Jump to content

Ани

Moderators
 • Мнения

  2563
 • Присъединил/а се

 • Последно посещение

Файлове публикувано от Ани

 1. 38. Голѣмото благо. Сила и живот, XII серия, т.3 (1929), Издание 1936 г., София


  Голѣмото благо


  "Голѣмото благо", Сила и живот, дванадесета серия, т.3 (1929). Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 19.05.1929 г. до 11.08.1929 г. Издание 1936 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Голѣмото благо, 19 май 1929 г.
  Другата сѫбота, 26 май 1929 г.
  Огънь да запаля, 2 юни 1929 г.
  Достоенъ, 9 юни 1929 г.
  Да изпълня, 16 юни 1929 г.
  Разумнитѣ кротки, 23 юни 1929 г.
  Илия вече дойде, 21 юли 1929 г.
  Що трѣбва да речете, 28 юли 1929 г.
  Който слуша моитѣ думи, 4 август 1929 г.
  Моитѣ овце слушатъ моя гласъ, 11 август 1929 г.

  533 downloads

  Обновен

 2. 35. За сѫдба дойдохъ, Сила и животъ, XI серия, т.1 (1928), Издание 1929 г., София


  За сѫдба дойдохъ


   
  "За сѫдба дойдохъ", Сила и животъ, единадесета серия, т.1 (1928), Книгата съдържа беседи на Учителя Беинса Дуно от 22.04.1928 г. до 10.06.1928 г. Издание 1929 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  За сѫдба дойдохъ, 22 април 1928 г.
  Който се отмѣта, 29 април 1928 г.
  Гласъ отъ града, 6 май 1928 г.
  Работникътъ и неговата прѣхрана, 13 май 1928 г.
  Той дойде при Пилата, 20 май 1928 г.
  Богъ е Духъ, 27 май 1928 г.
  Вѣчно веселие, 3 юни 1928 г.
  Кога ражда, 10 юни 1928 г.

  97 downloads

  Публикуван

 3. 04. Бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени презъ 1921 г. въ Търново


  Бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя,
  дадени презъ 1921 г. въ Търново


   
   
  "Бесѣди, обяснения и упѫтвания от Учителя,дадени на ученицитѣ отъ Всемирното Бѣло Братство при срѣщата имъ въ гр. Търново прѣзъ лѣтото на 1921 г. въ Търново", Пѫрво издание 1921 г., Книгата съдържа бесѣди, обяснения и упѫтвания отъ Учителя, дадени на Събора прѣзъ лѣтото на 1921 г. въ гр. Търново, 19-25 августъ.
  Книгата за теглене на PDF
   
   
   
   

  Съдържание:


   
  Петъкъ, Преображение, 19 августъ
  Гимнастически упражнения
  Възпитание на човѣшката воля
  Пробуждане на колективното съзнание
   
  Сѫбота, 20 августъ
  Кратки обяснения върху гимнастическитѣ упражнения и бѣлѣжки по други въпроси
  Законътъ на съвършенството
   
  Недѣля, 21 августъ
  Правилни методи за разбиране
  Общи упражнения
  Четиритѣ съвѣта
  Опрѣдѣляне работата на четиритѣ съвѣта
   
  Понедѣлникъ, 22 августъ
  Размишления
  Правилниятъ развой на човѣшкитѣ енергии
  Правилно употрѣбление на ума, сърдцето и волята въ живота
  Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевнитѣ сили
   
  Вторникъ, 23 августъ
  Размишления
  Въ Горницата
  Отговори на зададени въпроси
   
  Срѣда, 24 августъ
  Размишления
  Упражнения
  Законътъ на самопожертвуването
   
  Четвъртъкъ, 25 августъ
  Размишления
  Разумно служене

  1117 downloads

  Обновен

 4. 03. "Новото човечество", издание 1921

  "Новото човечество" издание 1921
   
   
   
  1. Новото човечество, 19 август 1920 г. Търново, Съборна беседа, издание 1921 г.

