Jump to content
hristo

Списък по разчитане на томчетата

Recommended Posts

Неделни беседи – списък на томовете със стар правопис

 

 1. Сила и живот, НБ I серия (1914),-готова,в сайта,Грозю Делчев, Съдържание
 2. Сила и живот (Духът и плътта), НБ II серия (1914-17), - готова, в сайта, Грозю Делчев, Съдържание
 3. Сила и живот, НБ III серия (1915-19), - готова, в сайта, Грозю Делчев, Съдържание
 4. Все що е писано, НБ (1917), - готова, Атанас Ташков Съдържание
 5. Дали може, НБ (1917-18), - готова, в сайта, Съдържание
 6. Великите условия на живота, НБ(1919)  готова, Грозю Делчев,Съдържание
 7. Трите основи на живота, НБ (1920-21), ГОТОВА,в сайта 
 8. Новият човек, НБ (1921),Издание на ИК "Жануа" - готова, в сайта, Съдържание
 9. Сила и живот, НБ IV серия (1921-22), - готова, Грозю Делчев, в сайта, Съдържание
 10. Сила и живот, НБ V серия (1922), готова, Атанас Ташков Съдържание
 11. Поучаваш ги, НБ (1923), - готова, в сайта, Съдържание
 12. Двата природни метода, НБ VI серия (1923-24), готова, Грозю Делчев Съдържание
 13. Настанало е царството Божие, НБ VII серия т.1 (1924-25),-готова,в сайта, Съдържание
 14. Последното място, НБ VII серия т.2 (1924-25), - готова, в сайта, Съдържание
 15. Заведоха Исуса, НБ VIII серия (1925-26), готова, Грозю Делчев, Съдържание
 16. Затова се родих. НБ IX/1 (1926-27),готова, Грозю Делчев, Съдържание
 17. Влизане, НБ IX/2 (1926-27),готова, Грозю Делчев, Съдържание
 18. Праведният, НБ IX/3 (1926-27),готова, Грозю Делчев, Съдържание
 19. Вехтото премина, НБ IX/4 (1926-27), готова, Грозю Делчев, Съдържание
 20. Мнозина казваха, НБ Х/1 (1927), готова, Грозю Делчев (2.04.2016) завършено 21.04.2016, Съдържание
 21. Ни мъж, ни жена, НБ Х/2 (1927-28),  готова Грозю Делчев,Съдържание
 22. Синове на възкресението, НБ Х/З (1928),  готова Грозю Делчев,Съдържание
 23. За съдба дойдох, НБ XI (1928),  Пресканирана - 6.12.2017, готова Грозю Делчев,Съдържание
 24. Учителю Благи, НБ ХII/1 (1929),Пресканирана - 6.12.2017, готова Грозю Делчев,Съдържание
 25. Който има невестата, НБ ХII/2 (1929), готова Грозю Делчев,Съдържание
 26. Голямото благо, НБ XII/3 (1929), готова Грозю Делчев,Съдържание
 27. Крадецът и пастирят, НБ XIII/1 (1929), готова, Грозю Делчев,Съдържание
 28. Да ви даде, НБ XIII/2 (1929-30), готова, Грозю Делчев,Съдържание
 29. Делата Божии, НБ XIII/3 (1930), Готова - Грозю Делчев Съдържание
 30. Учителю , да прогледам! НБ (21.07.1931), Готова Съдържание
 31. Новата Ева. Издигнете жената,3 неделни беседи от 1931 г. готова, Грозю Делчев, Съдържание
 32. Вечно подмладяване, НБ XX (1943), готова, Грозю Делчев, Съдържание
 33. Отец ме люби,- две беседи -  Готова- Съдържание
 34. Жал ми е за народа, неделна беседа единична беседа ГОТОВА; Съдържание
 35. Виделината (1917), Многоценният бисер(1915), Да се не смущава сърцето ви(1925). Готова Съдържание 1 2 3
 36. "Тридесет и осем години" единична беседа, 22 ноември 1925 г., Издадена - 1926 г,, Готова Съдържание
 37. "Добрата земя", единична беседа, 20 декември 1925 г.,Готова Съдържание
 38. "Ще им изявиш" единична беседа, 16 май 1926 г., Издадена - 1927 г,, Русе, Готова Съдържание
 39. "За съдба дойдох", единична беседа, 22 април 1928г.,Издадена-1928 г, София, Готова, Съдържание
 40. "Глас от града", единична беседа, 6 май 1928 г., Издадена - 1928 г, София, Готова,Съдържание

