Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'Младежки Събори'.More search options

 • Търсене по таг

  Отделяйте таговете с запетая.
 • Търсене по автор

Тип съдържание


Categories

 • Петър Дънов

Форуми

 • Петър Дънов - беседи - стар правопис
  • Беседи - стар правопис
  • Томчета с беседи
  • Други книги със стар правопис
  • Молитви
  • Други материялии информация за стария правопис
  • Форум за споделяне на работа.
  • Паневритмия
 • Други книги със стар правопис
  • Други книги със стар правопис

Категории

 • Беседи първи издания
  • Извънредни беседи
  • Неделни Беседи
  • Общ Окултен Клас
  • Младежки Окултен клас
  • Утринни Слова
  • Съборни беседи
  • Рилски беседи (Съборни)
  • Младежки събори (Съборни)
 • Стари издания със стар правопис
 • Беседи - нови издания със стар правопис
 • Нови издания със стар правопис
 • Вестници със стар правопис
 • Други книги със стар правопис

Открити 29 резултата

 1. Четвърти младежки събор „Вътрешни и външни връзки“ Четвърти младежки събор „Вътрешни и външни връзки“, на учениците от Бялото Братство, 7-9.07.1926 г., София Беседи от Учителя и учениците, държани през лятото на 1926 г. Стар правопис. Първо издание: София, 1926 г. Книгата за теглене на PDF (текстовете са обработени за сайта с помощта на програма от Георги Касапов ) Съдържание: 1. Вѫтрешни и външни връзки – Учителя, 7 юли 1926 г. 2. Идеалътъ на ученика - К. Тулешковъ , 7 юли 1926 г. 3. Идеалътъ на окултния ученикъ - К. Паскалевъ, 7 юли 1926 г. 4. Будность - Хр. Койчев, 7 юли 1926 г. 5. Особеното мѣсто – Учителя, 8 юли 1926 г. 6. Идеалътъ на ученика, 8 юли 1926 г. 7. Общение на детето съ живата природа - Б. Боевъ, 8 юли 1926 г. 8. Сѫщность и задача на новото училище и учитель - Ст. Русевъ, 8 юли 1926 г. 9. За свободата на учителите - П. К. Пенковъ, 8 юли 1926 г. 10. Педагогически правила – Учителя, 9 юли 1926 г. Забележка: В сайта са въведени засега само текстовете на беседите, изнесени на събора от Учителя.
 2. Трети младежки събор „И обхождаше Исус всичка Галилея“ Трети младежки събор „И обхождаше Исус всичка Галилея“, на учениците от Бялото Братство, 5-8.07.1925 г., София, стар правопис. Беседи от Учителя, държани през лятото на 1925 г. Първо издание: София, 1925 г. По стенографски записки. Книгата за теглене на PDF (текстовете от книгата са обработени за сайта от Георги Касапов ) Съдържание: 1. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, 5 юли 1925 г. 2. Вѫтрѣшна връзка, 6 юли 1925 г. 3. К. Паскалев - Основни въпроси на ученичеството, 6 юли 1925 г. 4. О. Славчева - Мисли за ученика, 6 юли 1925 г. 5. К. Вл. Кузманов - Окултното ученичество в нашето време, 6 юли 1925 г. 6. Двадесетъ правила отъ Учителя къмъ ученика, 7 юли 1925 г. 7. Методътъ на свѣтлината, 7 юли 1925 г. 8. Дванадесетъ положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, 7 юли 1925 г. 9. Общи въпроси, 7 юли 1925 г. 10. Закриване на събора, 8 юли 1925 г. Забележка: В сайта са въведени засега само текстовете на беседите, изнесени на събора от Учителя.
 3. Втори младежки събор „Да възлюбиш“ Втори младежки събор „Да възлюбиш“, на учениците от Бялото Братство, 6-7.07.1924, София, стар правопис. Беседи от Учителя, държани през лятото на 1924 г. Първо издание: Севлиево, 1940 г. Второ издание, Варна, 1994 г. Книгата за теглене на PDF (1940) (текстовете от книгата са обработени за сайта от Георги Касапов ) Забележка: В каталога на Елена Андреева 1996г, като място на първото издание е посочена София. Съдържание: 1. Да възлюбишъ, 6 юли 1924 г. 2. Правилно разбиране на природнитѣ действия, 6 юли 1924 г. 3. Любовь и мисъль, 6 юли 1924 г. 4. Топлината на живота, 7 юли 1924 г. 5. Новото възпитание, 7 юли 1924 г.
 4. 1930_07_14 Чрѣзъ Него стана

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 5. 1930_07_13 Вързване и развързване

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 6. 1930_07_12 Право си отсѫдилъ

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 7. 1929_07_07 Първитѣ стѫпки

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 8. 1928_07_10 Къмъ свобода

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 9. 1928_07_09 Безъ окови

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 10. 1928_07_08 Роденъ отъ Бога

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 11. 1927_08_15 Правата мисъль

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 12. 1927_08_14 Мислещиятъ човѣкъ

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 13. 1926_07_09 Педагогически правила

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 14. 1926_07_08 Особеното мѣсто

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 15. "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 16. "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 17. 1925_07_07 Методътъ на свѣтлината

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 18. "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 19. 1925_07_06 Вѫтрѣшна връзка

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 20. 1924_07_07 Новото възпитание

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 21. 1924_07_07 Топлината на живота

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 22. 1924_07_06 Любовь и мисъль

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 23. "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 24. 1924_07_06 Да възлюбишъ

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
 25. 1923_07_03 Първото правило

  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бѣло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, (стар правопис) Книгата на PDF - за теглене Съдържание (Текстът ще бъде добавен)
×