  293 downloads

  Обновен

 5. 09. „Условия за разумния човек“. Общ окултен клас - пета година, (1925 г. - 1926 г.),


  Условия за разумния човек


   
  „Условия за разумния човек“, 10 лекции на общия окултен клас, 5-та година, т. I (1925-1926 г.), по стенографски записки. Първо издание, София, 1930 г.
  Книгата за теглене на PDF (1930)
   
  Съдържание на томчето:
   
  1. Условия за обикновения и за разумния човек, 5.05.1926
  2. Целомъдрие и великодушие, 12.05.1926
  3. Методи и пътища на идейния свят, 19.05.1926
  4. Пътят на желанията, 26.05.1926
  5. С чия воля?, 2.06.1926
  6. Усилване на вярата, 9.06.1926
  7. Оглашен, вярващ и ученик, 16.06.1926
  8. Среда и условия, 23.06.1926
  9. Специалният закон, 7.07.1926
  10. Право мисли!, 14.07.1926

  102 downloads

  Обновен

 6. 13. „Божественитѣ условия“. МОК 8-ма година, т.1 (1928-29 г.)

  Божественитѣ условия
  „Божественитѣ условия“, 1 - 28 лекции на Младежкия окултен клас, 8-та година, т.I, (1928-29 г.), държани от Учителя П.Дънов. Първо издание, София, 1942 г. Второ издание, 1992 г.
  Книгата за теглене на PDF (1942)

  Божественитѣ условия, 9 октомври 1927 г.
  Основна идея, 22 юни 1928 г.
  Закони на красотата, 29 юли 1928 г.
  Дейность и почивка, 24 август 1928 г.
  Гордость и ревность, 31 август 1928 г.
  Мъртвата точка, 7 септември 1928 г.
  Външни и вѫтрешни влияния, 14 септември 1928 г.
  Възможни нѣща, 21 септември 1928 г.
  Обхода къмъ себе си и къмъ природата, 28 септември 1928 г.
  Творческата линия, 5 октомври 1928 г.
  Законъ за постижение, 12 октомври 1928 г.
  Развиване на дарбитѣ, 19 октомври 1928 г.
  Единиятъ, 26 октомври 1928 г.
  Най-високото мѣсто, 2 ноември 1928 г.
  Главниятъ факторъ, 9 ноември 1928 г.
  Не противи се на злото, 23 ноември 1928 г.
  Дейность и замисълъ на природата, 30 ноември 1928 г.
  Хигиена на живота, 7 декември 1928 г.
  Учение и прилагане. Господарь и слуга, 14 декември 1928 г.
  Методи за наблюдения. Обикновени и научни, 21 декември 1928 г.
  Пречупване на свѣтлината, 28 декември 1928 г.
  Наблюдение и интуиция, 18 януари 1929 г.
  Смѣна на енергиитѣ, 25 януари 1929 г.
  Значение на смѣнитѣ, 1 февруари 1929 г.
  Магическата пръчица, 8 февруари 1929 г.
  Силата на движенията, 15 февруари 1929 г.
  Законъ за действие и противодействие, 22 февруари 1929 г.
  Наука и знание, 1 март 1929 г.

  113 downloads

  Обновен

 7. 23. „Доброто оръжие“. Общ окултен клас - девета година, т. III, (1929 г. - 1930 г.)