 

1. Кротостта и смирението   ГОТОВА,   в сайта

2. Електричеството и магнетизмът ГОТОВА  в сайта
3. Мъчението   ГОТОВА   в сайта

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС – стар правопис


 1. Беседи от Учителя, държани в Окултната школа на Всемирното Бяло Братство (1920), София 1920   готова  Съдържание
 2. Окултни лекции , дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство. I школна година(1922), София 1922
 3. Окултни лекции, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство . II година (1922-23), Русе 1922-23
 4. Окултни лекции на Общия окултен клас. III години (1923-24), Русе 1923 24
 5. Окултни лекции на Общия окултен клас, Абсолютна справедливост, IV година (1924-25), Русе 1924-25, готова, Съдържание
 6. Козативни сили, ООК V/1 (1925-26), София 1930
 7. Светлина на мисълта, ООК V/2 (1925-26), София 1930
 8. Условия за разумния човек, ООК V/3 (1925-26), София 1930
 9. Отношение на простите истини към човека , OOK VI/1 (1926-27), София 1933
 10. Неразрешеното, OOK VI/2 (1926-27), София 1933
 11. Възможни постижения , ООК VI/3 (1926-27), София 1934
 12. Четирите кръга, ООК VI/4 (1926-27), София 1934
 13. Великото и красивото, ООК VII/1 (1927-28), София 1935
 14. Малки и големи придобивки , ООК VII/2 (1927-28), София 1936
 15. Добри и лоши условия, ООК VII/3 (1927-28), София 1937
 16. Ключът на живота, ООК VIII/1 (1928-29), София 1937
 17. Смени в природата, ООК VIII/2 (1928-29), София 1938,
 18. Форми в природата, ООК VIII/3 (1928-29), София 1938,  
 19. Определени движения, ООК VIII/4 (1928-29), София 1939
 20. Естествен ред на нещата, OOK IX/1 (1929-30), София 1939,
 21. Степени на съзнанието, OOKIX/2 (1929-30), София 1939
 22. Доброто оръжие, ООК IX/3 (1929-30), София 1939
 23. Божият Глас, ООК Х/1 (1930-31), София 1940
 24. Просветено съзнание, ООК Х/2 (1930-31), София 1940
 25. Реалности и сенки, ООК Х/З (1930-31), София 1941
 26. Събуждане, ООК XI/1 (1931-32), София 1944
 27. Законът и Любовта, ООК XI/2 (1931-32), София 1936
 28. Новата мисъл , ООК ХII/1 (1932-33), София 1947, (Има я в стар правопис в издание на ЖануаНовата мисъль (2008))
 29. Работа на природата. ООК XII/2 (1932-33), София 1948,  , (Има я в стар правопис в издание на ЖануаНовата мисъль (2008))
 30. Трите посоки, ООК XII/3 (1932-33), София 1948,  , (Има я в стар правопис в издание на ЖануаНовата мисъль (2008))
 31. Всекий ден по една добра мисъл - Издание на Жануаготова, в сайта, Съдържание
 32. Прав пътИздание на Жануаготова, в сайта, Съдържание

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

МОК – стар правопис

 

