Jump to content
hristo

Значението на отстраненитѣ букви отъ правописа прѣди правописната реформа - Светозаръ Няголовъ

Recommended Posts

Значението на отстраненитѣ букви отъ правописа прѣди правописната реформа

 

по материалъ на братъ Свѣтозаръ Няголовъ

 

Въ сегашната епоха на развитие на човѣчеството и въ частность на славянството на българитѣ е отредена важна роля. Учительтъ казва, че българскиятъ народъ отъ 5400 години е подготвянъ и духовно просвѣщаванъ, за да може да изпълни задачата си. Въ книгата „Призвание къмъ народа ми, български синове на сѣмейството славянско“ нашиятъ върховенъ покровитель ангелъ Елохилъ казва чрѣзъ Учителя: „Затова благоволихъ да извикамъ отдалечъ, открай Небесата, двамата братя, свѣтила на славянский родъ, и да имъ врѫча Словото на Живота, да ви го донесатъ и ви научатъ Пѫтя Ми, по който да възлѣзете въ Вѣчната Видѣлина, въ която обитавамъ.“

 

Буквитѣ въ глаголицата и въ кирилицата сѫ носители на духовни сили и иматъ скритъ, таенъ смисълъ.

 

Учительтъ казва: „Най-важната буква, или знаменосецътъ на славянската азбука, е буквата ѣ , която е съставена отъ числата 1 и 7. Това е Сатурновъ знакъ. Когато има съвпадъ на Слънцето съ Сатурнъ, образува се „ѣ“. /“Силитѣ на Природата“, стр. 29/.

 

„Ако напишешъ ѣ, ще си създадешъ много материални спънки: приятельтъ ти ще те обиди, господарьтъ нѣма да ти плати. Ако си студентъ, ще пропаднешъ на изпита си. Ето защо, докато си студентъ, не пиши ѣ . Щомъ свършишъ университета, може да пишешъ ѣ, колкото искашъ.“ /“Силитѣ на Природата“, стр. 169/.

 

„Въ българския езикъ има е, ъ и ѣ. Е е гласна буква, която показва разширение и повишение. Разширяватъ се нѣщата и се повишаватъ. ѣ  разширение има, но има една права линия, една мѣрка, съ която се мѣри, стойность има. ѣ го пишатъ съ една черта. ѣ не можешъ да пишешъ, ако не можешъ да носишъ страдание. Само човѣкъ, който се е научилъ да носи страдание, той може да пише ѣ. Който не се е научилъ да носи страдание, той може да тури само тази линия.“ /“Завѣтътъ на Любовьта, 1999г., стр. 134/.

 

„Буквата ѣ е хубава. Ако се изхвърли отъ употрѣбление, българитѣ ще закѫсатъ.“/ „ Силитѣ на Природата“, стр. 245/.

 

„В буквата ѣ сѫ свързани заедно Божествениятъ и човѣшкиятъ принципъ. Въ думата славянинъ сричката „ава“ означава Богъ, Баща. Значи Богъ живѣе въ славянитѣ, въ ония, които Го славятъ. Бѫдещето е на славянитѣ. Бѫдещето е на българитѣ. Тѣ ще оправятъ всички народи, понеже въ тѣхния езикъ е буквата ѣ: двата принципа, свързани въ едно. Никой не може да оправи свѣта освенъ славянитѣ и българитѣ. Това се дължи на буквата ѣ: кръста, търпѣнието. Тази буква означава още събиране и примиряване на Доброто и злото. Българинътъ казва: Азъ знамъ да събера Доброто и злото, да ги примиря. Нѣкои пишатъ тази буква по два начина: ѣ и iъ. Както и да се пише, означава едно и сѫщо нѣщо. Значи ѣ е на  Сърдцето, а iъ на Ума. Като пише буквитѣ, човѣкъ трѣбва да бѫде внимателенъ да не ги изкривява. Всѣко изкривяване се отразява на подсъзнанието.Който иска да се освободи отъ своето песимистично състояние, трѣбва да пише хубаво./“Силитѣ на Природата“, стр. 246/.

 

„Нѣкѫдѣ не си турилъ ѣ. Стани и го постави на мѣстото. Безъ ѣ не може. Ако българитѣ прѣмахнатъ ѣ, ще забатачатъ много. Две е-та има въ българския езикъ. Едното „е“ е да се разширявашъ, „ѣ“ е да побѣждавашъ. Освѣнъ, че трѣбва човѣкъ да се разшири, трѣбва да побѣждава. „ /“Мисли за всѣки день“, 1985, 86г., стр. 81/.

 

Затова руснацитѣ въ миналото на всичкитѣ си бойни знамена въ лѣвия горенъ ѫгълъ изтъкавали този свещенъ знакъ ѣ : символъ и носитель на побѣдата въ сраженията.

 

Учительтъ пояснява: „ Буквитѣ ь и ъ не се произнасятъ накрая. Въ такъвъ случай те не сѫ на почесть. Ако не напишешъ ь на мѣстото му, ще ти причини голѣма врѣда. Буквата ь, това е плодътъ, сѣмето, което е посѣто, израства и минава прѣзъ два свѣта. „Ь“ въ българския езикъ означава кракътъ: лѣвиятъ“ /“Минало, бѫдеще, настояще“, стр. 320/.

 

Ъ означава равновѣсие на човѣшкия Умъ, който иска да даде на Хората да разбератъ основнитѣ закони. Послѣдната буква /накрая/ означава законъ на Божествената хармония.“ /“Дали може“, стр. 51/.

 

Ъ означава сѫщо и бременность.“ /“Дали може“, стр. 112/.

 

Ъ значи добриятъ пазитель. Той е добриятъ стражарь, който пази кѫщата и съкровището да не се изгуби. „ /“Минало, бѫдеще, настояще“, стр. 321/.

 

Ъ е човѣшката рѫка, свита на юмрукъ.“ „Ъ е човѣшкиятъ кракъ: дѣсниятъ.“ /“Минало, бѫдеще, настояще“, стр. 321/.

 

„Буквата ѫ казва, че прѣди да говори, човѣкъ трѣбва да мисли. Прѣди да тръгнешъ на пѫть, мисли.Буквата ѫ сѫществува само въ българския езикъ. Тя внася свѣтлина въ Ума. Богатъ е българскиятъ езикъ, но българитѣ не могатъ да си служатъ съ него.“ /“Силитѣ на Природата“, стр. 246/.

 

Отъ изложеното по-горе се вижда, че е направена груба грѣшка съ нашия правописъ, която се отразява зле на българитѣ и славянитѣ. Врѣме е да се възстанови пълната Кирилова автентична азбука съ своитѣ тридесеть и двѣ букви, заедно съ небеснитѣ знаци ѣ  и ѫ за единение на славянството и за благото на човѣчеството.

                                                                       14.06. 1999

                                                                       Свѣтозаръ Крумовъ Няголовъ

                                                                       /съкратено/

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

×