  Доброто оръжие


   
   
  „Доброто оръжие“, 17 лекции на общия окултен клас, 9-та година, т. III (1929-1930 г.), по стенографски записки. Първо издание, София, 1939 г. Второ издание, 1994 г.
  Книгата за теглене на PDF (1939)
   
  Съдържание на томчето:
   
  1. Доброто оръжие, 23.04.1930
  2. Положително знание, 30.04.1930
  3. Претръпване и притъпяване, 7.05.1930
  4. Добрият ден, 14.05.1930
  5. Стойност на нещата, 21.05.1930
  6. Правилно разбиране, 28.05.1930
  7. Точност, 4.06.1930
  8. Двата принципа, 11.06.1930
  9. Абсолютна вяра, 18.06.1930
  10. Закон и принцип, 25.06.1930
  11. Морални правила, 2.07.1930
  12. Форма и съдържание, 9.07.1930
  13. Проява, връзка и причина, 16.07.1930
  14. Интуиция, 23.07.1930
  15. Скришната стаичка, 30.07.1930
  16. Задължително право, 6.08.1930
  17. Начало и край, 13.08.1930

  89 downloads

  Обновен

 8. 36 Учителю Благи, Сила и живот, XII серия, т.1 (1929), Издание 1934 г., София


  Учителю Благи


   
  "Учителю Благи", Сила и живот, дванадесета серия, т.1 (1929). Книгата съдържа беседи на Учителя Беинса Дуно от 03.02.1929 г. до 10.03.1929 г. Издание 1934 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Учителю благи, 3 февруари 1929 г.
  На Бога живаго, 10 февруари 1929 г.
  На този камъкъ, 17 февруари 1929 г.
  Промѣнява времената, 24 февруари 1929 г.
  Даде плодъ, 3 март 1929 г.
  Лазаре, излѣз вънъ!, 10 март 1929 г.

  214 downloads

  Обновен

 9. 34. Синове на възкресението, Сила и живот, X серия, т.3 (1928), Издание 1934 г., София


  Синове на възкресението


   
  "Синове на възкресението", Сила и живот, десета серия, т.3 (1928), Книгата съдържа беседи на Учителя Беинса Дуно от 29.01.1928 г. до 15.04.1928 г. Издание 1934 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Синове на възкресението 29 януари 1928 г.
  Дерзай дъще 5 февруари 1928 г.
  До край 12 февруари 1928 г.
  Дванадесеттѣ племена 26 февруари 1928 г.
  Изново 4 март 1928 г.
  Баща си и майка си 11 март 1928 г.
  Помаза ме 18 март 1928 г.
  Остани с насъ! 25 март 1928 г.
  Славата человѣческа 1 април 1928 г.
  Ще хвърля мрежата 8 април 1928 г.
  По-драгоцененъ 15 април 1928 г.

  126 downloads

  Обновен

 10. Георги Томалевски. Псалми за Живия Богъ


  ГЕОРГИ ТОМАЛЕВСКИ


   

  ПСАЛМИ


   

  ЗА ЖИВИЯ БОГЪ


   
   

  София, Октомври 1929  На малцината, които веднажъ поне сѫ усетили ритъмътъ на НЕГОВОТО велико сърдце.


  150 downloads

  Обновен

 11. Баща и синъ


  Баща и синъ


   
  "Баща и синъ", книжката съдържа две беседи, изнесени от Учителя през 1937 г. Едната е от младежкия окултен клас, другата - извънредна. Първо издание - 1937 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  1. Баща и синъ - 1 януари 1937 г. (младежки окултен клас)
  2. На своето мѣсто и на своето време - 22 март 1937 г. (извънредна беседа)

  347 downloads

  Обновен

 12. "Чист и светъл", единична извънредна беседа, 5 април 1926 г.


  "Чист и светъл"


  "Чист и светъл", извънредна беседа, държана от Учителя по желанието на ученичките от Втора софийска девическа гимназия на празника на залесяването, 5 април 1926 г., 2 часа след обяд, на поляната на Изгрева. Първо издание - 1926 г., София. Второ издание - 1926 г., Пловдив от д-р Михаил Стоицев. Беседата е издавана и през 1936 г., София. Беседата може да бъде прочетена още в изданието на ИК "ВСЕМИР" - "Тихият глас"