 1. Двата пътя, МОК I г./1, София 1934  готова Грозю Делчев съдържание
 2. Противоречия в живота, МОК I г. /2, София 1934 готова Грозю Делчев съдържание
 3. Допирни точки в природата, МОК II г./1 (1922-23), София 1935 готова Грозю Делчев съдържание
 4. Добри навици, МОК II г./2 (1922-23), София 1936 готова Грозю Делчев съдържание
 5. Лекции на МОК, III г. (1923-24), София 1927 готова Грозю Делчев съдържание
 6. Лекции на МОК IV г. (1924-25), София 1927 готова Грозю Делчев съдържание
 7. Лекции на МОК V г./1 (1925-26), София 1929 готова Грозю Делчев съдържание
 8. Влияние на светлината и тъмнината, МОК V г./2 (1925-26), София 1937 готова Грозю Делчев съдържание
 9. Жива реч, МОК V г./3 (1925-26), София 1937 готова Грозю Делчев съдържание
 10. Посока на растене, МОК VI/1 (1926-27), София 1939 готова Грозю Делчев съдържание
 11. Светото място, МОК VI/2 (1926-27), София 1939,  готова Грозю Делчев съдържание
 12. Божествената Мисъл, МОК VII (1927-28), София 1942 готова Грозю Делчев съдържание
 13. Божествените Условия, МОК VIII/1 (1928-29), София 1942 готова Грозю Делчев съдържание
 14. Положителни и отрицателни чърти на човека, 2 беседи, София 1928,  - готова, съдържание
 15. Отворени форми , МОК VIII/2 (1928-29), София 1943 готова Грозю Делчев съдържание
 16. Служене, почит и обич, МОК IX/1 (1929-30), София 1940 готова Грозю Делчев съдържание
 17. Закони на доброто, МОК IX/2 (1929-30), София 1940
 18. Път към живота, МОК Х/1 (1930-31), София 1941
 19. Методи за самовъзпитание, МОК Х/2 (1930-31), София 1941

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

СБ – стар правопис

 

 1. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (1919), София 1919 готова  Съдържание, (Трето издание, Благоевград, включва беседите "Мировата любов" и "Козмичната обич")
 2. Мировата Любов - Козмичната Обич, (1919), София 1919 готова Съдържание
 3. Беседи и напътвания, държани от Учителя (1920),София 1920 готова  Съдържание
 4. Новото Човечество, съборна беседа (1920), София 1921  готова  Съдържание
 5. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (1921), София 1921
 6. Пробуждане на колективното съзнание, съборна беседа, (1921), София 1921
 7. Разумният живот, СБ (1924), Русе 1924,
 8. Наряд и упътвания (1925), София 1925 - готова, Съдържание
 9. Две свещени положения, СБ (1925), София 1925,
 10. Свещеният огън, СБ (1926), София 1926 - готова, Съдържание
 11. Пътят на ученика, СБ (1927), София 1927 готова, Съдържание
 12. По Бога направени, СБ (21.08.-22.09.1929 Рила и София), София 1929, готова, Съдържание
 13. Благословена между жените, СБ (1930), София 1930  готова, Съдържание ( Grozyu Delchev )
 14. Нашето място, СБ (1931), София 1932 Започва да я обработва Грозю 14.11.2019
 15. Отиване и връщане, СБ (1931), София 1932 готова, Съдържание
 16. Ценното из книгата на великия живот, СБ (1932), София 1932, готова, Съдържание
 17. Бъдещето верую на човечеството, СБ (1933),София 1934 готова, Съдържание
 18. Часът на любовта, СБ (1934), София 1934, готова, Съдържание
 19. Великото в живота, СБ (1934), София, готова, Съдържание
 20. Царският път на душата, СБ (1935),София 1935 готова, Съдържание
 21. Да им дам живот, СБ (1936), София 1936, готова, Съдържание
 22. Да им дам живот, СБ (1936), София, ИК „Жануа-98“, 2005. готова, Съдържание
 23. Лъчи на живота, СБ (1937), София 1937  готова, Съдържание
 24. Лъчи на живота, СБ (1937), София ИК „Жануа-98“, 2004. готова, Съдържание
 25. Двигатели в живота, СБ (1938), София 1938 Започва да я обработва Грозю 15.04.2020
 26. Езикът на Любовта, СБ (1939), София 1939, Започва да я обработва Грозю 15.04.2020
 27. Езикът на Любовта, СБ (1939), София ИК „Жануа-98“, 2003. готова, Съдържание
 28. Божествен и човешки свят, СБ (1940), София 1940
 29. Възможности за щастие, СБ (1941), София 1941
 30. Опорни точки на живота, СБ (1942), София 1942
 31. Вечното благо (1943), София 1944

