...  (сложена за теглене)

10. "Посока на растене". МОК- 6-та...  (сложена за теглене)

11. „Светото място“. МОК 6-та година, т.2 (... (сложена за теглене) (Делчев запова да я обработва - 19.03.17)

12. „Божествената мисъл“. МОК 7-ма година,... (сложена за теглене)

13. „Божественитѣ условия“. МОК 8-ма година...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта-само на 5 беседи, които съвпадат по текст тези от изданието на Жануа)

13.1. Божественитѣ условия. Специаленъ (мла...  (ИК“Жануа“) (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

14. „Отворени форми“. МОК 8-ма година, т.2...  (сложена за теглене)

15. „Служене, почит и обич“. МОК 9-та годин... (сложена за теглене)

16. "Закони на доброто". МОК 9-та г...  (сложена за теглене)

17. „Път към живота“. МОК 10-та година, т.1... (сложена за теглене)

18. "Методи за самовъзпитание". МОК...  (сложена за теглене)

24. "Положителни и отрицателни чърти на... (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

Разумният живот  (сложена за теглене)

Link to comment
Share on other sites

УС

 

Бележка: Линковете на книгите, които са за сканиране, водят към сайта: Библиотека - Петър Дънов

 

07. УС, 4-та година, т.I, "Учение и раб...  (сложена за теглене)

08. УС, 4-та година, т.II, "Ценната дум...  (сложена за теглене)

09. УС, 5-та година, т.I, "Трите родосл... (сложена за теглене)

10. УС, 5-та година, т.II, "Устойчиви в...  (сложена за теглене)

10.1 Аз го създадох, Утринни Слова (1936–1...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

15. УС, 13-та година, "Новото начало" (1943-... (за сканиране – стр. 228,229,245 и др., не се разчитат добре)

48. ОТЕЦЪ МЕ ЛЮБИ, Две утринни беседи, 22 м...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

Link to comment
Share on other sites

СБ

 

 

Бележка: Линковете на книгите, които са за сканиране, водят към сайта: Библиотека - Петър Дънов

 

01. БЕСѢДИ ОБЯСНЕНИЯ И УПѪТВАНИЯ ОТЪ УЧИТЕЛ...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

01.1 Мировата Любовъ и Козмичната обичъ- из...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

02. БЕСѢДИ ОБЯСНЕНИЯ И УПѪТВАНИЯ ОТЪ УЧИТЕЛ...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

02.1. "Новото човечество", издание 1921  (сложена за теглене) (съдържанието е налично в сайта)

03. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени... (сложена за теглене) (съдържанието е налично в сайта)

07. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени...  (за сканиране – стр.243)

09. "Разумния живот", съборни беседи, обясне...  (за сканиране)

11. СБ 1925 г. "Наряди и упѫтвания"... (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

12. "Две свещени положения", 9 съборни бесед...  (за сканиране)

13. "Свещеният огън", съборни бесед... (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

14. СБ 1927 г. "Пѫтьтъ на ученика",...  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

18. "По Бога направени", Съборни беседи, Соф...  (за сканиране – не се разчитат добре от програмата началните страници от 3- 6)

21. СБ-РБ 1930 "Благословена между жените",... (за сканиране)

22. "Любов към Бога",Том I, Рилски... (сложена за теглене)

23. "Нашето място", Том II, Рилски...  (сложена за теглене) (за пресканиране - липсват страници 16-17)

24. "Отиване и връщане", Съборни бе... (сложена за теглене)

25. "Ценното из книгата на великия живот", Р...  (за сканиране – стр. 8, 327)

26. "Бъдещото верую на човечеството...  (сложена за теглене)

27. СБ 1934 г, Великото в живота 4 беседи д... (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

28. "Часът на любовта", Съборни бес...  (сложена за теглене)

29. "Царския път на душата", Рилски...  (сложена за теглене)

30. "Да им дам живот", Съборни беседи, 1936 (за сканиране), (текстът се различава от този в изданието на ИК“Жануа“)

30.1. "Да им дам живот", Съборни бе...  (ИК“Жануа“), (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

31. "Лъчи на живота", Рилски беседи, 1937, С...  (за сканиране)

32. "Двигатели в живота", Рилски беседи, 193...  (за сканиране)

33. "Езикът на любовта", Рилски беседи, 1939...  (за сканиране)

34. "Божественият и човешкият свят", Рилски...  (за сканиране)

35. "Възможности за щастие", Съборни беседи,.. (за сканиране)

36. "Опорни точки на живота", Рилск...  (сложена за теглене)

37. "Вечното благо ", Съборни бесе...  (сложена за теглене)

 

Бележка: Издания на ИК"Жануа" за обработка:

 

 

02. Лъчи на живота (1937) (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

03. Езикът на любовта (1939)  (сложена за теглене), (съдържанието е налично в сайта)

05. Разумният живот

06. Младежки събори 1923 1930

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...