  103 downloads

  Публикуван

 13. 33. Ни мъж, ни жена, Сила и живот, X серия, т.2, (1927-1928), Издание 1933 г., София


  Ни мъж, ни жена


   
  "Ни мъж, ни жена", Сила и живот, X серия, т.2, (1927-1928), Книгата съдържа беседи на Учителя Беинса Дуно от 20.11.1927 г. до 22.01.1928 г. Издание 1933 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Ни мъж, ни жена, 20 ноември 1927 г.
  Ще оздравее момчето ми, 27 ноември 1927 г.
  Седем кошници, 4 декември 1927 г.
  За приятелите си, 11 декември 1927 г.
  Твърдата храна, 18 декември 1927 г.
  Идат дни, 25 декември 1927 г.
  В образ Божи, 1 януари 1928 г.
  Жлебът, 8 януари 1928 г.
  Заветът, 15 януари 1928 г.
  Никодим, 22 януари 1928 г.

  309 downloads

  Обновен

 14. 42. Делата Божии, Сила и живот, XIII серия, т.3 (1930), Издание 1940 г., София


  Делата Божии


   
  "Делата Божии". Сила и Живот. Тринадесета серия, т.3 (1929–1930). Издание 1940г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Дѣлата Божии, 23 февруари 1930 г.
  Както свѣтътъ дава, 2 март 1930 г.
  Призовете ги на сватба, 9 март 1930 г.
  Съ благодатъ и Истина, 16 март 1930 г.
  Синове на свѣтлината, 23 март 1930 г.
  Въ сила, 30 март 1930 г.
  И рече Исусъ, 6 април 1930 г.
  Господаръ на сѫботата, 13 април 1930 г.
  Азъ и Отецъ едно сме, 20 април 1930 г.
  Доведете ми го тукъ, 27 април 1930 г.
  На видело, 4 май 1930 г.
  Да влѣзешъ, 11 май 1930 г.
  Да се възвеселимъ, 18 май 1930 г.
  По-горни отъ тѣхъ, 25 май 1930 г.
  Съ огънь и соль, 1 юни 1930 г.
  Който влиза, 8 юни 1930 г.
  Преди Авраама, 15 юни 1930 г.
  За храна, 22 юни 1930 г.
  Близо е лѣтото, 29 юни 1930 г.
  В дома на Симона, 6 юли 1930 г.

  464 downloads

  Обновен

 15. 41. Да ви даде, Сила и живот, XIII серия, т.2 (1929-1930), Издание 1938 г., София


  Да ви даде


   
  "Да ви даде", Сила и живот, тринадесета серия серия, т.2 (1929-1930), Издание 1938 г., София
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Да ви даде, 15 декември 1929 г.
  Имамъ власть, 22 декември 1929 г.
  Азъ живѣя, и вие ще живѣете, 29 декември 1929 г.
  Отъ сърдцето, 5 януари 1930 г.
  Да се радватъ наедно, 12 януари 1930 г.
  Двете лепти, 19 януари 1930 г.
  Богове сте, 26 януари 1930 г.
  Азъ съмъ, 2 февруари 1930 г.
  Побеждавайте злото, 9 февруари 1930 г.
  Изпитай и вижъ, 16 февруари 1930 г.

  307 downloads

  Обновен

 16. 37. Който има невестата, Сила и живот, XII серия, т.2 (1929), Издание 1935 г., София


  Който има невестата


   
   
  "Който има невестата", Сила и живот, дванадесета серия, т.2 (1929), Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 17.03.1929 г. до 12.05.1929 г. Издание 1935 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Който има невестата, 17 март 1929 г.
  Самъ Отецъ, 24 март 1929 г.
  Вързано и развързано, 31 март 1929 г.
  Той е речениятъ, 7 април 1929 г.
  И огорчи се въ сърцето си, 14 април 1929 г.
  Наклали огънь, 21 април 1929 г.
  Момчето ми, 28 април 1929 г.
  Ела следъ мене!, 5 май 1929 г.
  Ще ти въздаде, 12 май 1929 г.