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

УС – стар правопис

 

 1. Учение и работа, том 1,1-14 беседа - София 1939
 2. Ценната дума, том 2, 15-41 беседа - София 1941
 3. Трите родословия, том 1, 1-17 беседа - 1943
 4. Устойчиви величини, том 2, 18-34 беседа - 1943
 5. Новото начало   13 беседи - София 1944

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ИБ – стар правопис


 1. Хио Ели Мели Месаил - Глас Божий, Варна, 01.10.1897  готова
 2. Поздрав за новата година към всички 6 януари 1914 г. Бургас - брошура, Търново, 1914 г. готова
 3. Чист и светъл (Пловдив, 1926) - готова Съдържание
 4. Отличителните черти на човека- 1927 г. готова Съдържание
 5. Изгревите на слънцето 1928 г.    готова,  Съдържание
 6. Общение с Бога- 1931  
 7. Отворените очи - единична беседа, държана на 1927 г., изд. 1929 г. , готова, Съдържание
 8. Майката на времето- 2 извънредни беседи - 1932 г
 9. Разумно разбиране - 22 март 1934 г
 10. Да мисли Издание 1935 г., София  
 11. Отец ме люби- 1936 г. готова,  Съдържание
 12. Баща и син- София, 1937 г.
 13. Да живеем за Господа- (София, 1937) - 1 беседа на 23 март 1937 г.
 14. Дигни одъра си 1938(София, 1938) - 1 беседа на 22 март 1938 г.
 15. Големият брат- 2 Извънредни беседи 1 януари 1939 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Помощен списък

 

Беседи нови издания със стар правопис

(отбелязала съм кои ги има в сайта и кои – не)

 

Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (1919), д... (ДА)

Беседи и напътствия държано от Учителя (1920), дад... (ДА)

Науката и възпитанието - Варна 1896 (ДА)

Призвание към народа ми – български (8.10.1... (ДА)

Послание към учениците  ДА

За учениците на Всемирното Бяло Братство (к... НЕ

МОЛИТВИ ФОРМУЛИ ПѢСНИ НЕ

Младежки събори НЕ

Новитѣ схващания на ученика (ДА) съдържание

Абсолютна справедливост (ДА)

Всекийдѣнь по една добра мисъль(ДА)

Аз го създадох, т.2 (ДА)

Аз го създадох, т.1 (ДА), Двата тома са обединени в един, пак издание на Жануа, 2003

"Да им дам живот" Съборни беседи 19... (ДА), книгата не е разчетена.

Божественитѣ условия (ДА) съдържание

Правъпѫть(ДА)

Беседи обяснения и упътвания от Учителя 1920г. (ДА)

Ето Човекът (ДА)

НБ, 2-ра серия, Сила и Живот, "Духът и... (ДА)

"Все що е писано", беседи от Учител... (ДА)

Сила и живот, НБ III серия, "Солта"... (ДА)

Новият човек (ДА)

"Братя и сестри на Христа" - 4-ва с... (ДА)

"Защо Твоите ученици ядат и пият"-... (ДА)

Поучаваше ги (ДА) Настанало е Царството Божие - 7 ма серия (ДА)

Последното место 7 ма серия Том 2 (ДА)

Заведоха Исуса (ДА)

Саваатъ-Амонь-Ра - осма серия, том 2 НЕ (но беседите ги има в книгата Заведоха Исуса) –тази книга е някаква част от „Заведоха Исуса“…?

Новата мисъл НЕ (книгата не е разчетена)

"Новият живот", СБ, 1922 г., изд.... НЕ(книгата не е разчетена)

Изново, Сила и Живот. 15 серия (1931–1932). Том I. Бургас, 1992) обработена в стар правопис от Георги Касабов (ДА)

Вземи детето (1932 г.), Издателство "Сила и Живот", Бургас, 1993 г. обработена в стар правопис от Георги Касабов (ДА)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

×