  493 downloads

  Обновен

 17. 39. Крадецътъ и пастирьтъ, Сила и живот, XIII серия, т.1 (1929), Издание 1938 г., София


  Крадецътъ и пастирьтъ


   
  "Крадецътъ и пастирьтъ", Сила и живот, тринадесета серия, т.1 (1929), Издание 1938 г., София
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Крадецътъ и пастирьтъ, 1 септември 1929 г.
  Стотникътъ, 8 септември 1929 г.
  Обикновени и необикновени процеси, 15 септември 1929 г.
  Духовното въ човѣка, 22 септември 1929 г.
  Духътъ Господенъ, 29 септември 1929 г.
  Забранихме му, 6 октомври 1929 г.
  Вѣчно благовестие, 13 октомври 1929 г.
  Отъ всичкитѣ най-много, 20 октомври 1929 г.
  Блажени сѫ очитѣ и ушитѣ, 27 октомври 1929 г.
  Чуха, че иде Исусъ, 3 ноември 1929 г.
  Сторете да насѣдатъ, 10 ноември 1929 г.
  Самъ се опасваше, 17 ноември 1929 г.
  Влѣзоха въ ладията, 24 ноември 1929 г.
  Пасха Господня, 1 декември 1929 г.
  Да ида да го събудя, 8 декември 1929 г.

  568 downloads

  Обновен

 18. 32. Мнозина казваха, Сила и живот, X серия, т.1 (1927), Издание 1933 г., София


  Мнозина казваха


   
  "Мнозина казваха", Сила и живот, X серия, т.1 (1927), Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 04.09.1927 г. до 13.11.1927 г. Издание 1933 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Мнозина казваха, 4 септември 1927 г.
  Деньтъ Господенъ, 11 септември 1927 г.
  Зарадваха се ученицитѣ, 18 септември 1927 г.
  Оскърбени, 25 септември 1927 г.
  Мекъ ответъ, 9 октомври 1927 г.
  Призови Симона!, 16 октомври 1927 г.
  По-доленъ отъ ангелитѣ, 23 октомври 1927 г.
  Посрѣдъ тѣхъ, 30 октомври 1927 г.
  И рече Богъ, 6 ноември 1927 г.
  Така е писано, 13 ноември 1927 г.

  274 downloads

  Обновен

 19. 44. Новата Ева. Издигнете жената! 3 неделни бесѣди от Учителя, 1931 г., Издание 1931 г., София


  Новата Ева. Издигнете жената!


   
  "Новата Ева. Издигнете жената!", 3 неделни бесѣди отъ Учителя, 1931 г., Издание 1931 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
   
  1. Отношение на два закона, 18 октомври 1931г.
  2. Прѣзъ онѣзи дни, 25 октомври 1931г.
  3. Изново, 1 ноември 1931г.

  356 downloads

  Обновен

 20. 47. Вечно подмладяване, Неделни беседи, XX (1943), София 1944,


  Вѣчно подмладяване


   
   
  "Вѣчно подмладяване", Последни неделни беседи от Учителя, изнесени през 1943 г. Първо издание - София, 1944 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание
   
  1. Вѣчно подмладяване, 10 октомври, неделя, 10 ч.с., 1943 г. София
  2. Тритѣ пѫтя, 17 октомври, неделя, 10 ч. с., 1943 г. София
  3. Да оздравѣешъ, 24 октомври, неделя, 10 ч. с., 1943 г. София
  4. Ценни нѣща, 31 октомври, неделя, 10 ч. с. 1943 г. София
  5. Въ Негово име, 14 ноември, неделя, 10 ч. с. 1943 г. София.
  6. Три важни нѣща, 28 ноември, неделя, 10 ч. с, 1943 г. София

  432 downloads

  Обновен

 21. 15. Сила и живот, V серия, "Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ", (1922), София, Издание 1922 г.


  Сила и живот, V серия   
  Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ


   
  "Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ". Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки). Пета серия. София, Печатарска производителна кооперация „Съгласие“, 1922. 486 с.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
   
  Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ?, 15 януари 1922 г.
  Плѣвелитѣ и пшеницата, 22 януари 1922 г.
  Пакъ ще ви видя, 29 януари 1922 г.
  Какво трѣбва да искаме?, 5 февруари 1922 г.
  Ядоха и наситиха се, 12 февруари 1922 г.
  Искайте, търсете, хлопайте!, 19 февруари 1922 г.
  Царството Божие, 26 февруари 1922 г.
  Въ дома на Отца, 5 март 1922 г.
  Слушайте Него!, 12 март 1922 г.
  Твоето Слово, 19 март 1922 г.
  Които васъ приематъ, 26 март 1922 г.
  Прави правете Неговитѣ пътеки!, 2 април 1922 г.
  Волята на Отца, 9 април 1922 г.
  Не бѫди невѣренъ, но вѣренъ!, 16 април 1922 г.
  Христа разпетъ, 23 април 1922 г.
  Ще се стопи!, 30 април 1922 г.
  Ученикътъ не е по-горенъ отъ учителя си, 7 май 1922 г.
  Дъще Сионова, 14 май 1922 г.
  Много плод, 21 май 1922 г.
  Неговата заповѣдь, 28 май 1922 г.
  Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!, 4 юни 1922 г.
  Както е Онъ чистъ, 11 юни 1922 г.
  Ако прѣбѫдете въ Мене..., 18 юни 1922 г.
  Гладуватъ и жадуватъ, 25 юни 1922 г.
  И Петъръ Го взе настрана, 30 юли 1922 г.

  286 downloads

  Обновен

 22. 33.1 Езикътъ на Любовьта 1939 г., ИК"Жануа", София, 2003 Започната от Ани, яну 30 2016 07:26


  Езикътъ на Любовьта


   
  "Езикътъ на любовьта" Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1939 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 320 с. ISBN 954-9589-74-9.
  Книгата за теглене - PDF
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  1. Силата на любовта, 12.07.1939, 5ч.
  2. Отличителни качества на мисъльта, 12.07.1939, 14ч
  3. Реалното въ живота, 16.07.1939, 5ч.
  4. Четири основни правила на хигиената, 19.07.1939, 5ч
  5. Съ вѣра безъ смущение, 21.07.1939, 5ч
  6. Презъ вратата на Любовьта, 23.07.1939, 5ч
  7. Любовь и почитание, 23.07.1939, 10ч
  8. Той е!, 26.07.1939, 5ч.
  9. Разумность, 30.07.1939, 5ч.
  10. Запазване и спечелване, 30.07.1939, 10ч.
  11. Уменъ, добъръ и силенъ, 02.08.1939, 5ч.
  12. Търпение, 04.08.1939,5ч.
  13. Свѣтлина, топлина и сила, 06.08.1939, 5ч.
  14. Постоянното въ живота, 06.08.1939, 10ч.
  15. Първиятъ плодъ на Духа, 09.08.1939, 5ч.
  16. Господарь и слуга, 11.08.1939, 5ч.
  17. Опознаване, 12.08.1939, 5ч.
  18. Вѣчниятъ животъ, 13.08.1939, 5ч.
  19. Гласътъ на Любовьта, 13.08.1939, 10ч.
  20. Разнообразието въ живота, 14.08.1939, 5ч.
  21. На своето мѣсто, 15.08.1939, 5ч.
  22. Възможноститѣ на Любовьта, 16.08.1939, 5ч.
  23. Не дири своето си, 17.08.1939, 5ч.
  24. Новиятъ законъ, 18.08.1939, 5ч.
  25. Новораждане, 19.08.1939, 5ч.
  26. Относителни и абсолютни разбирания, 20.08.1939, 5ч.
  27. Малката молитва, 21.08.1939, 5ч.
  28. Царь и служитель, 22.08.1939,5ч.
  29. Тритѣ нѣща, 26.08.1939, 5ч.
  30. Запалката на свещения огънь, 27.08.1939, 5ч.
  31. Еднообразие и разнообразие, 27.08.1939, 10ч.
  32. Нито билзо, нито далече, 22.09.1939, 5ч.
   
  Книгата съдържа 32 съборни беседи, държани от Учителя през 1939г. по време на събора на Бялото братство при Седемте езера - Рила планина.
   
  “Под думата молитва разбирам следующето: тя е дишането на душата. Колкото повече човек се моли, колкото повече отправя ума си към Бога като се моли, той диша. …За да се молиш, не сядай пред Бога с роптание. Но като се приближиш да се молиш, да усещаш една радост.”
   
  * [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Езикътъ на любовьта. Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1939 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 320 с. ISBN 954-9589-74-9.
  [Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Езикът на Любовта. Рилски беседи (1939). София, 1939.
  Бележки от книгата:
  Наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
  Настоящото издание се прави по запазени въ Държавенъ архивъ оригинали на беседи отъ Учителя, държани при Седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. Нѣкои отъ заглавията на беседитѣ се различаватъ отъ първото издание подъ редакцията на Паша Теодорова. Читателятъ може да се ориентира по датитѣ на беседитѣ, които съвпадат въ дветѣ издания. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби.

  64 downloads

  Обновен

 23. 09. Великитѣ условия на живота (1919), София, Издание 1944 г.


  Великитѣ условия на живота


   
  "Великитѣ условия на живота", 9 беседи на Учителят Беинса Дуно от 12.01.1919г. до 30.10.1919г., София, 1944, (стар правопис)
  Книгата на PDF - за теглене
   
  Съдържание на томчето:
   
  Великитѣ условия на живота, 12 януари 1919 г.
  Голѣмата вѣра, 19 януари 1919 г.
  Лозата и прѫчкитѣ, 26 януари 1919 г.
  Като себе си, 2 февруари 1919 г.
  Противоречие въ съзвучието, 9 февруари 1919 г.
  Ако не бѣхъ дошълъ, 2 март 1919 г.
  Моето иго, 9 март 1919 г.
  Детето растеше, 30 март 1919 г.
  И отиде, та се пристави, 30 ноември 1919 г.

  440 downloads

  Обновен

 24. 30.1. "Да им дам живот", 1936, ИК "Жануа'98", 2005


  Да им дам живот  „Да им дам живот“ , Съборни беседи (1936) , Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005.
  Книгата за теглене - PDF  
   

  1. Вѣра , 19. 08. 1936 г.
  2. Вѫтрѣшната връзка на живота , 20.08.1936 г.
  3. Външна и вжтрешна любовь , 21.08.1936 г.
  4. Основната чърта на новото , 22.08.1936 г.
  5. Проникване , 23.08.1936 г
  6. Човѣшко и Божествено *, 26.08.1936 г.
  7. Проявениять и Непроявениятъ , 29.08.1936 г.
  8. Любовьта и свободата , 30.08.1936г.
  9. За Слава Божия , 20.09.1936г.
  10. Дветѣ полушария , 22.09.1936 г.
  11. До 29-ти юний** , 19.05.1935 г.
  12. Наближило е Царството Божие ***, 10.08.1930г.  
  ©ИК"Жануа'98"
  тел. 02/9 893 897
   
  компютьрен набор, коректура и предпечатна подготовка:
  Меглена Шкодрева
  Теодора Шкодрева
   

  Настоящото издание се прави по запазени в Държавен архив оригинали на беседи от Учителя. Поради липса на оригинал шеста беседа е препечатана от изданието София 1936г., което е силно редактирано. Уточненията на стенографката са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота букви или думи са поставени в квадратни скоби.  

  Бележки:  

  * Беседата "Човѣшко и Божествено", п оради липса на оригинал е препечатана от първо издание – София, 1936 г.,  

  ** Беседата "До 29-ти юний" е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпреки че е държана една годи на по-рано (1935г.), е добавена към настоящото издание, защото томчето, към което принадлежи хронологически - „Ценната дума" УС 1934-35г., е вече издадено.(бел.ред.)  

  *** Беседата „Наближило е Царство божие“ е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпре­ки, че е държана през 1930 г., е добавена към настоящото издание, тъй като томчето, към което принадлежи хронологически - „Благословенна между жените" - Рилски беседи 1930г., няма да бъде преиздадено, поради липса на ори­гинали. Беседата е дешифрирана с правопис от преди реформата през 1923 г.  

  Първо издание, София 2005

  148 downloads

  Обновен

 25. 31.1. Лѫчи на живота, 1937 г., ИК"Жануа", изд. 2004


  Лѫчи на живота


   
  "Лѫчи на живота". Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 336 с. ISBN 954-9589-78-1.
  Книгата за теглене - PDF
   
  1. Първиятъ лѫчъ на топлината, 18.07.1937, 5ч.
  2. Божието слово е опитано, 19.07.1937
  3. Ценности и възможности, 21.07.1937
  4. Стани, 23.07.1937
  5. Основнитѣ тонове, 25.07.1937, 5ч
  6. Правилна обхода, 25.07.1937
  7. Реалното и идеалното, 28.07.1937
  8. Планини и долини, 30.07.1937
  9. Червенъ и свѣтълъ, 01.08.1937, 5ч.
  10. Разбиране и съзнание, 01.08.1937, 10ч.
  11. Нашето предназначение, 04.08.1937
  12. Мѣдъ да потече, 06.08.1937
  13. Качества на умъть, сърдцето и тѣлото, 08.08.1937, 5ч.
  14. Дветѣ състезания, 08.08.1937, 10ч.
  15. Пѫтьтъ и възможноститѣ, 11.08.1937, 5ч.
  16. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, 11.08.1937, 10ч.
  17. Четиритѣ правила, 13.08.1937.
  18. Да познаватъ, 15.08.1937
  19. Свободно даване, 22.08.1937, 5ч.
  20. Четиритѣ отношения, 22.08.1937, 10ч.
  21. Тритѣ ухания, 23.08.1937
  22. Пѫть за освобождение, 24.08.1937
  23. Вѫтрешна обхода, 29.08.1937
  24. Вѣчно подмладяване, 22.09.1937
   
  Книгата съдържа 24 съборни беседи, държани от Учителя през 1937г. по време на събора на Бялото братство при Седемте езера - Рила планина.
   
  “Причина за страданията е самия човек. Те нямат нищо общо със сърцето. Без сърце живот не може да съществува. Животът минава през сърцето. …Не си причинявайте сами болки.Не оплитайте сърцата си с със сърцата на другите хора. Не се влюбвайте! Любете без да се влюбвате. Погрешката на съвременните хора се заключава в това, че още със слизането си на земята, те залагат сърцата си. Сърцето е капитал, който за нищо в света не трябва да се залага. Казано е в Писанието: “Сине мой, дай ми сърцето си!” Единственият, Който има право на нашето сърце, това е Бог.”
   
  [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Лѫчи на живота. Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 336 с. ISBN 954-9589-78-1.
   
  Бележки от книгата:
  Наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
  Настоящото издание се прави по запазени въ Държавенъ архивъ оригинали на беседи отъ Учителя, държани при Седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. Нѣкои отъ заглавията на беседитѣ се различаватъ отъ първото издание подъ редакцията на Паша Теодорова. Читателятъ може да се ориентира по датитѣ на беседитѣ, които съвпадат въ дветѣ издания. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби.

  37 downloads

  Публикуван

×